Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Hyve - johtamisen kartta - Vuorovaikutuksellisella johtamisella uusiin tavoitteisiin
*
 
Hankkeen nimi   Hyve - johtamisen kartta - Vuorovaikutuksellisella johtamisella uusiin tavoitteisiin
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

Hyve-johtamisen kartta hanke muodostuu koordinaatiohankkeesta ja kolmesta osahankkeesta (Kainuun maakuntayhtymä, Oulunkaari ja Uusi Oulu). Oulun kaupunki vastaa hankkeen koordinaatiosta. Koordinaatiohanke tuottaa hankkeen tukipalvelut ja osan viestintään liittyvästä materiaalista.

Koko hankkeen tavoitteet:
1. Asiakalähtöisten toimintamallien ja prosessien johtamismallien (eri vaiheessa olevat kunnat/alueet) kehittäminen sekä samalla syötteet myös toimintamallien ja prosessien parantamiseksi
2. Vuovaikutuksellisen johtamisen mallin kehittäminen eri johtamistasoilla painottaen perus-palveluiden johtamisen kehittämistä
3. Molempiin kehitettäviin johtamismalleihin liittyvänä tietojohtamisen, johtamisvalmiuksien, työhyvinvoinnin sekä muutosjohtamisen kehittäminen sekä myös molempia koskevien johtamisen laatukriteerien tai suositusten työstäminen

Oulun osahankkeen tavoitteet:
1. Tiedolla johtaminen
2. Asiakaslähtöiset palveluprosessit ja prosessijohtamisen toimintamalli toteutetaan pilottiprojekteissa:
2.1.Lapset ja nuoret/raskaimpien palvelujen prosessit ja prosessijohtaminen
2.2. Mielenterveyden prosessit ja prosessijohtaminen
2.3. Ikäihmisten prosessit ja prosessijohtaminen
3. (Lähi)esimiestyön kehittäminen

Hankkeelle on asetettu kolme päämäärää:
1. Asiakaslähtöisten toimintamallien ja prosessien johtamismallien (eri vaiheessa olevat kunnat/alueet) kehittäminen sekä samalla syötteet myös toimintamallien ja prosessien parantamiseksi
2. Vuorovaikutuksellisen johtamisen mallin kehittäminen eri johtamistasoilla painottaen peruspalveluiden johtamisen kehittämistä
3. Molempiin kehitettäviin johtamismalleihin liittyvänä tietojohtamisen, johtamisvalmiuksien, työhyvinvoinnin sekä muutosjohtamisen kehittäminen sekä myös molempia koskevien johtamisen laatukriteerien/suositusten työstäminen

Sisältö / Toimenpiteet

Koordinaatiohankkeessa:
· Tiedolla johtamisen osakokonaisuutta kehitettiin seminaarien avulla sekä benchmarkkaamalla muiden organisaatioiden tiedolla johtamista.
· Johtamisen tila ja valmiudet teemaryhmässä kehitettiin vuorovaikutuksellista johtamista sekä seminaarien että osahankkeissa tehtävän kehittämistyön avulla, arvioitiin ja implementoitiin julkisen hyvän johtamisen kriteerit, kehitettiin johtoryhmätyöskentelyä sekä vaihdettiin eri osahankkeissa saatavia työn tuloksia muille hyödynnettäväksi
· Työhyvinvoinnin teemaryhmässä toteutettiin työhyvinvoinnin seminaarit sekä jaettiin hyviä käytänteitä mm. työhyvinvoinnin toimintasuunnitelmien osalta, varhaisen puuttumisen osalta ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi.

Oulun osahankkeessa toteutettiin seuraavat toimenpiteet:
Tavoite 1:Tiedolla johtaminen
Rakennettiin tiedolla johtamisen polku
- Toteutettiin tiedolla johtamisen nykytilan analyysi, johdettiin strategiasta hyvinvointipalvelujen tavoitteet ja mittarit, luotiin johdon raportointimalli sekä tulosten analyysimalli

Tavoite 2a: Asiakaslähtöiset palveluprosessit ja niiden johtaminen lasten, nuorten ja perheiden palveluissa
Kehitettiin lasten, nuorten ja perheiden palveluprosesseja ja niiden johtamista niin, että raskaampien palvelujen käyttöä voitaisiin vähentää. Toimintamallit tukevat asiakkaiden omaa elämänhallintaa ja itsenäistä elämää heidän omissa kehitysympäristöissään.
- Luotiin päihdeperheiden kuntoutusmalli, nuorten sijoitusten toimintamalli, päihdearviointi-toimintamalli sekä toimintamallit haastavien asiakastapausten moniammatilliseen hoitamiseen

Tavoite 2b: Asiakaslähtöiset palveluprosessit ja niiden johtaminen mielenterveyspalveluissa
Kehitettiin mielenterveysasiakkaiden palveluprosesseja ja niiden johtamista osana mielenterveyden rakennemuutosta.
- Luotiin avohoidon toimintamalli, Tuiran mielenterveyskeskuksen toimintamalli, hoitosuunnitelma -toimintamalli, mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimintakäsikirja sekä toimintamallit haastavien asiakastapausten hoitamiseen

Tavoite 2 c.Asiakaslähtöiset palveluprosessit ja niiden johtaminen mielenterveyspalveluissa
Kehitetty ikäihmisten palveluprosesseja ja niiden johtamista ikäihmisten kotona asumisen tueksi ja laitosvaltaisuuden vähentämiseksi
- Toteutettiin paljon palveluja käyttävien tutkimus, jonka pohjalta laadittiin paljon palveluja käyttävien hoitomalli terveysasemille, toteutettiin SAS-tutkimus, jossa analysoitiin kehittämiskohteet ikäihmisten kotona asumisen tueksi sekä laadittiin ehdotukset moniammatillisista prosesseista ja toimintamalleista, luotiin toimintamallit haastavien asiakastapausten moniammatilliseen hoitamiseen

Tavoite 3: (Lähi)esimiestyön kehittäminen
Kehitetty toimintamallia asiakaslähtöisen toiminnan vuorovaikutukselliseen johtamiseen, esimiestyön sekä johtoryhmien kehittämiseen sekä tuotettu materiaalia esimiestyön tukemiseen
- Toteutettu vuorovaikutuksellisen johtamisen seminaarit lasten, nuorten ja perheiden palveluissa, mielenterveyspalveluissa sekä ikäihmisten palveluissa. Tuloksena muutoksia asiakastyössä. Tuotettu johtoryhmien arviointi- ja kehittämismalli sekä esimiesten arviointi- ja kehittämismalli. Tuotettu esimiesopas esimiestyön tukemiseksi.

Toteutuneet kustannukset ja rahoitus:

STM (75%) 785 951 euroa
Oulun kaupunki (11%) 118 443 euroa
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 111 897 euroa
Oulunkaaren kuntayhtymä 31 644 euroa
Yhteensä 1 047 935 euroa.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.3.2012
Päättymispvm   31.10.2014
Rahoittajat  
STM, Kaste-ohjelma
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Oulun kaupunki
Oulunkaaren kuntayhtymä
Kainuun maakuntakuntayhtymä
Yhteyshenkilöt   Vastuullinen johtaja: Hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto.
Projektijohtaja Päivi Visuri, 044-7034555 ja projektisuunnittelija Taija Rintamäki 044 7034557. Oulun osahankkeen vastuullinen johtaja palvelujohtaja Arja Heikkinen, mielenterveys ja sosiaalipalvelut, 044 7034034. Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ouka.fi
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi