Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

3D:n hyödyntäminen Oulun kaupungin palveluiden kanavana
*
 
Hankkeen nimi   3D:n hyödyntäminen Oulun kaupungin palveluiden kanavana
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   IMPAKTI Tietohallintaohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

Digitaalisten palveluiden kehittäminen on keskeinen osa Oulun kaupungin palvelukehitystä. Uusin tutkimus- ja kehityssuuntaus lähestyy palveluiden sähköistämistä kolmiulotteisten (3D internet) todenmukaisesti tai ”leikkisästi” mallinnettujen virtuaalisten palveluiden muodossa ja Oulu on tämän kehityksen kärjessä kansainvälisesti mitattuna.

Tavoitteet

Tämän esiselvityksen tavoitteena on luoda yhteinen ymmärrys siitä miten Oulun kaupungin sisäinen ja ulkoinen palvelutuotanto voi hyötyä 3D Internetin käytöstä, 3D virtualisoinnista sekä erityisesti tiedon visualisoinnista. Tämän esiselvityksen tarkoituksena on kartoittaa Oulun kaupungin koko sisäinen ja ulkoinen palvelutuotanto ja arvioida mitä mahdollisuuksia 3D internet tarjoaa palvelujen kehittämisessä.

Esiselvityksen tavoitteena on luoda yhteinen ymmärrys sille miten Oulun kaupungin sisäinen ja ulkoinen palvelutuotanto voi hyötyä 3D Internetin, 3D virtualisoinnin tai tiedon visualisoinnin käytöstä palvelukehityksessään. Toisin sanoen, miten 3D mahdollistaa uusien tuotteiden kehittämisen ja niiden hyödyntämisen digitaalisessa toimintaympäristössä. Esiselvityksen tavoitteena on löytää ne palvelut joissa 3D internet, 3D virtualisointi tai tiedon visualisointi tarjoaa mahdollisimman nopeasti hyvän ja konkreettisen esimerkin toimivasta palvelusta. Merkittävimmät palvelut käydään läpi kustakin palvelusta vastaavan henkilön kanssa.

Odotettavissa olevat tulokset

Yhdessä Oulun kaupungin yhteyshenkilön kanssa tehdyn valinnan tuloksena 3D selvityksen pilottiprojekteiksi valikoituivat keskeisimmät, vaikuttavimmat ja nopeimmin kustannustehokkaasti toteutettavat ideat ja palvelut.

Selvityksen päätyttyä pilotit viedään päätöksentekoon.

Kohderyhmät

1. Kuntalaiset
2. Oulun kaupungin työntekijät

Kustannus ja rahoitus

20 000 e

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.5.2012
Päättymispvm   31.5.2013
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Cyberlightning Oy
Yhteyshenkilöt   Oulun kaupungin yhteyshenkilönä selvityksessä toimii tietohallintopäällikkö Juhani Heikka, puh 044 703 1627, juhani.heikka(at)ouka.fi ja Cyberlightning Oy:stä Esa Posio, puh 050 5595 621, esa(at)cyberlightning.com.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi