Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Nuorten Ystävät ry:n Klubitalo-hanke, Klubitalo Pönkkä
*
 
Hankkeen nimi   Nuorten Ystävät ry:n Klubitalo-hanke, Klubitalo Pönkkä
Hanketyyppi   Osallistuminen muiden hankkeisiin
Salkku   PESTI Työllisyysohjelma 2010-2013  Työllisyyssalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Nuorten ystävät ry:n on toteuttanut vuodesta 2012 alkaen Klubitalo-toimintaa, jonka kautta tarjotaan matalan kynnyksen toimintaa ihmisille, jotka tarvitsevat tukea elämähallintansa, kuntoutumisensa tai työllistymisensä tukemiseksi. Klubitalotoimintaan voi osallistua taustasta, elämäntilanteesta tai statuksesta riippumatta. Suurin osa asiakkaista on työelämän ulkopuolella olevia henkilöitä, joilla on jokin sairaus tai vamma, joka vaikuttaa heidän työkykyisyyteensä ja työllistymiseensä.

Klubitalohankkeen tavoitteena on tukea jäsenten työllistymistä tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen keinoin, parantaa jäsenten työelämä- ja opiskeluvalmiuksia sekä tukea jäseniä osallisuuteen ja tarjota vertaistukea ja mielekästä tekemistä heidän omista tarpeistaan käsin.

Klubitalon tavoitteen oli saavuttaa 100 jäsentä vuoden 2013 loppuun mennessä. Hanke on edennyt sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti, jäseniä oli 2013 lopussa 113, joista talon ulkopuolella työssä, työkokeilussa tai opiskelemassa oli 33 henkilöä. Klubitalon työpainotteisissa toiminnoissa jäsenistä käy päivittäin noin 20 - 30 henkilöä. Jäsenet ohjautuvat Klubitalon toimintoihin mm. mielenterveystoimiston, vammaispalvelun, sosiaalitoimen ja asumisyksiköiden ja erikoissairaanhoidon, TE -toimiston ja Työvoiman palvelukeskuksen kautta.

Klubitalohankkeen tavoitteena on:

1. tukea jäsenten työllistymistä ja oppisopimuskoulutusta tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen keinoin

2. parantaa jäsenten työelämä- ja opiskeluvalmiuksia

3. tukea jäsenten osallisuutta ja rohkaista demokraattiseen päätöksentekoon

4. tarjota jäsenille vertaistukea ja mielekästä tekemistä heidän omista tarpeistaan käsin

Kustannukset ja rahoitus

Tavoitteena vuodelle 2014 on saavuttaa yhteensä 150 jäsentä, joista 30 % käy talon ulkopuolella työssä, työkokeilussa, opiskelemassa tai ammatillisen kuntoutuksen palveluissa. Klubitalotoiminta on saanut RAY:n avustuksen toiminnalleen vuosille 2012- 2016 (2014 yhteensä 225 000 €: projektiavustus 210 000 € ja ateriakorvaukset 15 000 €), vuoden 2014 kokonaiskustannukset ovat 315 925 euroa.

Klubitalolle on myönnetty kuntarahoitusta kaupunginhallituksen kehittämisohjelmien määrärahasta, PESTI -ohjelmasta, vuonna 2012 yht. 36 700 euroa ja vuonna 2013 yht. 32 752 euroa. Lisäksi hankkeelle on myönnetty laskennallista kuntarahoitusta eli (ohjaajan tai psykiatrisen sairaanhoitajan) työpanosta vuonna 2012 yht. 22 000 euron ja vuonna 2013 yht. 25 168 euron edestä. Laskennallinen työpanos ei ole toteutunut aivan täysimääräisesti. Laskennallisen työpanoksen kustannukset on katettu työllisyyden edistämiseen varatusta määrärahasta. Hankkeen käynnistyessä aiempien kuntarahoitusneuvottelujen yhteydessä hankkeen kuntarahoitukseksi on alustavasti määritelty 20 %, joiden mukaan aikaisempien vuosien tuki on myönnetty (kh 11.3.2013 § 164).

Kokonaiskustannusarvio: V. 2014 kustannukset 315 925
Ulkopuolinen osarahoitus: RAY 210 000 € + 15 000 € ateriakorvauksia (yht. n. 80 %kokonaiskustannuksista)

Oulun kaupungin rahoitusosuus: 63 125 € (jakaantuen rahalliseen osuuteen 40 185 € ja laskennalliseen osuuteen/työpanokseen 23 000€ yht. n. 20% kokonaiskustannuksista)

Ohjelma ja painopiste: Ent. PESTI, nyk. Työllisyys-salkku, painopiste 3: ”Työn ja tekijän kohtaaminen”

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2012
Päättymispvm   31.12.2016
Rahoittajat  
Raha-automaattiyhdistys RAY
Toteuttajat  
Nuorten Ystävät ry
Yhteyshenkilöt   Lea Nikula, kehittämispäällkkö, 044 734 1862, Tarja Ervasti, vastaava työhönvalmentaja 044 734 1513
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi