Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Taiteen paikkoja Meri-Toppilassa
*
 
Hankkeen nimi   Taiteen paikkoja Meri-Toppilassa
Hanketyyppi   Osallistuminen muiden hankkeisiin
Salkku   SYKE Kaupunkikulttuurin kehittämisohjelma 2010-2013  Kaupunkikulttuurisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Hankkeen tavoitteena on hakea taiteen ja taiteilijoiden paikkaa yhteisöissä ja julkisen sektorin palveluissa. Toteuttamispaikkana on Meri-Toppilan monikulttuurinen lähiö Oulussa. Hankkeessa tavoitellaan Meri-Toppilan lähiön kulttuurista muutosta: yhteistoiminnan ja yhteisöllisyyden lisääntymistä sekä alueen imagon ja asukkaiden identiteetin kehittymistä ja asuinympäristön viihtyisyyden lisääntymistä. Hankkeessa kehitettävät yhteisölliset menetelmät ja toimintatavat ovat siirrettävissä myös muille asuinalueille.

Hankkeen tavoitteita toteutetaan seuraavilla osa-alueilla ja toimenpiteillä:

1. Kulttuuriympäristön kehittäminen, jossa kulttuuri nähdään laajana käsitteenä, kuten osallistavana ja osallistuvana toimintana, toimintatapoina, vuorovaikutuksen ja dialogin kehittämisenä, mukana asukkaat, kolmas sektori ja Oulun kaupunki. (ks. Charles Landry, Oulu sykkimään).

2. Yhteisötaide, yhteisölähtöinen ja osallistava taidetoiminta, jossa taiteilijat ja yhteisöt toimivat yhdessä. Työpajat, yhdessä tekeminen ja kehittämisideat toteutetaan dialogissa asukkaiden, Oulun kaupungin ja taiteilijoiden kanssa.

3. Yhteisten tilojen luominen ja Kulttuurisiilon kehittäminen tapah-tumaympäristönä. Tutkitaan media-ikkunaa taiteen esityspaikkana ja toteutetaan taidepuisto siilon ympäristössä. Taiteilijoiden työ- ja esiintymistilojen kehittäminen.

Kustannukset ja rahoitus

Rahoitus

2013

2014

Yhteensä

Opetus- ja kulttuuriministeriö 75 %

9 330

60 670

70 000

Oulun kaupunki 25 %

3 110

20 224

23 334

Yhteensä

12 440

80 894

93 334

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.11.2013
Päättymispvm   31.1.2015
Rahoittajat  
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Kulttuurivoimala ry
Yhteyshenkilöt   Kulttuurivoimala ry:n puheenjohtaja Kari Lunnas
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi