Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

AVAUS - Uuden sukupolven kuntalaislähtöiset hyvinvointipalvelut ja sitä tukevat teknologiat
*
 
Hankkeen nimi   AVAUS - Uuden sukupolven kuntalaislähtöiset hyvinvointipalvelut ja sitä tukevat teknologiat
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma 2010-2013  Hyvinvointisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Tavoitteet:

Tarkennetussa projektisuunnitelmassa tavoitteiksi asetettiin ikääntyneiden hyvinvoinnin tarjottimen kehittäminen ja alueellisen tietojärjestelmäkokonaisuuden määrittely. Näiden tavoitteiden osalta oli keskeistä myös vahvistaa poikkihallinnollisten palveluprosessien kehittämistä ja kuvata muutamia keskeisiä palveluprosesseja ikäihmisen näkökulmasta kotoa peruspalveluihin ja edelleen erikoispalveluihin.

Tavoite 1: Ikääntyneiden hyvinvoinnin tarjotin

Tavoitteena oli saada kansalaislähtöinen toimintakulttuuri osaksi kaikkia palveluita, joita tuottavat kunnat, kuntayhtymät ja yksityiset palveluntuottajat. Kolmas sektori tuottaa osaltaan erilaisia toimintoja kuntalaisten hyvinvoinnin tueksi. Palveluiden kehittämisen painotus oli ikäihmisissä. Tavoitteena oli kuntalaisten omavastuun ja omahoidon osuuden kasvaminen. Itsestä ja toisista huolehtiminen lisääntyy ja kuntalainen osallistuu omahoitoa tukevien palvelujen kehittämiseen aktiivisesti.

Avaus-hankeessa koottiin poikkihallinnollisen yhteistyön avulla neuvontaa, ohjausta ja ennaltaehkäiseviä palveluja ikäihmisille hyvinvoinnin palvelutarjottimeen (jatkossa hyvinvoinnin tarjotin).

Tavoite 2: Alueellisen tietojärjestelmäkokonaisuuden määrittely

Tavoitteena oli määritellä terveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin kustannustehokas, toimintaa tukeva ja sekä ammattilaisia että asiakkaita palveleva alueellinen tietojärjestelmäkokonaisuus. Painopisteenä oli yhteiskäyttöisen potilastietojärjestelmän määritteleminen.

Määrittelyä tehtiin osana alueellista kokonaisarkkitehtuuriyhteistyötä, johon osallistuivat Avauksen lisäksi Oulun kaupungin Onion-hanke sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tietohallinto. Yhteistyötä tehtiin myös kansallisella tasolla, kuten Kuntaliiton Vakava-hankkeessa. Avauksen roolina määrittelytyössä oli tuoda sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten sekä kuntalaisten näkökulmat suunnitteluun. Avauksen painopisteenä kokonaisarkkitehtuurityössä oli toimintaprosessit ja niitä palvelevat tieto- ja toiminnallisuustarpeet.

Toteutuneet kustannukset yhteensä

Toteutuneet 1 333 334 euroa (Ouka ja PPSHP)

Rahoitus:

1 333 334 euroa, josta STM (75 %) 1000000 ja 166 667 euroa Oulun kaupunki (12,5 %) ja 166 667 euroa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.

Projektin tulokset:

Hankkeessa käytettiin uusia kuntalaisten osallisuuden toimintamalleja ja hyödynnettiin kuntalaisilta saatua tietoa ja kokemusta matalan kynnyksen neuvonnan ja ohjauksen kehittämiseen. Avaus-hankkeen keskeisinä tuloksina luotiin ja otettiin käyttöön matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa tarjoava hyvinvoinnin tarjotin ikäihmisille ja valmisteltiin alueellisen sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen asioinnin toiminnallinen määrittely ja OYS erityisvastuualueen sosiaali- ja terveydenhuollon viitearkkitehtuuri ja yhteistyömalli.

Projektin loppuvaiheessa sovittiin, että hyvinvoinnin tarjottimen omistajuus siirtyi Oulu10 -palveluihin ja osaksi Oulun kaupungin matalan kynnyksen hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa. 6aika -hankkeessa toteutetaan sen jatkokehitystyötä siten, että sisältöjä laajennetaan koskemaan lapsia, nuoria ja lapsiperheitä. Edelleen 6aika -hankkeessa suunnitellaan ja hankitaan yhteinen tekninen ns. seuraavan sukupolven sähköinen palvelutarjotin -ratkaisu edellä kuvatuille sisällöille.

Hyvinvoinnin tarjotin:
https://www.ouka.fi/65plus

Projektin hyödyt / Perustoimintaan tai muihin projekteihin siirrettävät hyvät käytännöt:

Hankkeessa valmisteltua alueellisen sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen asioinnin toiminnallista määrittelyä ja OYS erityisvastuualueen sosiaali- ja terveydenhuollon viitearkkitehtuuria ja yhteistyömallia hyödynnetään kansallisessa, erva-alueen sekä maakunnallisessa ICT-valmistelutyössä.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.4.2013
Päättymispvm   31.10.2015
Rahoittajat  
STM, Kaste-ohjelma
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Hyvinvointipalvelut
Yhteyshenkilöt   Projektin vastuullinen johtaja: Kehittämisjohtaja Sirkka-Liisa Olli ajalla 1.8.2014-31.10.2015, hallintoylilääkäri Eila Erkkilä,
ajalla 1.4.2013-31.7.2014.
Projektipäällikkö: Elina Välikangas (60%) ajalla 1.6.-31.10.2015, Erika Kukkonen ajalla 1.11.2014-31.5.2015, Anu Tuominen ajalla 1.4.2013-26.10.2014.
Liitteet  
Avauksen verkkosivut   Linkki  
Avaus-loppuraportti   Avaus-hanke_loppuraportti_lopullinen 1610 2015.pdf   2 876 kt
   
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi