Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Innovatiivinen kotihoito, Silver Oulu - osio 1
*
 
Hankkeen nimi   Innovatiivinen kotihoito, Silver Oulu - osio 1
Hanketyyppi   Kansainvälinen yhteistyöhanke
Salkku   KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

Tavoitteet

Innovatiivinen kotihoito, Silver Oulu on osa kansanvälistä Silver-hanketta, jonka päätavoitteena on luoda uusia teknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja ikääntyvien kotona asumisen tueksi PCPmekanismia (Pre Commercial Procurement) eli esikaupallista hankintaprosessia käyttäen. Silver-hankkeessa kehitetään ensimmäisenä Euroopassa ylikansallinen kolmivaiheinen PCP-malli. PCP-mallin tavoitteena on saada käyttäjäystävällisiä ratkaisuja/ tuotteita markkinoille yhteistyössä yritysten kanssa kehittäen.

Kansainvälisen Silver-hankkeen tavoitteet:

Globaali tavoite: Uudet ikääntyvien hoivaa tukevat ratkaisut tehostavat palveluita niin, että vuonna 2020 voidaan hoitaa 10 % enemmän asiakkaita nykyisellä hoitajien määrällä. Uusien ratkaisujen tulisi myös vahvistaa ikääntyvien elämänlaatua ja terveyttä (toimintakyky).

Erityinen tavoite: Saada käyttöön uusia teknologioita ja palveluita ikääntyville, jotka ovat fyysisiltä ja/tai kognitiivisilta ominaisuuksiltaan rajoittuneita ja jotka tarvitsevat tukea kotona asumiseen.

Operatiivinen tavoite: Käyttää ohjelmassa luotavaa PCPmallia uusien teknologioiden ja palveluiden tunnistamiseen ohjelmaan osallistuvien projektien yhdessä toteutettavan PCP-tarjouspyynnön myötä.

Ohjelmaan sisältyvien projektien keskinäiseen koordinaatioon ja tukeen liittyvät tavoitteet:

Globaali tavoite: Julkishallinnon organisaatiot ohjelmaan osallistuvissa maissa ja muissa EU-maissa käyttävät esikaupallisia hankintoja keinona hankkia ratkaisuja tarpeisiinsa.

Erityinen tavoite: Levittää projektien kautta saatuja oppeja ja kasvattaa tietoisuutta esikaupallisten hankintojen mahdollisuuksista sekä ohjelmaan osallistuvissa maissa että muissa EU-maissa. Osaamisen tason vahvistamisen tulee kohdentua erityisesti ikääntyvien hoivaan a) paikallisen, alueellisen ja kansallisen tason julkisiin organisaatioihin, b) julkisiin organisaatioihin, jotka vastaavat tutkimus- ja innovaatio-ohjelmista ja c) toimijat, joita ovat keskeisessä roolissa julkisten palveluiden strategisessa kehittämisessä. Operatiivinen tavoite: Käynnistää ja toteuttaa esikaupallisen hankinnan prosessi yhdessä ohjelmaan osallistuvien maiden kanssa. Luotavan esikaupallisen hankinnan prosessin tulisi myös toimia perustana ohjelmaan osallistuvissa maissa käynnistettäville uusille PCP-hankkeille.

Oulun Silver-projektin tavoite:

Kotihoidon etäohjauksen kokonaisratkaisu Oulun Silver-projektissa kehitetään teknologiaa voimakkaasti hyödyntävä etäohjauksen kokonaisratkaisu. Kokemuksen myötä Oulun kaupunki pystyy tulevaisuudessa käyttämään PCP-mallia palvelujen kehittämistyössä.

Saavutetut tulokset

Määrittelyvaiheen tuloksena hankeosapuolet kansainvälisellä tasolla ovat päässeet yhteisymmärrykseen hankinnan tarpeesta: millaisia tarpeita vanhustyössä on ja miten hankinnan tarve tulee kuvata niin, että PCP-mekanismin avulla saadaan markkinoille tarpeisiin vastaavia tuotteita. Hankkeessa on määritelty, että kyseisen avun tarvitsijoita voidaan Silverissä kehitettävän teknologian avulla hoitaa 10 % enemmän samalla henkilöresurssilla vuonna 2020. Määrittelyvaiheessa käynnistettiin yhteisesti EU:n PCP-prosessin suunnittelu ja yrityksiä tiedotettiin myöhemmin käynnistyvästä hankinnasta ja sen sisällöstä. Määrittelyvaiheen jälkeen on käynnistynyt esikaupallisten hankintojen vaihe.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   5.1.2012
Päättymispvm   30.6.2013
Rahoittajat  
Tekes
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Hyvinvointipalvelut, tilaajatoiminta
Yhteyshenkilöt   Vanhustyön johtaja Anna Haverinen,
anna.haverinen@ouka.fi, 044 703 4018
Projektipäällikkö Jaana Kokko, jaana.a.kokko@ouka.fi,
044 703 4030.
Liitteet  
Silver-nettisivut   Linkki  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi