Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia -hanke
*
 
Hankkeen nimi   Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia -hanke
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Ympäristösalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Tavoitteet:

Projektin tavoitteena oli luoda valmiuksia täyttää tulevaisuuden energiatehokkuus- tavoitteita ja samalla hallita rakennusfysikaalisia riskejä, erityisesti kosteusriskejä. Eri energialähteet tai niiden yhdistelmät sekä rakennusten energiatehokkuus optimoidaan teknisesti ja taloudellisesti toimiviksi kokonaisuuksiksi ja tehdään monistettavat, suositeltavat konseptit niin kuluttajille kuin myös alan yrityksille.

Toteutuneet kustannukset yhteensä:

443 726 euroa, 98,6 % budjetoidusta (hyväksytty kustannusarvio 450 000 €)

Rahoitus:

- omarahoitusosuus: 221 864 euroa, Tekes: 221 864 euroa

Projektin tulokset:

- Laaja kokoelma uusia laatukortteja avuksi energiatehokkaiden talojen suunnitteluun ja toteutukseen sekätaustamateriaalia lisäohjeiden tekemiseen.

- Uusien toimintamallien ennakko-ohjaus rakentajille koko Oulun seudulla

- Uusien pilottialueiden käynnistäminen ja ohjaus

- Kosteus- ja lämpötilamittausten seuranta rakennuksissa

- Mittaustulosten analysointi

- Pilottialueen esittelymessut

- Yhteistyöverkoston laajentaminen kansalliselle tasolle

- Rakentajien koulutus, ohjaus ja neuvonta

- Rakennusfysikaalinen mallintaminen

- Kohteiden talotekninen analysointi

Yhteistyöverkoston ja tiedon vaihdon laajentaminen kansainväliselle tasolle

Projektin hyödyt:

- Projektin myötä on havaittu, että rakenteet ja talotekniikka vaativat kehittämistä mukautuakseen entistä energiatehokkaamman rakentamisen vaatimuksiin, jotta rakennukset toimisivat suunnitellusti.

- Yritykset ja oppilaitokset ovat voineet kehittää pilottialueella omia tuotteitaan erilaisiin energialähteisiin soveltuviksi ja harjoittaa tutkimustoimintaa.

- Rakennusalan opiskelijat ovat saaneet mahdollisuuden opiskella energiatehokasta rakentamista käytännössä.

Yhteistyö ja verkosto rakentamisen alan toimijoiden sekä rakennusvalvonnan välillä on kehittynyt merkittävästi.

Perustoimintaan tai muihin projekteihin siirrettävät hyvät käytännöt:

Projektissa on hyödynnetty aiemmissa hankkeissa saatua tietoa ja kokemusta. Aiemmat hankkeet RESCA ja IEEB yhdessä Tulevaisuuden talot projektin kanssa muodostavat erittäin laajan kokonaisuuden rakentamisen energiatehokkuudesta. Projektissa on tehty tiivistä yhteistyötä Kuivaketju10-toimintamallin kehityksen kanssa, sillä hankkeiden tavoitteet ja toiminnat ovat vahvasti linkittyneet: entistä energiatehokkaampi rakentaminen vaatii huolellisuutta koko rakennusprosessin kuivaketjun varmistamiseksi.

Projektin tavoitteena on ollut myös jatkuvan pilotoinnin kulttuurin luominen Oulun seudulle. Uusia pilottialueita on suunniteltu esim. Oulun Hiukkavaaraan.

Rakennusvalvonnan henkilöstön osaaminen energiatehokkaasta rakentamisesta, talotekniikasta ja näiden asettamista haasteista on kehittynyt ja he voivat paremmin huomioida nämä tekijät valvontatyössä.

Muut huomiot:

Projektin tavoitteet linkittyvät vahvasti rakennusvalvonnan perustyöhön ja toisaalta projektityö on mahdollistanut toiminnan kehityksen, mitkä ovat perusvaatimuksia kaikille rakennusvalvonnan hankkeille.

Projektin aikainen yhteistyö toimijoiden kesken oli onnistunutta.

Nopeasti Tekesiltä saatu rahoituspäätös (käsittelyaika 3 viikkoa) mahdollisti hankkeen nopean aloituksen ja edesauttoi kaikin puolin hankkeen hyvää onnistumista.

Projekti on herättänyt kansainvälistä kiinnostusta ja pilottialueen esittelyä tehdään edelleen kansainvälisille vieraille.

Hankkeesta opittu tieto jää pääomana yrityksiin ja yritysten kilpailukyky arktisella alueella paranee. Yritykset kehittävät omia toimivia rakennus- ja hybridienergiaratkaisujaan, joiden pohjalta syntyy uusia mahdollisuuksia liiketoimintaan.

www.tulevaisuudentalot.fi

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.3.2014
Päättymispvm   30.6.2016
Rahoittajat  
TEKES
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Rakennusvalvonta
Yhteyshenkilöt   Pekka Seppälä, johtaja, 044 7032 721.
Markku Hienonen, tarkastusinsinööri, 044 703 2714.
Lauri Mikkonen, projekti-insinööri 050 576 0179.
Esa Kauppi, tarkastusarkkitehti, 044 703 2702.
Eveliina Tackett, projekti-insinööri, 050 577 2963.
Sähköposti: etunimi.sukunimi (at) ouka.fi.
Liitteet  
Tulevaisuuden talot -nettisivut   Linkki  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi