Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Taiteilijat ja kulttuurikuriirit
*
 
Hankkeen nimi   Taiteilijat ja kulttuurikuriirit
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   PESTI Työllisyysohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

Tavoitteet:

Hanke luo mahdollisuuksia työttömien luovien alojen ammattilaisten osaamisen laajentamiseen, uusien työnkuvien ja työpaikkojen löytymiseen hyvinvointisektorilta sekä työllistettävien yritystoimintaan.

Lisäksi hankkeessa mahdollistetaan ammatillista koulutusta vailla olevien nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymistä edistävien toimintoihin osallistumiseen taiteilijoiden työparina.

Toimenpiteet:

Projektissa haetaan ratkaisuja kulttuuripalvelujen saatavuuteen laitoksissa, kulttuuri- ja taidealojen tämänhetkiseen heikkoon työllisyyteen sekä hyvinvoinnin lisäämiseen sekä kohdelaitoksissa oleville henkilöille että työllisyyttä edistävinä toimintamahdollisuuksina nuorille ja pitkäaikaistyöttömille.

Kohderyhmä 1: taide- ja kulttuurialan työttömät, volyymi n. 400 henkeä (joista alle 30-vuotiaiden osuus 250 henkeä).

- Kehitetään ammattiosaamista hyvinvointipalvelujen suuntaan uusien työllistymismahdollisuuksien löytämiseksi.

Kohderyhmä 2: ammatillista koulutusta vailla olevat nuoret ja pitkäaikaistyöttömät.

- Tutustutetaan hoiva-alan avustaviin tehtäviin ja moninaisiin kulttuuri- ja taidealan avustaviin tehtäviin ammatillisen identiteetin löytämiseksi.

Kohderyhmä 3: Hyvinvointipalvelut; vanhusten hoivayksiköt, kehitysvammaisten hoitolaitokset, kotipalvelut, pitkäaikaisvuodeosastot; varhaiskasvatus (päiväkodit); kaupungin kulttuurilaitokset; asukastuvat; nuorisoasiainkeskus

- Kulttuurin ja hyvinvointia lisäävien elämysten tarjoaminen mm. laitosympäristössä asuville/ palvelua saaville henkilöille.

Odotettavissa olevat tulokset:

Uudet kohderyhmät saavat sisällöltään ja aiheeltaan räätälöityjä sekä kohderyhmän toimintakyvyn mukaisia kulttuuripalveluja, jotka edistävät hyvinvointia. Kulttuuripalvelujen toteuttajille (ammattitaiteilijoille) kokemuksia hyvinvointi/ laitosympäristössä tehtävästä työstä.

Hankkeen kautta vailla ammatillista koulutusta olevat nuoret ja pitkäaikaistyöttömät saavat mahdollisuuksia työllistymistä edistäviin toimintoihin sekä kokemuksia ammatillisesta uudelleen suuntautumisesta.

Lisäksi hanke mahdollistaa laitoksille kokemuksia kulttuuristen sisältöjen tilaamisesta ja sijoittamisesta laitoksen arkirutiineihin. Laajemmassa skaalassa hanke voi edistää luovien ja taidealojen yritystoimintaa, laitosten henkilökunnan työhyvinvointia ja luoda uusia työpaikkoja kulttuurin ja hyvinvoinnin rajapintaan.

Kustannukset ja rahoitus:

Rahoittajatahot 1.1. - 31.12.2013
Opetus- ja kulttuuriministeriö 35 000 €
Oulun kaupunki 80 000 €
Yhteensä 115 000 €

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2013
Päättymispvm   31.12.2013
Rahoittajat  
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Yhteyshenkilöt   Kulttuuritalo Valve, vastuullinen johtaja: Kulttuuritalon johtaja Arja Huotari 044 703 7510, Katri Tenetz, 044 703 7544. Projektikoordinaattori Merja Männikkö, PL 42, 90015 Oulun kaupunki, gsm 050 5749023. Sähköposti: etunimi.sukunimi (at) ouka.fi.
Liitteet  
Logot    
 

   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi