Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Oulun seudun kuntien lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelmatyön tukeminen
*
 
Hankkeen nimi   Oulun seudun kuntien lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelmatyön tukeminen
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

Hanke lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanoon Oulun seudun kunnissa.

Tavoitteet

1. Hanke on sisällöllisesti osa TUKEVA 3-juurruttamishankkeen lnpo-työtä. Tavoitteena on tukea Oulun seudun kuntia seutuohjelman kohdan 5.1 ”Lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa osallistumisen mahdollisuudet” toteuttamisessa. Hankkeessa kehitetään osallistavia menetelmiä ja jatketaan tiedon keruuta syksyllä 2012 kerätyn ja raportoidun osallisuustiedon pohjalta.

2. Tavoitteena on toteuttaa yhdessä kuntien kanssa lasten, nuorten ja vanhempien osallistamiseen ja osallistumiseen liittyviä toimenpiteitä. Näillä toimenpiteillä tarkoitetaan yhdessä kuntien ja erityisesti nuorisotoimien kanssa järjestettäviä osallistavia toimintoja.

3. Kerätään tietoa miten kolmannen sektorin toiminta tukee vanhempien osallisuutta kunnassa.

Toimenpiteet / sisältö

1. Järjestetään 16.4.2013 seminaari, jossa tarkastellaan osallisuutta yleisesti kuntien ohjelmatyössä ja päätöksenteossa. Seminaarissa painottuu erityisesti vanhempien osallisuus. Lisäksi illalla järjestetään vanhempainilta isille. Päivän ohjelma toteutetaan yhdessä järjestöjen kanssa.

2. Lnpo-kuntakierroksella 28.-30.1.2013 tarkastellaan kuntien osallisuuden nykytilaa kuntakohtaisesti ja päätetään kehittämisenkohteista. Osallisuusaktivaattori on kuntien käytettävissä kehittämistyössä kunnan tarvitsemalla tavalla.

3. Kehitetään osallistavia menetelmiä täydentäen hankkeen ensimmäisessä osassa laadittua reseptikirjaa. Tavoitteena on kuvata menetelmät yleisellä tasolla niin, että ne ovat toteutettavissa erilaisissa tilanteissa. Osallistavat menetelmät kootaan SeutuNappiin sähköiseksi materiaalipankiksi osoitteeseen www.seutunappi.fi/lnpo.

4. Kolmannen sektorin osuutta osallisuudessa selvitetään kyselyn avulla. Sähköinen kysely järjestetään ja raportoidaan maalis-huhtikuussa. Tavoitteena on selvittää mikä on järjestöjen merkitys sekä osallisuuden tunteen että päätöksentekoon vaikuttamisen näkökulmasta lasten ja nuorten vanhemmille.
Odotettavissa olevat tulokset
- Tietoisuus vanhempien osallisuuden merkityksestä kunnissa lisääntyy.
- Kuntakohtaisissa lapsi- ja nuorisopoliittisissa ohjelmissa lasten, nuorten ja vanhempien osallisuus konkretisoituu toimenpiteissä.
- Kunnat saavat käyttöönsä menetelmiä lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden toteuttamiseksi.
- Järjestöjen merkitys kuntalaisten osallisuudessa tarkentuu.

Kustannukset ja rahoitus Oulun kaupungin, Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän kuntien yhteinen hanke.

Rahoitussuunnitelma

1.1.-30.4.
2013

Oulun seutu (50 %)

6863

Ministeriö (50 %)

6863

Yhteensä

13 726


Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2013
Päättymispvm   30.4.2013
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Oulun seutu
Toteuttajat  
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Yhteyshenkilöt   Vastuullinen johtaja Mika Penttilä, sivistys- ja kulttuurijohtaja, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, toiminnallinen johtaja Kaisu Haapala, sivistys- ja kulttuuripalvelut 044 703 8201, projektityöntekijä Asta Kaarniemi, sivistys- ja kulttuuripalvelut, 044 703 1629, etunimi.sukunimi@ouka.fi,
Liitteet  
Materiaalia Seutunapissa   Linkki  
Logot    
 

   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi