Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Innovatiiviset Investoinnit, vaihe II
*
 
Hankkeen nimi   Innovatiiviset Investoinnit, vaihe II
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Muut 
Tiivistelmä  

Hankkeen tavoitteena on

1. lisätä vuoropuhelua ja uusien teknologioiden käyttöä hankinnan toteutusvaiheessa innovatiivisten ratkaisujen löytymiseksi

2. luoda aito kumppanuussuhde investoinnin koko elinkaarelle, joka huomioi käyttäjien elinkaaren kuluessa muuttuvat tarpeet

3. kehittää hankinnan toteutusvaiheeseen käyttäjälähtöinen toimintamalli, joka soveltuu pohjoisiin oloihin, keskisuuriin ja pienehköihin kuntiin

4. mallia voidaan käyttää myös myöhemmissä hankinnoissa ja se on monistettavissa muihin kuntiin

5. hanke antaa vertailevaa tietoa erilaisten investointien toteuttamismallien eroista ja vaikutuksista koko investoinnin elinkaaren ajalta

Projektin ensimmäisessä vaiheessa luotiin hankinnan suunnittelun toimintamalli, jolla löydetään innovatiivinen ja muuntojoustava käyttäjän tarpeita palveleva suunnitteluratkaisu sekä kokonaistaloudellisesti edullinen, optimaalinen ratkaisu investoinneille. Hankkeen toisessa vaiheessa edetään hankinnan toteutukseen ensimmäisen vaiheen suunnitelmaluonnosten pohjalta. Hankkeessa selvitetään uusien teknologioiden, mm. virtuaalitekniikoiden ja interaktiivisten menetelmien, käyttöä ja soveltuvuutta ratkaisujen mallinnuksessa sekä käyttäjän asiantuntijuuden hyödyntämisen mahdollisuuksia uusien teknologioiden avulla. 2. vaiheessa myös kehitetään investointi- ja ylläpitovaiheiden ohjauksen toimintamenetelmiä elinkaaritoteutuksen tilahankkeiden jatkuvan kehittämisen näkökulmasta.

Kustannukset ja rahoitus

Rahoitus

2010 - 2012

2013

TA 2014

Yhteensä

Tekes 50 %

119 020

10 800

118 252

248 072

Oulun kaupunki 50 %

119 020

10 800

118 252

248 072

Yhteensä

238 040

21 600

236 504

496 144

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   29.11.2010
Päättymispvm   31.12.2014
Rahoittajat  
Tekes
Haukiputaan kunta 31.12.2012 saakka
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Konsernipalvelut, kehittämisen palvelualue, strateginen hankintatoimi
Yhteyshenkilöt   Projektipäällikkö Johanna Vakkuri 0400 856571
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi