Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Kulttuurista työtä ja hyvinvointia hankkeen valmistelu
*
 
Hankkeen nimi   Kulttuurista työtä ja hyvinvointia hankkeen valmistelu
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   PESTI Työllisyysohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

Oulun kaupungin työllisyyden edistämisen talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa on asetettu tavoitteeksi, että vuoden 2012 aikana tehdään luovien alojen, kulttuuri-, taide- ja mediatyöllistämisen liittyvä selvitys. Selvitystyö on käynnissä ja sen tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja sekä mainittujen alojen että nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllisyyden ja yritystoiminnan edistämiseksi. Selvitystyöstä nousseita ideoita ja toimenpide-ehdotuksia pyritään toteuttamaan jo ennen selvitysraportin valmistumista. Tällaisia toimenpide-ehdotuksia ovat mm. nuorten media-alojen työttömien työllistäminen tapahtuma-avustajiksi, Taiteilijat koulussa -hankkeen toiminnan jatkaminen ja sen mallin soveltaminen uusiin toimintaympäristöihin.

Kulttuurin ja taitein keinoin voidaan mm. tuoda virkistystä ja erilaista toimintaa mm. vanhusten hoivayksiköihin ja asukastuville asukkaiden harrastuspiireihin ja työttömien työllistymistä tukevaa toimintaa ajatellen.

Taiteilija koulussa -hanke alkoi syksyllä 2010 opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana ja toimintaan osallistui paikallisella tasolla kulttuuritalo Valve ja Oulun opetustoimi. Toiminnan tavoitteena oli työllistää nuoria eri taiteiden alojen ammattilaisia ja viedä heidän osaamistaan oululaisille kouluille taiteilijajohtoisten työpajojen muodoissa. Hankkeen ydinsisällöt nivoutuivat laajemmin Oulun kaupungin kulttuuriopetussuunnitelmaan ja tukivat sen jalkauttamista käytännön koulutyöhön. Hanke päättyi keväällä 2012. Hankkeesta saatujen hyvien yhteistyökokemuksien ja taiteilijoiden hyvän työhön jatkosijoittumisen innostamana Taiteilijat koulussa - hanketta halutaan jatkaa myös syksyn 2012 ajan.

Kustannukset

15 000 € työllisyydenhoidon määrärahasta projektisuunnittelijan palkkakustannuksiin, hankevalmistelun toteutukseen sekä Taiteilijat koulussa -hankkeen koordinointiin.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm  
Päättymispvm  
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Konsernipalvelut, työllisyyden edistämisen ryhmä
Yhteyshenkilöt   Konsernipalvelut, työllisyyden edistämisen ryhmä, kehittämispäällikkö
Seija Mustonen, p. 044 703 4842, sähköposti etunimi.sukunimi (at) ouka.fi.
Liitteet  
Logot    
 

   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi