Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Korvat-projekti
*
 
Hankkeen nimi   Korvat-projekti
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma 2010-2013  Hyvinvointisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Oulun kaupungin hanke, jossa on mukana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin KNK-klinikka, Oulun yliopisto ja Otometri Oy.

Tavoitteet:

Lasten korvatulehduksien diagnosointi, hoito ja paranemisen seuranta muodostavat ison osan perusterveydenhuollon yhteydenotoista ja käynneistä. Lapsen korvan tilanteen arviointiin on tähän asti aina tarvittu lääkärin tai hoitajan luona käynti ja korvan tilanne on arvioitu kliinisellä tutkimuksella ja käyttäen apuvälineinä ”korvalamppua” eli otoskooppia ja tarvittaessa tympanometrilaitetta, jolla mitataan tärykalvon liikkuvuutta. Oulun kaupungissa korvien tutkimisen vuoksi tehdään noin 10000 lääkärikäyntiä vuodessa. Käyntisyytilastojen mukaan ”korvakipu” tai ”korvataudin pelko” ovat yhteensä yleisempiä käyntisyitä kuin korvatulehdus. Lisäkäyntien välttäminen ruuhkaisilla vastaanotoilla voi johtaa myös ylidiagnostiikkaan ja ylihoitamiseen (antibioottikuurin aloittamisen sijaan korvan tilannetta voisi seurata 1-2 vrk välein, mutta se vaatisi käyntien lisäämistä). Jos otometrin käyttö vähentäisi lääkärikäyntejä korvien vuoksi vaikka 30%, tarkoittaisi se yhden lääkärityöpanoksen vapautumista muuhun työhön.

1. Projektissa selvitetään kotikäyttöisen korvatulehdusmittarin ohjatun käytön vaikutuksia terveyspalvelujen käyttöön ja hoidon laatuun.

2. Pikkulasten korvatulehdukset aiheuttavat vanhemmille paljon huolta ja vaivaa sekä paljon yhteydenottoja ja käyntejä terveydenhuollon palveluissa. Otometri Oy:n mittari (otometri) on tarkoitettu kotikäyttöön s.e. ja tavoitteena on että vanhemmat pystyvät seuraaman omien lastensa korvien tilannetta kotona itse ja siten vähentämään yhteydenottoja ja käyntejä terveydenhuoltoon

Toteutuneet kustannukset yhteensä

131 366 euroa (alkuperäinen budjetti), josta toteutunut 98 720,80 euroa

Rahoitus:

49360,40 € Sitra (50%) ja 49360,40 € Oulun kaupunki (50%), yhteensä 98 720,80 €.

Projektin tulokset:

Otometriä käyttäneissä perheissä:
- puhelinsoitot ja käynnit terveyspalveluissa ovat vähentyneet
- antibioottihoitojen määrä: ei mitattavissa
- lasten terveys ja korvien terveys sekä kuulo: ei mitattavaa muutosta projektin aikana, vaatii pitkäaikaisseurannan
- korvatulehdusten diagnostiikka tarkentuu: ei mitattavissa
- korvatulehduksen paranemisen seuranta tarkentuu: ei mitattavissa
- asiakastyytyväisyys (perheen) on hyvä: kyselyn perusteella toteutunut
- henkilökunnan tyytyväisyys paranee tai pysyy ennallaan: kyselyn perusteella toteutunut

Kustannushyötyä ei ole tässä vaiheessa voitu laskea, koska akuuttivastaanoton uusi toimintamalli muutti vastaanotto- ja tilastointikäytäntöjä, eivätkä tilastot olleet enää vertailukelpoisia. Kaupungilla ei ole roolia mittareiden hankinnassa tai lainaamisessa.

Projektin hyödyt:

Mittarin käyttö oikeassa kohderyhmässä eli niissä perheissä, joiden lapsilla on toistuvia käyntejä korvaoireiden tai tulehdusepäilyjen vuoksi, voi tuoda merkittävää helpotusta perheiden arkeen. Terveyskeskuksessa vapautuu vastaanottoaikoja niille lapsille, joiden tilanne vaatii kliinistä arviota. Hankkeen päättymisen jälkeen pitkäaikaisseurannan perusteella tehtävä kustannus-hyötyanalyysi tuo lisävalaistusta siihen kysymykseen, mikä voisi olla kaupungin rooli mittareiden tarjoamisessa perheiden käyttöön. Karkeasti arvioiden yhden mittarin vuosikustannukset katetaan kun mittaria käyttävältä perheeltä jää käymättä kaksi lääkärikäyntiä vuodessa, mikäli mittarin kustantaa kunta. Mittaria käyttävä perhe säästää vielä enemmän, kun otetaan huomioon yhteydenotoista ja käynneistä perheille tulevat kustannukset ja ajankäyttö (ajanvaraus, matkat, odotusaika, vastaanottoaika, hoitojärjestelyt, työstä poissaolo jne.).

Perustoimintaan tai muihin projekteihin siirrettävät hyvät käytännöt:

Otometri ja sen käyttö tunnetaan paremmin. Tuloksia osataan tulkita ja hyödyntää lapsen sairauden yhteydessä. Projektissa mukana olleet perheet saivat jatkaa mittarin käyttöä myös projektin jälkeen.

Muut huomiot:

Hanke herätti laajasti kiinnostusta ja sai myös mediahuomiota koko hankeajan sekä paikallisessa, alueellisessa että valtakunnallisessa mediassa. Kuntalaisnäkökulma eli perheiden hyvät kokemukset olivat olleet uutisoinnissa pääviesti.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   13.1.2014
Päättymispvm   31.5.2015
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Sitra
Toteuttajat  
Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut/terveydenhuolto
Yhteyshenkilöt   Hankkeen vastuullinen johtaja: hallintoylilääkäri Eila Erkkilä, p. 044 703 4213. Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ouka.fi.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi