Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisen hanke, Paavo II
*
 
Hankkeen nimi   Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisen hanke, Paavo II
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma 2010-2013  Hyvinvointisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Tavoitteet:

1) Luoda uuteen Ouluun toimintamalli, jolla ennaltaehkäistään asunnottomuutta sekä turvataan erityisryhmien asumisen edellytykset.

2) Vähentää oululaisten pitkäaikaisasunnottomuutta, erityisenä kohderyhmänä tilapäismajoitusta toistuvasti/jatkuvasti käyttävät päihdeongelmaiset henkilöt. Konkreettisena tavoitteena on vähentää ensisuojatyyppistä lyhytaikaista asumista tarjoavan Kenttätien asumispaikkoja 25 % vuoden 2012 aikana kehittämällä vaihtoehtoisia asumisen tuen muotoja.

3) Sitouttaa moniongelmaisia ja päihdeongelmaisia henkilöitä asumiseen ja kuntoutumiseen

4) Vähentää tilapäismajoitusta toistuvasti tarvitsevien henkilöiden syrjäytymisriskiä ohjaamalla heitä normaalin asumisen pariin ja järjestämällä heille tiivis asumisen ja kuntoutumisen tuki.

5) Kehittää uuteen Ouluun toimiva vaikeasti päihdeongelmaisten henkilöiden tuetun asumisen malli huomioiden eri asiakasryhmien erilaiset tarpeet.

Toteutuneet kustannukset yhteensä

500 000 euroa (alkuperäinen budjetti), toteutuneet 342 927,56 euroa

Rahoitus:

171 463,79 euroa STM:n Kaste-rahoitus (50 %) ja 171 463,79 euroa Oulun kaupunki (50 %)

Projektin tulokset:

1) Hankkeen aikana luodun Kenttätien sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallin avulla tuetaan moniongelmaisten henkilöiden asumisen edellytyksiä. Samanaikaisesti kaupungissa on myös valmisteltu asumisneuvonnan toimintamallia, jonka toimet kohdentuvat kaikkiin kuntalaisiin. Näiden toimintamallien avulla vähennetään tehokkaasti asunnottomuutta sekä ennaltaehkäistään sen uusiutumista.

2) Vuosien 2012-2015 aikana pitkäaikaisasunnottomuus laski Oulussa 50 %. Vuoden 2013 alusta Kenttätien asukaspaikkoja vähennettiin 48:sta 38 paikkaan. Lisäksi 8-paikkainen noin kahden kilometrin päässä Kenttätiestä sijaitseva asumisyksikkö liitettiin vuonna 2013 Kenttätien toiminnalliseen kokonaisuuteen. Kenttätien asiakaspaikkoja ei voitu vähentää enempää, sillä huumeidenkäyttäjien osuus Kenttätiellä lisääntyi voimakkaasti perinteisten päihdeongelmaisten siirtyessä asumaan Kenttä-Paavo -hankkeen ohjauksen turvin hajasijoitettuun asuntokantaan.

3) Vuosien 2012-2015 aikana hankkeessa on ollut palkattuna kahdesta neljään kokoaikaista vakituista vähintään sosiaali- tai terveydenhuollon opistoasteen koulutuksen omaavaa työntekijää, joilla on kokemusta päihdeasiakkaiden kanssa toimimisesta. Hankkeeseen palkatut työntekijät toteuttivat asiakkaiden asumiseen valmentamisen, auttamisen muuttoon ja toimeentuloon liittyvissä asioissa sekä asumisen tuen että kuntoutuksen.

4-5) Kenttätien palvelukeskuksen sosiaalisen kuntoutuksen (Kenttä-Paavo -hankkeen) toimintamallina on ollut, että toistuvasti tai jatkuvasti Kenttätiellä majaileville tehdään aikuissosiaalityön ja ohjaajien toimesta palvelu- ja kuntoutumissuunnitelma ja niiden pohjalta aletaan suunnitelmallisesti hankkia ko. henkilöille sopiva asunto. Kenttä-Paavo -hankkeessa oli vuosien 2012-2015 aikana 148 asiakasta. Osalla asiakkaista oli asunto hankkeeseen tullessaan, mutta heidän asumisensa oli vaarantunut päihdeongelman tai muun toimintaa rajoittavan syyn vuoksi. Asunnottomana hankkeeseen tulleista asiakkaista 74,4 % (93/125) sai hankkeen avulla oman kodin.

Projektin hyödyt:

- Asiakkaat ovat saaneet riittävän tuen asunnon hakemiseen, sitoutuneet kuntoutumiseen ja saaneet asunnon

- Asiakkaan elämänhallintaan liittyvät ongelmat ovat vähentyneet ja asuminen on onnistunut Asunto Ensin -periaatteen mukaisesti

- Asiakkaiden syrjäytymisriski on vähentynyt

- Asiakkaan vaikutusmahdollisuudet / itsemääräämisoikeus on lisääntynyt kotiin annettavan tuen avulla

- Asiakkaiden ovat olleet motivoituneempia oman asunnon hankintaan ja päihdekuntoutumiseen

- Moniongelmaisten henkilöiden palveluketjut ovat parantuneet

- Tilapäisesti asuntoa tarvitsevien päihdeongelmaisten asunnottomuuteen puututaan nyt välittömästi ja heidät ohjataan asumisen, kuntoutumisen ja muun tuen pariin

Perustoimintaan tai muihin projekteihin siirrettävät hyvät käytännöt:

Hankkeen aikana moniongelmaisille päihdeasiakkaille kehitetty Kenttätien sosiaalisen kuntoutuksen malli (Kenttä-Paavo) on jatkunut vuoden 2016 alusta osana Kenttätien palvelukeskuksen kokonaisuutta.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2012
Päättymispvm   31.12.2015
Rahoittajat  
Sosiaali- ja terveysministeriö, Kaste-ohjelma
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Asuntotoimi
Hyvinvointipalvelut
Yhteyshenkilöt   Toteuttaja / Vastuutaho:
Oulun kaupunki, hyvinvointipalvelut
Vastuullinen johtaja: Jukka Kokkinen, hankekoordinaattori Katja Karppinen.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi