Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Osallisuuden voima - kehittämisprojekti
*
 
Hankkeen nimi   Osallisuuden voima - kehittämisprojekti
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

Tavoitteet

Uuden Oulun muodostuminen, kuntaliitos ja varhaiskasvatuksen sijoittuminen opetuksen kanssa samaan hallintoon on lähitulevaisuuden haaste, ja samalla aivan ainutkertainen mahdollisuus luoda uutta hyvää toimintatapaa ja kulttuuria.

Projektin visiona on synnyttää yhtenäinen varhaiskasvatuksen kulttuuri uuden Oulun alueelle siten, että varhaiskasvatus nivoutuu saumattomasti yhtenäiseen kasvatus- ja koulutuskulttuuriin kokonaisuudessaan. Visiolla tuetaan myös uuden Oulun palveluiden järjestämissopimuksessa olevaa harmonisointitavoitetta.

Osallisuuden voima on varhaiskasvatuksen palvelualueella suunniteltu kehittämisprojekti, jolla tuetaan uuden Oulun syntymistä varhaiskasvatuksen palvelualueella sekä esimiesten ja henkilöstön jaksamista tässä muutostilanteessa.

Koko hankkeen sateenvarjoteemana kulkee osallisuus.

Kehittämisprojektin osa-alueet kohderyhmän mukaan jaettuna ovat:

· Henkilöstö; Uuden Oulun voimavarana ja yhteisen työkulttuurin aktiivisina rakentajina
-
Esimiehet; esimiehet muutosjohtajina ja työyhteisöjensä valmentajina
-
Lapset; lapset ovat aktiivisina ja osallisina toimijoina omassa toimintaympäristössään.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on tuottaa myös valtakunnallisesti katsottuna merkityksellistä tietoa kuntaliitosprosesseista erityisesti henkilöstöjohtamisen näkökulmasta kuntaliitosprosesseiden tueksi.

Toimeenpiteet / sisältö

Osallistava johtamiskulttuuri
·
Esimiestasolla järjestetään koulutusta ja yhteisiä tapaamisia. Koulutukseen haetaan ja kiinnitetään ulkoinen asiantuntija.

-Tavoitteena on osallistavan työnkehittämisen menetelmän luominen ja käyttöönotto. Koulutuksien ja tapaamisten välillä esimiehillä on välitehtäviä, joiden avulla menetelmää työstetään.

- Päiväkodin johtajista muodostetaan ”sparrauspareja”. Parit muodostetaan aluekohtaisesti liittyvien kuntien ja kanta-Oulun päiväkodinjohtajien kesken.

- Pareille järjestetään työnohjausta.

2. Hyvien käytäntöjen näkyväksi tekeminen ja juurruttaminen

· Suunnitellaan ja käyttöönotetaan työnkierron toimintamalli, jolla varhaiskasvatuksen henkilöstölle avataan mahdollisuus joustavaan ja motivoivaan työnkiertoon.

- Aloitetaan kummipäiväkotitoiminta siten, että yhdelle kanta-oululaiselle päiväkodille valitaan liittyvästä kunnasta yksi kummipäiväkoti. Tavoitteena on kummipäiväkotien lapsien osallisuutta tukevien yhteistyöprojektien alulle saattaminen ja koordinointi. Teknologiahankinnalla ja sitä tukevalla asiantuntemuksen hankinnalla mahdollistetaan kummipäiväkotien innovatiivinen yhteydenpito.

· Tehdään näkyväksi ja levitetään hyviä käytäntöjä uuden Oulun varhaiskasvatuksen alueella myös henkilöstöjohtamiseen ja työyksiköiden toimintaan liittyen.

3. Henkilöstön ja lasten osallisuus

· Koko uuden Oulun varhaiskasvatuksen henkilöstölle järjestetään vaikuttamisen ja osallisuuden näkökulmasta henkilöstöiltapäiviä alueittain yhteisen kulttuurin luomiseksi. Tilaisuuksissa esitellään osallistavan työnkehittämisen menetelmä päiväkotien työyhteisöjen käyttöön.

· Kummipäiväkodin kanssa toteutetaan toimintakauden pituinen projekti lapsien ja henkilöstön osallisuuden periaatteita noudattaen.

· Kummipäiväkotien välillä on tavoitteena tiivis yhteistyö sekä henkilöstön että lasten kesken. Toimintaa jalkautetaan myös muihin päiväkoteihin

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.8.2012
Päättymispvm   31.7.2015
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Opetustoimi/Varhaiskasvatus
Yhteyshenkilöt   Vastuullinen johtaja palvelujohtaja Ulla Rissanen.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi