Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

SilverSuomi / SilverOulu
*
 
Hankkeen nimi   SilverSuomi / SilverOulu
Hanketyyppi   Kansainvälinen yhteistyöhanke
Salkku   KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma 2010-2013  Hyvinvointisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Tavoitteet:

SilverSuomi oli osa kansainvälistä Silver-hanketta, jossa tavoitteena oli kehittää Euroopan ensimmäinen ylikansallinen kolmivaiheinen esikaupallisen hankinnan (PCP) malli ja toteuttaa sen mukaisesti kotihoidon robotiikan esikaupallinen hankinta. PCP-mallia voidaan hyödyntää projektin päätyttyä laajamittaisesti muuallakin EU-maissa. Kehitettävälle robotiikalle tavoitteena oli, että sen avulla voidaan hoitaa tarpeessa määritellyn kohderyhmän avun tarvitsijoita 10 % enemmän vuonna 2020 samalla henkilöresurssilla kuin nyt. SilverSuomi/SilverOulu -hankkeen tavoitteena oli myös kotihoidon toimintaprosessien kehittäminen. Tavoitteita tarkennettiin hankkeen määrittelyhankkeen Innovatiivinen kotihoito, Silver Oulu - osio 1 jälkeen.

Toteutuneet kustannukset yhteensä

Alkuperäinen budjetti 382 310 €, toteutunut 221 770 €

Rahoitus:

Tekes 50 % 110 885 €

Oulun kaupunki 50 % 110 885 €

Projektin tulokset:

Euroopan ensimmäinen ylikansallinen kolmivaiheinen esikaupallisen hankinnan malli on kehitetty. Ammattilaiset saivat arvioitavakseen useita robotiikan ideoita ja prototyyppejä kolmessa eri vaiheessa. Prosessissa ammattilaiset saivat uusia ideoita omaan kehittämistyöhön ja tulevien hankintojen suunnitteluun. Saatiin kokemuksia robotiikan ratkaisujen testauksesta aidoissa olosuhteissa. Kotihoidon henkilöstöä muutosvalmennettiin. Toteutettiin tiivistä kansainvälistä yhteistyötä.

Projektin hyödyt:

On oltu mukana saamassa kokemuksia esikaupallisesta hankintamenettelystä työvälineenä innovatiivisissa hankinnoissa. Lisäksi on voitu vaikuttaa eurooppalaisen PCP-mallin kehittämiseen olemalla osa kehittävää konsortiota. On saatu kokemusta robotiikan mahdollisuuksista ja sen testauksesta aidossa käyttöympäristössä aidoilla asiakkailla ja ammattilaisilla. Kotihoidon työntekijöitä on muutosvalmennettu siihen, mitä tarkoittaa kun teknologian käyttö yleistyy hoitotyössä. On saatu kokemuksia kansainvälisestä yhteistyöstä ja verkostossa toimimisessa.

Perustoimintaan tai muihin projekteihin siirrettävät hyvät käytännöt:

Esikaupallisen hankintamenettelyn kokemukset

Robotiikan hyödyntäminen hoitotyössä

Testaustoimintamallin osalta kokemukset robotiikan testauksesta osana OuluHealth Labs -toimintaa.

Robotiikan ja teknologian mahdollisuudet auttaa hoitotyössä.

Muut huomiot:

Hanke oli poikkeuksellisen pitkäkestoinen kehittämishanke johtuen siitä, että yrityksillä oli mahdollisuus kehittää robotiikan tuotetta ideasta prototyypiksi hankkeen aikana.

Kansainvälisen hankkeen osalta henkilövaihdokset toivat jonkin verran haasteita hankkeen toteuttamiseen. SilverSuomi SilverOulu hankkeessa ei tapahtunut henkilövaihdoksia toteutusaikana.

Hankkeen toivottu tulos olisi ollut, että viimeiseen vaiheeseen, vaiheeseen kolme olisi päässyt useampi ratkaisu, jolloin kilpailuasetelma olisi säilynyt vielä viimeisessä vaiheessa ja kenttätestauksissa olisi ollut useita ratkaisuja testattavana. Viimeiseen vaiheeseen pääsi kuitenkin vain yksi ratkaisu toisen vaiheen kolmesta ratkaisusta, yksi ei läpäissyt vaihetta kaksi ja toinen ei saanut tarvittavaa pistemäärää vaiheen kolme arvioinnissa.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.12.2012
Päättymispvm   31.12.2016
Rahoittajat  
Tekes
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Hyvinvointipalvelut
Yhteyshenkilöt   Vastuullinen johtaja: vanhustyön johtaja Anna Haverinen
Yhteyshenkilö: teknologia-asiantuntija Jaana Kokko.
Liitteet  
Nettisivut   Linkki  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi