Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

MKK - Oulu -hanke
*
 
Hankkeen nimi   MKK - Oulu -hanke
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Muut 
Tiivistelmä  

Elinkeinoelämä ja muut toimijat Oulun seudulla ovat tunnistaneet, että alueella tarvitaan merenkulkuun liittyvää luotettavaa ja tutkittua tietoa eri toimijoiden hyödynnettäväksi erityisesti pohjoiset ulottuvuudet huomioon ottaen. Oulun kaupungin, Oulun yliopiston, Oulun sataman, Oulun kauppakamarin, Pohjois-Pohjanmaan liiton sekä Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen pitkään jatkuneiden neuvottelujen pohjalta teetettiin syksyn 2012 aikana esiselvitys merenkulkualan koulutus- ja tutkimus-toiminnan aloittamiseksi Oulussa.

Esiselvityksessä päädyttiin lopputulokseen, jossa merenkulkualan tutkimustoiminta käynnistetään Oulussa Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen (MKK) toimesta EAKR-osarahoitteisena hankkeena, joka toteutetaan vuosina 2013 - 2015. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat yhteensä 402 000 €. Hankkeen hakijana ja vastuullisena toteuttajana toimii Turun me-renkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus. Hankkeen toiminta sijoitetaan Oulun yliopiston Linnamaan kampukselle ja kuntarahoitusosuudesta vastaa Oulun kaupunki. Rahoitushakemus on jätetty Pohjois-Pohjanmaan liittoon 29.11.2012 syksyn EAKR-hakukierroksella.

Projektin myötä käynnistetään merenkulkualan tutkimus- ja koulutustoiminta Oulussa. Toiminnalla pyritään alueellisen kilpailukyvyn tukemiseen (innovaatiojärjestelmän ja elinkeinoelämän tukeminen), päätöksenteon tukemiseen, verkottuneeseen toimintatapaan ja verkottumisen edistämiseen sekä merenkulun merkityksen esille nostamiseen. Toiminnasta hyötyvät Pohjoisen Suomen elinkeinoelämä, tutkimus- ja koulutusinstituutiot ja niiden verkostot sekä julkishallinto.

Oulun kaupungin rahoitusosuus enintään 105 600 €, mikäli muu rahoitus toteutuu. Kustannusarvio yhteensä 352 000 €.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.4.2013
Päättymispvm   31.3.2015
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Toteuttajat  
Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus
Yhteyshenkilöt   Erikoissuunnittelija Katariina Ala-Rämi, FT, Turun yliopisto, Merenkulun koulutus- ja tutkimuskeskus, Oulun etäpiste, käyntiosoite Paavo Havaksentie 5, PL 8900, 90014 Oulun yliopisto, p. 050 3798809, s-posti katariina.ala-rami (at) utu.fi.

Koulutussuunnittelija Risto Rova, 050 381 7574, s-posti risto.rova (at) utu.fi.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi