Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Vanhuspalvelulain toimeenpanohanke - Hyvinvointia ja laatua
*
 
Hankkeen nimi   Vanhuspalvelulain toimeenpanohanke - Hyvinvointia ja laatua
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

Oulu osallistui hankkeeseen kumppanina omilla alatavoitteillaan. Hankkeessa Tampereen kaupungilla oli vetovastuu. Yhteistyössä hankkeessa ovat olleet mukana Tampere, Oulu, Kainuun sote, Ylä- Savon SOTE, Seinäjoki, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Pietarsaaren yhteistoiminta-alue, Rannikko - Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymä, Mustasaari, Vöyri ja Laihia.

Tulokset

1.1Tulokset: Tehty Oma - arviointityökalumalli ikääntyneen henkilön kotona selviytymisen tukemiseksi, esimerkkinä kuljetuspalvelut. Malli sisältää oma- arviointiprosessi mallin, mallin oma-arviointikysymyksistä ja neuvontamateriaalista. Neuvontamateriaali sisältää vastukset kysymyksiin mitä, kenelle, miten kustannukset, kustannusten vertailut ja oma-arviointikysymykset sekä linkit kevyempiin palveluihin.

Hyödyt: Oma- arviointityökalu tulee olemaan osa Hyvinvoinnin tarjotinta. Avaus- hanke jatkaa oma-arviointi työkalun kehittämistä Hyvinvoinnin tarjottimelle (Oukan www-sivut). Hankkeen alussa tehtyä materiaalia käytetään hyväksi jatkokehittelyssä.

1.2 Hyvinvointiprofiiliin ja oma-arviointityökalun materiaaliin on lisätty yksityisten ja julkisten palveluiden tarjontaa sekä tarjontaa terveys-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluista.

1.3 Oulu - Screener arviointimenetelmän käyttö lisääntyi palveluohjausyksikössä ja sen käyttö palvelutarpeenarvioinnissa koettiin työryhmässä hyödylliseksi. Oulu- Screener arviointimenetelmä otetaan palveluohjausyksikössä käyttöön ikääntyneillä yli 63 - vuotiailla kotihoitoon, tukipalveluihin, omaishoitoon, tehostettuun palveluasumiseen ja laitoshoitoon. Tunnistetaan riskiryhmät.

Kannettavat tietokoneet ja iPad saatiin toimiviksi kotikäynneillä.

Hyödyt: Oulu- Screenerin avulla ikääntyneiden palvelutarpeenarvioinnit tehdään keskitetyssä palveluohjausyksikössä yhdenmukaisesti ja monipuolisesti. Arvioinnista saadut mittaritulokset ovat tukena päätöksenteossa työntekijöille ja saadaan tietoa palveluohjausyksikön asiakkaista ja asiakasryhmistä. Oulu- Screener arvioinnit toimivat jatkumona muiden ikäihmisten palveluissa käytettävien RAI- arviointien kanssa.

Kannettavien tietokoneiden ja iPad käyttö kotikäynneillä motivoi Oulu- Screener arviointien tekoa kotikäynneillä, lisää työn tehokkuutta ja parantaa tietosuojaa sekä tiedot ovat nopeammin muiden hyödynnettävissä.

1.4. Hyvinvointiprofiilin kuntalaisversoin sisältöön ja käytettävyyteen on tehty kehittämisehdotuksia, etsitty riskiryhmät ja lisätty verkkoneuvontaa.

Hyödyt: Hyvinvointiprofiilin kuntalaisversio saadaan helppokäyttöisemmäksi, nopeammaksi ja houkuttelevammaksi.

1.5 Pohjois-Suomen sosiaalialan tutkimuskeskuksen kehittämistutkimuksen pohjalta saadaan tietoa kuinka suurella osalla palveluohjausyksikköön ohjautuvista asiakkaista on suuri palveluohjauksen tarve ja minkä tyyppisiä nämä asiakkaat ovat. Tämän pohjalta löytyy vastuutyöntekijän tarve. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen tulokset saadaan 31.10.2014.

Hyödyt: Vastuutyöntekijän asema ja tehtävät porrastetun palveluohjauksen osana selkiytyy.

2.2 Tehty ehdotus RAI palautejärjestelmistä saatavien tietojen hyödyntämisestä palveluiden suunnittelussa.

Hyödyt: RAI- arviointitiedoista saadaan ikääntyneistä systemaattisesti väestötason tietoa, joka auttaa vanhuspalvelujen suunnittelussa. Tiedon pohjalta saadaan tietoa nykytilanteesta ja voidaan ennustaa ikääntyneiden palveluiden tarvetta ja palveluiden oikeaan ohjautuvuutta.

2.3. Vanhusneuvostotyöskentelyä on kehitetty: uusittu toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä tehty vuosikello, hankittu uusi aloitelaatikko ja aloitekyselylomakkeet. Vanhusneuvoston jäsenet ovat osallistuneet koulutuksiin ja kehittämistapahtumiin, hankkeen loppuseminaariin ja tehneet tutustumiskäynnin Tampereen vanhusneuvoston toimintaan. Lisäksi on tehty swot - analyysi vanhusneuvoston jatkokehittämiselle.

Hyödyt: Oulun vanhusneuvosto on saanut uusia menetelmiä ja tietoa toimintansa tueksi sekä ohjausta toimintansa suunnitelmalliselle kehittämiselle.

Toteuma

1.7.-31.12.2013

1.1.-31.10.2014

Yhteensä

Päärahoittaja (68 %)

17237,18

54859,99

72133,17

Oulun kaupunki

(32 %)

12166,00

21154,00

33320,00

Yhteensä

29439,18

76013,99

105453,17

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.9.2013
Päättymispvm   30.10.2014
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Sosiaali- ja terveysministeriö, KASTE-ohjelma
Toteuttajat  
Hyvinvointipalvelut, järjestäjä
Yhteyshenkilöt   Vanhustyön johtaja Anna Haverinen, anna.haverinen (at) ouka.fi, 044 703 4018. Projektipäällikkö Päivi Nieminen, paivi nieminen (at) ouka.fi, 050 568 7731. Taloussihteeri Leena Västilä, leena vastila (at) ouka.fi, 044 703 4061
Liitteet  
Ikäkaste: Ikälain pilotointi   Linkki  
Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi   Linkki  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi