Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Vaikuttava sirkus
*
 
Hankkeen nimi   Vaikuttava sirkus
Hanketyyppi   Osallistuminen muiden hankkeisiin
Salkku   SYKE Kaupunkikulttuurin kehittämisohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

Taustaa

Oulun Tähtisirkus toimii osana valtakunnallista Sosiaalinen sirkus -hanketta. Hanke kestää kolme vuotta, vuodet 2009-11. Hankkeessa on mukana 10 toimijaa eri paikkakunnilta Suomesta. Jokaisella paikkakunnalla on mukana eri kohderyhmiä, mm. vammaisia, päihdekuntoutujia ja maahanmuuttajia. Oulussa kohderyhmänä ovat maahanmuuttajalapset ja -nuoret sekä erityisoppilaat. Hanke liittyy Euroopan sosiaalirahaston ”Kolmas lähde” -hankekokonaisuuteen, jota koordinoi Lapin lääninhallitus. Valtakunnallista sosiaalisen sirkuksen hanketta johtaa ja koordinoi Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskus.

Tavoitteet

Sosiaalisen sirkuksen hankkeen tarkoituksena on kehittää sosiaalisen sirkuksen toimintamalleja yhteistyössä kunnan kanssa niin, että sosiaalinen sirkus jää pysyväksi osaksi sekä sirkusalaa, että kuntien ostamia hyvinvointipalveluita ja on käsitteenä tunnettu ja luotettava. Malli toiminnalle on luotu vuosina 2009-2011, nyt haetaan toiminnalle pysyvää jatkoa.

Kohderyhmänä toiminnassa on Oulun koulujen erityiskoulujen/erityisopetuksessa olevat oppilaat.

Sosiaalinen sirkuksen tavoitteena on tarjota tarpeellisia, elämyksellisiä, palkitsevia ja kasvattavia kokemuksia henkilöille, joilla on erityistarpeita opetuksessa tai sosiaalisessa kasvussa, tai jotka ovat syrjäytymisvaarassa. Sirkuksen kielettömyys murtaa kommunikaatioon liittyviä esteitä. Hankkeen tavoitteena on tuottaa pedagogista ja metodologista tietoa sirkuksen opettamisesta erityisryhmille.

Samalla oppilaat tutustuvat oululaiseen sirkuskulttuuriin, vapaa-ajan toimintamahdollisuuksiin. Sirkuksen hyvinvointipalveluiden vakiintuessa yhä useammat erilaiset välilliset kohderyhmät pääsevät osallisiksi taiteen hyvinvointia edistävistä vaikutuksista.

Toimenpiteet / Sisältö

Oulun Tähtisirkus toteuttaa yhteistyössä Oulun opetustoimen kanssa Oulussa vuosien 2012-2013 aikana sirkusopetusta koulujen erityisluokille ja muille erityisopetusta saaville lapsille ja nuorille Oulun kouluissa. Oulun Tähtisirkus myös myy työhyvinvointipalveluita kuntasektorille vuosien 2012-2013 aikana. Tähtisirkuksen toiminnalle on varattu 153 henkilötyöpäivää vuosien 2011-2013 aikana. Oulun Tähtisirkus kerää järjestämästään sirkusopetuksesta tietoa hankkeessa kehitettävää vaikuttavuustutkimusta varten, käy tiivistä keskustelua kunnan toimijoiden kanssa sirkuksella kokoontuvassa projektiryhmässä, ja osallistuu aktiivisesti hankkeen työseminaareissa tehtävään sirkuksen hyvinvointipalveluiden palvelumuotoiluun ja tuotteistamiseen.

Kustannukset ja rahoitus

2012

2013

Yhteensä

Ouka,opetus (tuotteistettu kerhoraha)

3250

3250

6500

Laskennallinen rahoitus

3250

3250

6500

Ouka yhteensä

6500

6500

13000


Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2012
Päättymispvm   31.12.2013
Rahoittajat  
Lapin ELY-keskus
Useita kaupunkeja ja oppilaitoksia eri puolilta Suomea
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Useita kaupunkeja ja oppilaitoksia eri puolilta Suomea
Tutkivan teatterityön keskus
Oulun Tähtisirkus
Opetustoimi
Yhteyshenkilöt   Vastuullinen johtaja Seija Karvonen Oulun opetustoimesta, kulttuuriyhdysopettaja Satu Jehkonen. Osatoteuttajana Oulussa myös: Oulun Tähtisirkuksesta Anna-Kaisa Järvi anna-kaisa.jarvi (at) dnainternet.net.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi