Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Valosta vetovoimaa - Elämyksellisen kaupunkivalaisun mahdollisuudet
*
 
Hankkeen nimi   Valosta vetovoimaa - Elämyksellisen kaupunkivalaisun mahdollisuudet
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   SYKE Kaupunkikulttuurin kehittämisohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

Tehtävänä on luoda konseptisuunnitelma ja osasuunnitelmat sekä yksi valoinstallaation aluepilotti vuoden pimeimpään aikaan marraskuun loppuun sijoittuvalle valotapahtumalle. Tapahtumassa tuodaan esille elämykselliseen valaistukseen liittyviä mahdollisuuksia kaupunkitilassa. Valofestivaali vahvistaa kaupungin imagoa, matkailua ja luo yhteisöllisyyttä.

Tavoitteena on toteuttaa seuraavat toimenpiteet:

1.Elämyksellisen valaisemisen tapahtumakonsepti ja toimijoiden verkosto

2.Kaupunginosien yhteisöllisyyden kehittäminen

3.Valoinstallaatiot ja -tapahtumat

4.Tapahtuman markkinointi- ja viestintäsuunnitelma

5. Lisäksi arvioidaan tapahtumakonseptin ja osasuunnitelmien toteutuksen onnistumista ja tehdään tarvittavat rahoitushakemukset toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Verkoston toimijat sitoutetaan parhaalla mahdollisella tavalla luomaan pysyvää kaupunkivalaisemista pilotoinnin jälkeen.

Toimenpiteet ja sisältö:

Hankkeen tapahtumakonseptipilottia, valofestivaali Valoa Oulu! -tapahtumaa suunniteltiin kevään ja kesän 2013 ajan ja se toteutettiin torstaista 21.11. sunnuntaihin 24.11.2013. Tuon ajankohdan jälkeen pilotti-installaatio ”Sydän” ja Liikelaitos Oulun Tilakeskus Oy:n tilaama valoinstallaatio ”Oulun linna” olivat vielä päällä torstaihin 28.11. asti. Pilottitapahtumasta teetettiin kävijäkyselytutkimus ja kyselyn palautteiden sekä pilottitapahtuman kokemusten pohjalta suunniteltiin Ouluun valotapahtuman konsepti, joka pitää sisällään myös yhteisöllisten valotapahtumien suunnitelmat.

Kaupunginosien yhteisöllisyyttä kehitettiin alueellisten Valoa! -tapahtumien ja lyhtytyöpajojen avulla yhteistyössä uuden Oulun juhlavuoden kanssa ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tulokset ja tuotokset:

Kävijäkyselytutkimuksessa hankkeen pilottitapahtuma, Valoa Oulu! -valofestivaali sai hyvin positiivista palautetta yleisöltä. Valo teemana kiinnosti ja valofestivaaliin oltiin tyytyväisiä. Valofestivaali koettiin hyvin järjestetyksi tapahtumaksi, jossa ohjelmaa ja teoksia oli sopivasti. Valofestivaali sai kouluarvosanaksi yhdeksän ja lähes kaikki vastaajat kokivat, että valofestivaali pitäisi järjestää vuosittain Oulussa. Hankkeen ohjausryhmän arviona oli, että Valosta vetovoimaa -hanke ontoteuttanut erittäin hyvin sille asetettuja tavoitteita. Valoa Oulu! -festivaali toteutettiin laadukkaasti ja se keräsi runsaasti yleisöä. Valofestivaali nousi yhdeksi vuoden ehdottomaksi kaupunkikulttuurin kohokohdaksi. Hanke toteutti myös vahvasti Oulun kaupungin strategiaa ja arvoja.

Yhteistyökumppanit:

-Uuden Oulun juhlavuoden organisaatio/Oulun kaupungin konserniviestintä ja kaupunkimarkkinointi
-Liikelaitos Oulun Tilakeskus Oy
-Kulttuuritalo Valve
-Oulun yliopisto/arkkitehtuurin laitos/Mukautuva kaupunkivalaisuhanke
-Oulun Energia Urakointi Oy
-Liikekeskus ry
-Oulun seudun ammattikorkeakoulu / OAMK
-Oulun tuomiokirkkoseurakunta
-Valonkaupunki Jyväskylä

Kustannukset ja rahoitus:

Rahoittajataho

1.11. - 31.12. 2012

1.1. - 31.12. 2013

Yhteensä

Pohjois-Pohjanmaan liitto (maakunnan kehittämisraha)

8 000

52 000

60 000

Oulun kaupunki

8 000

52 000

60 000

Yhteensä

16 000

104 000

120 000

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.11.2012
Päättymispvm   31.3.2014
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Toteuttajat  
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Yhteyshenkilöt   Marika Lamberg, tuottaja, projektipäällikkö 044 703 1138, Samu Forsblom, tapahtumapäällikkö, 0447037558. Vastuullinen johtaja Risto Vuoria. Sähköposti etunimi.sukunimi(at)ouka.fi.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi