Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Tukeva 3 -juurruttamishanke
*
 
Hankkeen nimi   Tukeva 3 -juurruttamishanke
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

Tavoitteet

- Juurruttaa ja levittää osahankealueilla kehitettyjä valikoituja toimintamalleja lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa pysyväksi toiminnaksi
- Kuvata juurrutettavat toimintamallit Innokylän REA-työkalun avulla valtakunnallisesti hyödynnettävään muotoon
- Osallistua luomaan jatkumoa valtakunnalliselle lapsiperheiden palvelujen kehittämistyölle siirryttäessä uudelle Kaste ohjelmakaudelle

Sisältö / Toimenpiteet

Oulun kaupunki /Sivistys- ja kulttuuriprosessi vastaa hankkeen koor-dinoinnista ja Oulun seudun kuntien osahankkeessa (Oulu, Kempele. Tyrnävä, Liminka, Muhos, Lumijoki ja Hailuoto) valittujen toimintamallien juurruttamisesta. Koordinaatio tukee osahankkeiden toimintaa ja huolehtii osahanke-alueiden välisen yhteistyön, yhteisen viestinnän, hankehallinnoinnin ja talouden seurannan, raportoinnin ja arvioinnin tehtävistä.

Oulun seudun kuntien osahankkeessa juurrutettavana ovat 1) Laajan ikä-kausittaisen terveystarkastuksen toimintamalli, kerätyn tiedon raportointi ja hyödyntäminen eri päätöksenteon tasoilla sekä 2.) Kuntakohtaisen lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelmatyön linkittäminen seudulliseen ohjelmaan. Oulu (Oulu) laatii Tukeva 3 -vaiheessa kuntakohtaisen lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman ja juurruttaa laajan ikäkausittaisen terveystarkastuksen toimintamallin. Lapsi-ja nuorisopoliittinen ohjelma työstetään Oulussa osana palveluiden järjestämisohjelmaa.

Odotettavissa olevat tulokset

1) Kehitetyt hyvät toimintamallit juurtuvat kuntien ja kuntayhtymien pysyväksi toiminnaksi.
2) Palvelujärjestelmä toimii sujuvasti: tuki kohdentuu oikein ja oikea-aikaisesti
3) Palvelut tulevat alueellisesti kattavammiksi ja tasa-arvoisemmiksi alueiden välillä.
4) Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämistä tuetaan suunnitelmallisesti kaikilla toimija- ja päätöksetekotasoilla.
5) Peruspalvelut vahvistuvat ja niiden sekä erityispalveluiden välinen työnjako selkiytyy; asiakkaiden tuen tarpeisiin voidaan vastata nykyistä aikaisemmin ja vaikuttavammalla tavalla.

Kustannukset ja rahoitus

Oulun seudun kuntien osahankkeen ja koordinaation osuus on yhteensä 150.000 €.

1.10.-31.12.2012

1.1.-31.10.2013

Yhteensä

STM, Kaste-ohjelma

20 925

91 575

112 500

Kuntarahoitus yhteensä koordinaatio ja Oulun seudun kuntien osahanke (koordinaation osalta Oulun seutu, Kainuu, Oulunkaari ja Lappi)

6 975

30 525

37 500

Yhteensä

27 900

122 100

150 000

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.10.2012
Päättymispvm   31.10.2013
Rahoittajat  
STM, Kaste-ohjelma
Oulun kaupunki
Oulunkaaren kuntayhtymä
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Toteuttajat  
Oulun kaupunki
Hailuoto
Kempele
Liminka
Lumijoki
Muhos
Tyrnävä
Kainuun kuntien sivistystoimialoilta varhaiskasvatus ja peruskoulu
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö
valtaosa Lapin alueen kunnista
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Oulunkaaren kuntayhtymä
Yhteyshenkilöt   Yhteyshenkilöt:
Vastuullinen johtaja Mika Penttilä, mika.penttila (at) ouka.fi, 0447039012
Hankkeen vastuuhenkilö: hyvinvointipäällikkö Arto Willman, arto.willman (at) ouka.fi, p. 044 7039020.
Liitteet  
Tukeva-nettisivut   Linkki  
Tukeva 3 -juurruttamishankkeen loppuraportti   TUKEVA 3 -juurruttamishankkeen loppuraportti 1.10.12-31.10.13.pdf   1 887 kt
Tukeva 3 -Oulun seudun kuntien loppuraportti   TUKEVA 3 Oulun seudun kuntien loppuraportti 1.12.2012-31.10.2013.pdf   978 kt
Oulun seudun kuntien osahankkeen materiaalit löytyvät myös Seutunapin sivuilta: www.seutunappi/lnpo   Linkki  
Liite 5. Arviointiraportti   TUKEVA 3 -juurruttamishankkeen arviointiraportti.pdf   580 kt
TUKEVA-työkalupakki -julkaisu   Linkki  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi