Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Oulun Sataman Luoteis-Venäjän kauttakulkuliikenteen kehittämishanke
*
 
Hankkeen nimi   Oulun Sataman Luoteis-Venäjän kauttakulkuliikenteen kehittämishanke
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Muut 
Tiivistelmä  

Tavoitteet:
- lisätä Oulun Sataman ja sen tarjoamien palveluiden tunnettuutta Luoteis-Venäjällä ja Länsi-Euroopan yhteistyösatamissa.
- selvittää transitoliikenteen lisäämismahdollisuuksia ja sitä kautta luoda kasvupotentiaalia Oulun Sataman liikenteen kehittymiselle
- voimistaa ja kohdentaa yrityksiin markkinointihankkeen 2009-2010 aikana aloitettuja markkinointitoimenpiteitä Luoteis-Venäjällä
- edistää sekä suoraan että välillisesti Oulun Sataman toimintaa palvelevien pk- yritysten (kuljetus- ja muut logistiikkapalveluja tarjoavat yritykset)kasvua ja kilpailukykyä Pohjois-Suomessa
- edistää alueen pk-yritysten logistista kilpailukykyä
- rakentaa toimivat yhteistyösuhteet Luoteis-Venäjän kaupallisiin ja tuotannollisiin yrityksiin
- vahvistaa asiakassuhteita
- muuttaa potentiaaliset asiakkaat todellisiksi asiakkaiksi
- löytää uusia potentiaalisia asiakkaita
- hyödyntää tehtyä markkinointitutkimusta
- ulottaa markkinointia idemmäksi Venäjän alueella
- edistää ja vaikuttaa raideliikenteen rajamuodollisuuksien vähentämiseen
- rakentaa sahatavaralastien kokolaivausta siten, että mukana sekä suomalaisia että venäläisiä sahoja

Hankkeen välillisiä tavoitteita ovat:
- vähentää maantieliikenteestä aiheutuvia ympäristöhaittoja ympäristöä
vähemmän kuormittavan kuljetusmuodon avulla
- edistää Lietmajärvi - Kotskoma - rataosuuden avaamista kansainväliselle
liikenteelle
- edistää ja tukea Pohjois-Suomen ja erityisesti Oulun seudun kannalta merkittävien kansainvälisten kuljetuskäytävien toteutumista. Näitä käytäviä
ovat:
-The Northern East West Freight Corridor (N.E.W Corridor)
-EU:n Northern Axis
-Motorway of the Baltic Sea
-Barents Link

Toimenpiteet / Sisältö
- Vuosina 2009-2011 Luoteis-Venäjän markkinointihankeen aikana toteutetun markkinatutkimuksen täsmentäminen kohderyhminä
erityisesti paperi-, selluloosa- ja sahateollisuus sekä projektitoimitukset Luoteis-Venäjän potentiaalisille asiakasryhmille ja sen pohjalta kohdistetun suoramarkkinoinnin käynnistäminen
- Markkinointimateriaalin tekeminen/teettäminen ja markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen Oulun Sataman venäjänkielisten
Internet-sivujen jatkuvalla päivityksellä, artikkeleilla ja uutisilla venäläisissä logistiikan alan nettijulkaisuissa sekä kansainvälisissä julkaisuissa.
- asiakaskäynnit kotimaassa, Venäjällä, Ruotsissa, Belgiassa, Saksassa ja Iso-Britanniassa (varustamot ja huolitsijat)
- osallistuminen logistiikka- ja kuljetusalan messuille Venäjällä ja Suomessa:
- TransRussia 2012 ja 2013 (Moskova)
- TransTech/NevaTrans 2012 (Pietari)
- Logistiikkamessut Munchen 2013
- Kuljetus- ja logistiikka-alan näyttely 2012 (Helsinki)

Kustannukset
236 000 euroa, rahoitusta 20% haetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta 118 000 euroa. Oulun kaupungin omarahoitusosuus 118 000 euroa.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2012
Päättymispvm   31.12.2013
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Oulun Satama
Yhteyshenkilöt   Vastuullinen johtaja: satamajohtaja Kari Himanen, 044 7032750, etunimi.sukunimi(at)ouka.fi.
Liitteet  
Logot    
 

   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi