Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Mieskuoro Huutajien Ääneen–hanke
*
 
Hankkeen nimi   Mieskuoro Huutajien Ääneen–hanke
Hanketyyppi   Rahoitushanke
Salkku   SYKE Kaupunkikulttuurin kehittämisohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

Kotouttaminen Ouluun, osallistaminen kulttuuritoimintaan Oulun seudulla, Oulun eri kulttuuritoimijoiden yhteistyön lisääminen, kulttuuriperinnön tallentaminen

Mieskuoro Huutajat ry käynnistää syksyllä 2013 Ääneen-projektin, jossa on alueellisena ja sosiaalisena tarkoituksena Ouluun opiskelemaan tai töihin tulevien nuorten aikuisten kotouttaminen. Varsinkin maaseudulta kaupunkiin muuttavat nuoret kokevat helposti yksinäisyyttä ja irrallisuutta. Tämä koskee etenkin opiskelijakyliin muuttavia opiskelijoita, mutta myös kaupunkiin töihin tulevia nuoria. Oulussa kampusalueet ja opiskelijakylät ovat kaukana keskustasta olevia ympäristöjä, joissa kulttuuritoimintaa ja -palveluja on niukasti tarjolla.

Toinen keskeinen Ääneen-projektin tavoite on Ouluun muuttavien ja Oulussa jo asuvien nuorten, erityisesti miesten osallistaminen kulttuurin aktiivisen tuottamiseen ja myös kulttuuripalvelujen aktiivisemmiksi käyttäjiksi. Etenkin ikäryhmän miehet osallistuvat kulttuuritoimintaan ja käyttävät kulttuuripalveluja muita demografisia ryhmiä vähemmän. Osana tätä tavoitetta Mieskuoro Huutajat ry aloittaa Oulun kaupunginteatterin kanssa yhteistyön, jossa pyritään saamaan pysyvä kumppanuus kahden kulttuuritoimijan välillä.

Tavoitteet:

1. Osallistaa Ouluun muuttavia ja Oulussa jo asuvia nuoria omaehtoiseen kulttuuritoimintaan suvaitsevaisessa ja erilaisuutta aktiivisesti hyväksyvässä yhteisössä.

2. Kotouttaa Ouluun muuttavia nuoria sekä aktivoida työttömiä.

3. Luoda toimintatapa, jossa kaupungin kulttuurilaitokset, aktiivinen yhdistystoimija sekä kulttuuri- ja AV-alan yritykset tekevät hyvää yhteistyötä kaikkia osapuolia hyödyttävällä tavalla.

4. Tallentaa Mieskuoro Huutajien ohjelmisto kootuksi nuotistoksi sekä havainnolliseksi videomateriaaliksi.

Kohderyhmä: Järjestettävät työpajat ovat kaikille täysi-ikäisille naisille ja miehille avoimet. Hakijayhdistyksen erityisenä kohderyhmänä ovat Oulussa asuvat nuoret miehet - opiskelijat, työelämässä olevat ja työttömät.

Sisältö/Toimenpiteet:

Osallistaa mielekkääseen ja omaehtoiseen kulttuuritoimintaan

Tarkoitus on saada mukaan työpajoihin nuoria (18-30-vuotiaita) henkilöitä, kehittää ilmauksellista valmiutta ja rohkeutta sekä osoittaa oivaltavia yhteyksiä eri nykyaikaisten taidemuotojen välillä. Tähän tavoitteeseen liittyvät seuraavat konkreettiset toimenpiteet:

• toteutetaan 4-6 työpajapäivästä ja omatoimisesta opiskelusta koostuva Mieskuoro Huutajien ilmaisutapaan perustuva, kaikille täysikäisille naisille ja miehille avoin koulutusjakso

• viimeisen kokoontumisen yhteydessä pidetään työpajan osanottajien opinnäytekonsertti, Mieskuoro Huutajien nykyisen jäsenistön kanssa

• annetaan mahdollisuus osallistua Huutajien esiintymisiin pienessä roolissa jo vuoden 2013 lopun 25-vuotiskonserteissa

• annetaan mahdollisuus osallistua Oulun kaupunginteatterin ”Tuntematon sotilas” -oopperaan keväällä 2014

• halukkaille ja soveltuville työpajojen osallistujille järjestetään neljän kuukauden Mieskuoro Huutajien jäsenyyteen tähtäävä harjoitusjakso

Kohderyhmä

Järjestettävät työpajat ovat kaikille täysikäisille naisille ja miehille avoimet. Hakijayhdistyksen erityisenä kohderyhmänä ovat Oulussa asuvat nuoret miehet - opiskelijat, työelämässä olevat ja työttömät, mutta työpajavaiheessa rohkaistaan osallistujia laajemmin kulttuuritoimintaan ja itseilmaisuun.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.9.2013
Päättymispvm   30.4.2014
Rahoittajat  
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Mieskuoro Huutajat
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Mieskuoro Huutajat
POSK Tuotannot
Oulun kaupunginteatteri
Yhteyshenkilöt   Mieskuoro Huutajat ry: Antti Pylväs, puheenjohtaja, 050-5877 899, huutajat@huutajat.org
POSK tuotannot ry: Petri Sirviö
Oulun kaupunginteatteri: Sari Tanner
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi