Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

ONION – Hyvinvointipalveluiden avoin ja modulaarinen tietojärjestelmäarkkitehtuuri ja ekosysteemi
*
 
Hankkeen nimi   ONION – Hyvinvointipalveluiden avoin ja modulaarinen tietojärjestelmäarkkitehtuuri ja ekosysteemi
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   IMPAKTI Tietohallintaohjelma 2010-2013  Digiagendan salkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Tavoitteet:

ONION-hankkeen keskeisenä tavoitteena oli luoda vaihtoehtoisia malleja sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien uudistamiseksi alueellisesti huomioiden kansalliset vaatimukset. Arkkitehtuurimallin tavoitteeksi määriteltiin, että vuosikymmenen vaihteessa (2020) saavutetaan tilanne, jossa hyvinvointipalveluiden käytössä on kustannustehokas ja toimintaa tukeva ja sekä ammattilaisia että asiakkaita palveleva tietojärjestelmäkokonaisuus. Mallin konkretisoimiseksi ONION-hankkeessa määriteltiin (2014) tekniset arkkitehtuurikuvaukset tulevaisuuden tietojärjestelmäkokonaisuudelle, joka tukee alueen toimijoiden strategisia tavoitteita sekä innovaatioympäristön kehittymistä.

Toteutuneet kustannukset yhteensä

476 549 € (457 390 € alkuperäinen budjetti, 104 % budjetoidusta)

Rahoitus:

- omarahoitusosuus 95 310 € (20%)

ulkopuolinen rahoitusosuus 381 239 € (80%)

Projektin tulokset:

Projektin tuotoksena syntyi ylätason kuvaus tavoitetilasta (arkkitehtuurimalli ja kehittämiskohteiden tunnistaminen), joka palvelisi Pohjois-Suomen laajuisen kokonaisuuden ja yhteistyön kehittämistä (ERVA-alue). Hankkeen toteutus kytkeytyi tiiviisti kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen, jonka täytäntöönpano on viivästynyt lakivalmistelujen aikataulumuutoksista johtuen. Hankkeen aikainen sote-uudistus perustui 5:n järjestäjän malliin, josta on sittemmin luovuttu ja tällä hetkellä valmistelussa on 18:sta maakuntaan perustuva järjestämismalli. Osaa ONION-hankkeen tuloksista on pystytty hyödyntämään uuden sotemallin kehittämisessä.

Hankkeen keskeisimpinä tuloksina syntyi mm. avoin, modulaarinen, hyvinvointipalveluiden kokonaisarkkitehtuuri sekä hallintamallin kuvaus. Kuvauksia tarkentamalla alueella on kyvykkyys kilpailuttaa tunnistettuja moduuleja. Hankkeen tuloksia on sittemmin hyödynnetty mm. Kuntaliiton sote-tietojärjestelmäskenaarioissa, joiden pohjalta on jatkettu kansallista yhteistyö eri hankkeissa (mm. UNA potilas- ja asiakastietojärjestelmien määrittely).

Projektin hyödyt:

Sote- ja maakuntasektori on keskellä suurta muutosta ja sama koskee myös toimintaa tukevia palveluja sekä ICT-järjestelmiä. ONION projektin tuotoksia ja oppeja voidaan hyödyntää meneillään olevan muutoksen yhteydessä.

Projektin avulla saatiin koko Pohjois-Suomen avoin ja modulaarinen hyvinvointipalveluiden kokonaisarkkitehtuurikuvaus sekä hallintamalli.

Perustoimintaan tai muihin projekteihin siirrettävät hyvät käytännöt:

Projektin tuotoksia on voitu hyödyntää tulevan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyössä sekä kansallisissa kehittämisprojekteissa (UNA, ODA, jne.)

Muut huomiot:

Työn edetessä kävi ilmi, että mahdollinen työ kohti tavoitetilaa merkitsee Pohjois-Suomen mittakaavassa tähän mennessä suurinta ja todennäköisesti haastavinta ICT-kehitysprojektia. Mikäli hankkeen tekemät suositukset toteutettaisiin, niin tämä projekti tukisi palvelurakenteen muutosta, vaikuttavuuden ja tuottavuuden kehitystä sekä tukisi digitalisaation laajempaa hyödyntämistä. Nämä asiat tullaan huomioimaan maakuntauudistuksen valmistelussa.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.2.2013
Päättymispvm   30.4.2015
Rahoittajat  
Oulun kaupunki (20%)
Pohjois-Pohjanmaan liitto (EAKR-ohjelma, 70%)
Oulun yliopisto (10%)
Toteuttajat  
Konsernipalvelut, tietohallinto
Oulun yliopisto, tietojenkäsittelyopin laitos
Hyvinvointipalvelut
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Yhteyshenkilöt   Vastuullinen johtaja tietohallintopäällikkö Juhani Heikka, 044 703 1627. Projektipäällikkö Markku Huotari 050 5276545. Sähköposti etunimi.sukunimi@ouka.fi.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi