Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Integroivan kaupunkikehittämisen elinkaarimalli, INURDECO
*
 
Hankkeen nimi   Integroivan kaupunkikehittämisen elinkaarimalli, INURDECO
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   ILMO Oulun ilmasto-ohjelma 2010-2013  Ympäristösalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Integroivan kaupunkikehittämisen elinkaarimalli - INURDECO (Integrated Urban Development Concept), Hiukkavaaran keskus - kestävä pohjoinen talvikaupunki

Tavoitteet:

Oulun kaupungin tavoitteena oli kehittää hankkeessa konkreettisen ase­makaavahankkeen avulla integroivan kaupunkisuun­nittelun, -kehittämisen ja kumppanuuskaavoituksen käytäntöjään. Kokoavana viitekehyksenä on ollut haasteellisiin pohjoisiin olosuhteisiin suunniteltava ja rakennettava esimerkkikaupunginosa, Hiukkavaara, joka toimii kau­punkisuunnittelun ja rakentamisen Living Labinä.

Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Oulun kaupunki /yhdyskunta ja ympäristöpalvelut/asemakaavoitus (hankkeen käynnistäjä, koordinoi yhteistyötä), Oulun yliopisto (arkkitehtuurin tiedekunta, taloustieteen tiedekunnan johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos sekä lämpö- ja diffuusiotekniikan laitos), Skanska Talonrakennus Oy, Hartela-Forum Oy, Sonell Oy ja Oulun Energia (yliopistotahon rahoittaja)

Toteutuneet kustannukset, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen osaprojekti:

268 376 euroa, 84 % budjetoidusta (hyväksytty kustannusarvio 320 000 euroa)

Rahoitus

- omarahoitusosuus: 156 300 euroa

- TEKES-rahoitus: 112 076 euroa

Projektin tulokset:

Hankkeen tuloksena syntyi energisoivan asemakaavan työkalut - 29 kestävän kaupunkisuunnittelun kriteeriä, integroivan kaupunkikehittämisen työmenetelmä, joustavan asemakaavan lähtökohtia, korttelimalleja, opinnäytetöitä, vuorovaikutussuunnitelma, laaja-alaisesti vuorovaikutuksen käytäntöjä asemakaavaprosessissa, 3D-mallintaminen suunnittelun ja esittelyn näkökulmasta (CAVE), innovatiivinen tontinluovutus ja maapolitiikka (jäi vajaaksi resurssivajeen vuoksi), tulevaisuuden asuminen, uusiutuvat energiat (mm. energian laskentaohjelmat, aurinkoenergia, jätteiden kimppakeräys, tuulimallinnus), Living Lab sopimukset, käytännöt ja mallit sekä Hiukkavaaran Living Lab -pilotit.

Projektin hyödyt:

Laaja-alainen integroivan kaupunkikehittämisen ja suunnittelun elinkaarimallin ja Living Lab alustan luomisen malli. Pohjoisen ilmaston huomioiva suunnittelu.

Perustoimintaan tai muihin projekteihin siirrettävät hyvät käytännöt:

Integroivan kaupunkikehittämisen ja -suunnittelun työkalujen ja Living Lab alustan luomisen malli, jotka ovat siirrettävissä muihin hankkeisiin.

Muut huomiot:

Laaja kehittämishanke vaatii normaalia kaavaprosessia enemmän aikaa, osallistamista ja viestintää. Kehittämishankkeiden organisointi, resurssit ja sitoutuminen hankkeeseen tulee kaupunkiorganisaatiossa olla selkeää.

INURDECO- Kehittämishanke mahdollisti työtä, jota ei voida suorittaa ns. normaalissa asemakaavaprojektissa. Hanke toi asemakaavoitukseen kolmen henkilötyövuoden lisäresurssin.

INURDECON kaltaisten kehittämishankkeiden jälkeen tarvitaan hankkeen tulosten seurantaa: vastuuttamista, resursointia ja suunnittelua.

Hankkeesta laadittiin INURDECO - raportti, jotta sen tulokset palvelevat mahdollisimman laajasti eri tahoja. Lisää hankkeen johtopäätöksistä on raportin kohdassa 5.

http://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=bb67d1ed-3d4b-494b-b409-ee783cb4cf80&groupId=139863

Lisäksi:

· Hanke on palkittu Suomen kuntatekniikan yhdistyksen palkinnolla vuoden 2015 kuntatekniikan saavutuksesta.

· Hanke on valittu European Culture Foundationin (ECF) vuoden 2016 julkaisuun keväällä 2016 Build the City - How people are changing their cities -teemaan esimerkkinä siitä, miten julkishallinto ja kaupunkilaiset toimivat kumppeneina kaupunkikehittämisessä.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   6.10.2012
Päättymispvm   28.2.2015
Rahoittajat  
TEKES
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Oulun yliopisto
Sonell Oy
Hartela-Forum Oy
Skanska Talonrakennus Oy
Oulun kaupunki
Yhteyshenkilöt   Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut /asemakaavoitus, projektipäällikkö Leena Kallioniemi, Oulun kaupunki, Leena.K.Kallioniemi (at) ouka.fi, 044 703 2425.
Liitteet  
Hankkeen nettisivut   Linkki  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi