Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Innovatiivisiin julkisiin cleantech -hankintoihin johtavat prosessit ja päätöksentukijärjestelmä
*
 
Hankkeen nimi   Innovatiivisiin julkisiin cleantech -hankintoihin johtavat prosessit ja päätöksentukijärjestelmä
Hanketyyppi   Osallistuminen muiden hankkeisiin
Salkku   ILMO Oulun ilmasto-ohjelma 2010-2013  Ympäristösalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

’Innovatiivisiin julkisiin cleantech - hankintoihin johtavat prosessit ja päätöksentukijärjestelmä’ -hankkeen tavoitteena on edistää innovatiivisten cleantech -hankintojen toteutumista. Hankkeessa tutkitaan julkisten hankintojen valmisteluun, kokemusten vaihtoon ja rahoitusjärjestelyihin liittyviä prosesseja, joilla edistetään tavanomaisia hankintoja ympäristöystävällisempien ratkaisujen eteneminen toteutusvaiheeseen.

Prosessien tueksi suunnitellaan ja toteutetaan tiedonhallintaratkaisu, jolla tavoitellaan tässä yhteydessä etenkin innovatiivisia ja vähähiilisiä cleantech -ratkaisuja. Tuloksena syntyy päätöksenteon tukijärjestelmä, 'cleantech-hankintamappi', jonka toimivuutta arvioidaan ja jota kehitetään edelleen todellisten käytännön esimerkkien ja niistä saatujen kokemusten avulla. Hankintamappi liittää saman tarpeen omaavat julkiset hankkijat yhteen, luo yhteisen valmisteluprosessin mahdollisuuden kilpailuttamiseen, mahdollistaa kokemusten vaihdon sekä tuo näkyviin cleantech -hankintoihin liittyvät ympäristö- ja kustannushyödyt. Hankintamappia markkinoidaan myös yrityksille, niin että ne osaisivat esimerkkien kautta paremmin valmistautua julkisen sektorin cleantech -kysyntään.

Oulun kaupungin cleantech-hankintojen käytännön esimerkkejä ja kokemuksia kartoitetaan ja kehitetään tämän tutkimushankkeen avulla hyve-, siku- ja yhdyskunta- ja ympäristöprosesseissa Konsernipalveluiden strategisen hankintatoimen koordinoimana.

Hankkeen organisointi ja kesto

Hankkeen toteutuksesta vastaa Suomen ympäristökeskus, jossa hankkeen vastuullisena johtajana toimii Tuotannon ja kulutuksen keskuksen johtaja Jyri Seppälä.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 535 000 €, josta Oulun kaupungin rahoitusosuus on yhteensä 5 000 €.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.11.2013
Päättymispvm   1.10.2015
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Suomen Ympäristökeskus
Toteuttajat  
Suomen Ympäristökeskus
Oulun kaupunki
Yhteyshenkilöt   Hankkeen toteutuksesta vastaa Suomen ympäristökeskus, jossa hankkeen vastuullisena johtajana toimii Tuotannon ja kulutuksen keskuksen johtaja Jyri Seppälä. Oulun kaupungin yhteyshenkilö Konsernipalveluista, Strategisesta hankintatoimesta Anna-Maria Levy.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi