Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Draivia rekryyn
*
 
Hankkeen nimi   Draivia rekryyn
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   PESTI Työllisyysohjelma 2010-2013  Työllisyyssalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Tavoitteet:

Projektin lähtökohtana oli vastata globaalin toimintaympäristön ja taloustilanteen haasteisiin kolmen toimenpidekokonaisuuden kautta:

1. Alueellisten toimijoiden ja viranomaisten verkostoyhteistyö

2. Koulutus- ja rekrytointimallien kehittäminen

3. Työvoiman pohjoisen liikkuvuuden kehittäminen

Hankkeen kohderyhmänä olivat Oulun alueen yritykset ja muut työnantajatahot, joilla oli tarve uusille osaajille. Lisäksi kohderyhmänä olivat nuoret, vastavalmistuneet ja opiskelijat sekä koulutetut kokeneet osaajat ja työnhakijat, joihin toimintaympäristön muutokset vaikuttivat.

Toteutuneet kustannukset yhteensä:

459 988 euroa (95,63 % budjetoidusta, hyväksytty kustannusarvio 481 019 euroa)

Rahoitus:

ESR rahoitus 390 776 euroa (85 %)

Oulun kaupunki 69 212 euroa (15 %)

Projektin tulokset:

Projekti sai toteutettua hyvin suunnitelmassa asetetut tavoitteet. Projekti toi lisäpanostuksen joustavien koulutus- ja rekrytointimallien kehittämiseen ja toteuttamiseen. Hankkeessa toteutettiin etenkin ICT -alan työttömille työnhakijoille koulutuksia, joiden avulla tuettiin heidän osaamisensa suuntaamistauudelle toimialalle mm. pikadiagnostiikkaan tai älykkääseen sensorointiin. Järjestetyt koulutukset olivat tuloksiltaan pääosin hyviä, mutta osoittivat, että yhteistyötä koulutusorganisaatioiden ja TE-toimiston kanssa tulee kehittää niin, että koulutuksia tarjottaisiin osana olemassa olevia rakenteita, kuten avointa opetusta tai työvoimakoulutuksena.Näin työttömien työnhakijoiden osallistuminen niihin olisi mutkattomampaa.

Tärkeimpänä tuloksena voidaan pitää työvoiman pohjoisen liikkuvuuden edistämiseen kohdistuneita toimia, toimenpiteitä ja yhteistyön avaamista sekä kehittämistä. Yhteistyöverkoston luominen liikkuvuuden kannalta olennaisten viranomais- ja muiden toimijoiden kanssa paikallisesti sekä Pohjois-Norjassa ja -Ruotsissa ja Suomessa Lapin läänissä oli olennainen osa hankkeen toimintaa, sillä työvoiman liikkuvuuden edistäminen vaatii luontaisesti toimivaa paikallista ja rajat ylittävää verkostotyötä.

Projektin hyödyt:

Hyötynä voidaan nähdä havainto siitä, että jos työvoiman pohjoista liikkuvuutta halutaan edistää laajamittaisesti, vaatii se viranomaisten panostusta. Tiedottamista ja palvelua mm. eri rekrytointikanavista ja rajan yli muuttamiseen ja asumiseen liittyvistä asioista tulee tehostaa ja selkeyttää entisestään. Lisäksi liikkuvuuden edistäminen vaatii rajat ylittävää verkostoyhteistyötä, suomalaisen osaamisen esilletuomista näissä verkostoissa, valmiutta vastata Pohjois-Norjan ja -Ruotsin yritysten rekrytointitarpeisiin sekä yritysten ja työnhakijoiden kohtaamisen mahdollistavia rekrytointitapahtumia ja toimialakohtaisia tapaamisia.

Perustoimintaan tai muihin projekteihin siirrettävät hyvät käytännöt:

· Alueellisten toimijoiden ja viranomaisten verkostoyhteistyö.

· Oulun kaupungin työllisyyspalveluiden viestinnän ja markkinoinnin kehittämiseksi tehty kartoitus toimenpidesuosituksineen viedään käytäntöön Seudullisen työllisyyspalveluiden kehittämishankkeen toimenpiteissä.

· Koulutus- ja rekrytointimallien kehittäminen korkeakouluissa ja osana olemassa olevia rakenteita.

· MegaMatchMaking -tapahtumien jatkaminen.

· Työvoiman pohjoisen liikkuvuuden edistämistä Oulun alueella jatketaan kaupungin strategisten linjausten mukaan. Selvittävästä työstä pyritään entistä enemmän kohti konkreettista työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamisen mahdollistamista ja systemaattisempaa toimintatapaa.

· Alueellisen toimintatavan ja yhteistyön rakentamisessa on mukana Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, BusinessOulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto.

· Edellä mainittuja kokemuksia hyödynnetään Oulun kaupungin työllisyyspalveluiden kehittämisessä ja niiden pohjalta työtä jatketaan osana Nuorten työllisyyspalveluiden kehittämishanketta ja Seudullisesta työllisyyspalveluiden kehittämishanketta.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.10.2013
Päättymispvm   30.9.2015
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Oulun kaupunki
Yhteyshenkilöt   Työllisyyspalvelut, projektipäällikkö Mika Vierimaa. Sähköposti etunimi.sukunimi(at)ouka.fi.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi