Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Tulevaisuus.fi -palvelu, Oulun kaupungin osallistuminen yhteistyökumppanina ja osarahoittajana
*
 
Hankkeen nimi   Tulevaisuus.fi -palvelu, Oulun kaupungin osallistuminen yhteistyökumppanina ja osarahoittajana
Hanketyyppi   Osallistuminen muiden hankkeisiin
Salkku   PESTI Työllisyysohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskus (TOPIK) on saanut rahoituspäätöksen ESR-hankerahoituksen toimintalinjasta 3 (Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen) koskien Tulevaisuus.fi - palvelu hanketta.

Hankkeessa selvitetään rakennemuutoksen myötä työttömäksi jääneiden tai työttömyysuhanalaisten koulutustarpeita sekä esitellään korkeakoulujen palvelut ko. kohderyhmälle. Interaktiivinen palvelu rakennetaan sähköiselle alustalle (www.tulevaisuus.fi), jonne on kaikilla kiinnostuneilla avoin pääsy internetin kautta.

Projektin keskeisiä toimenpiteitä ovat sähköisen palvelualustan rakentaminen, sisällöntuotanto palveluun ja Oulun yliopiston asianosaisen henkilökunnan kouluttaminen palvelun toteuttajiksi.

Projektin kohteena on korkeakoulutetuille suunnatun sähköisen palvelualustan ja palvelukonseptin kehittäminen ja välittömänä kohderyhmänä ovat Oulun yliopiston henkilökunnasta ne, jotka ko. palvelua tuottavat ja koordinoivat. Projektissa kehitetyn palvelun lopullisia hyödynsaajia ovat rakennemuutoksen johdosta työttömiksi jääneet tai työttömyysuhanlaiset korkeakouluista valmistuneet tai opintonsa keskeyttäneet henkilöt.

Oulun kaupunki osallistuu yhteistyökumppanina ja osarahoittajana Tulevaisuus.fi - palvelu hankkeeseen enintään 6 500 € (v. 2013 1 300 € ja v. 2014 5 200 €) rahoitusosuudella, mikäli hankkeen muu rahoitus toteutuu. Osarahoitusosuus kohdistuu päärahoittajan hyväksymiin kustannuksiin max 13 %.

Hankkeen kuntarahoitusosuus katetaan kaupunginhallituksen kehittämisohjelmien vuosien 2013 - 14 määrärahoista (v. 2013, kp 0133 ja v. 2014 kp 3435).

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.11.2013
Päättymispvm   31.12.2014
Rahoittajat  
Oulun yliopisto
Oulun kaupunki
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Toteuttajat  
Oulun yliopisto
Oulun kaupunki
Yhteyshenkilöt   Oulun yliopisto, Leena Viitanen. Projektin vastuuhenkilö Esa Niemi. Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi