Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Public procurement bridging international forerunners (BRIIF) -projektiin osallistuminen
*
 
Hankkeen nimi   Public procurement bridging international forerunners (BRIIF) -projektiin osallistuminen
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Muut 
Tiivistelmä  

Osallistuminen Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun, Martti Ahtisaari Instituutin, Center for Internet Excellencen (CIE) sekä Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan hankkeeseen, Public procurement bridging international forerunners (BRIIF)

Hankkeessa tutkitaan hankintojen vaikuttavuutta saman aikaisesti kun Oulun kaupunki toteuttaa kaupunkistrategian 2020 ja hankintapoliittisen ohjelman tavoitteisiin pyrkiviä hankintatoiminnan kehittämistoimenpiteitä. Hankesuunnittelu on kiinnittynyt vahvasti mm. Oulun kaupungin Edelläkävijät Oulussa - Hankinnoilla Elinvoimaa -hankkeen tavoitteisiin.

Tavoitteena on tutkia kaupungin toivomia hankintatapauksia ja arvioida niitä sekä innovaatioiden että käytänteiden kehittämisen ja hankintojen johtamisen näkökulmasta. Hankkeen tavoitteena on myös, että tutkijat yhdessä hyödyntäjäorganisaatioiden kanssa kehittävät uusia hankintatoimen toimintatapoja ja toimittajien, innovaattoreiden ja loppuasiakkaiden osallistumismahdollisuuksia erilaisissa hankintatilanteissa.


Hankkeessa tutkitaan kaupunkien ja kuntien hankintakäytänteitä ja innovatiivisten hankintaprosessien yhteisarvonluontia julkisten ostajien, toimittajien ja loppuasiakkaiden (kuntalaiset) näkökulmasta.

Tutkimus antaa puolueetonta tietoa ja arviointia mm. kaupunkisrategian mukaisesta asiakaslähtöisyyden vahvistamisen toteutumisesta.


Hyödyt Oulun kaupungille:


1. Hankkeessa kehitetään uusia hankintatyökaluja. Hankkeen tuloksena Oulun kaupunki saa tutkittua tietoa siitä, minkälaisia hankintamenettelyjen tulisi olla, jotta ne olisivat vaikuttavia ja lisäisivät innovatiivisuutta. Hankintojen innovatiivisuutta ja siihen perustuvaa yhteisarvonluomista arvioidaan laajasti johtamiskäytänteiden, loppuasiakasmarkkinoiden ja toimittajayritysten näkökulmasta. Lapin yliopisto tuo mukaan asiantuntemusta hankintasopimusten oikeudellisista kysymyksistä. Center for Internet Excellence tuo mahdollisuuden hyödyntää teknologisia oppimisympäristöjä ja tietoa esikaupallisista hankinnoista EU-tasolta (jos rinnakkainen EU-projekti toteutuu). Lisäksi hankkeessa vertaillaan paitsi kokemuksia kotimaisten hyödyntäjäorganisaatioiden kesken, myös kansainvälisiä kokemuksia hankkeeseen kytketyn EU-hankkeen kautta.

2. Tutkimushanke dokumentoi ja arvioi jo toteutettuja ja/tai käynnissä olevia innovatiivisia hankintatapauksia ko. organisaatioissa. Siten Oulun kaupunki saa hankkeesta puolueetonta tietoa ja arviointia Oulun kaupungin omien ja muiden hyödyntäjäosapuolien toteuttamien hankintojen innovatiivisuudesta ja vaikuttavuudesta.

Oulun kaupungin lisäksi kohde- ja hyödyntäjäorganisaatioita ovat Hämeenlinna, Tyrnävä ja Konnevesi (mahdollisesti Tampere).


Hankkeen organisointi ja kesto:


Tutkimushanke toteutetaan vahvana kehittämisyhteistyönä. Hankkeen toteutuksesta vastaa Oulun yliopisto yhteistyökumppaneineen. Hankkeen vastuullisena johtajana toimii prof. Tuija Mainela, International Business, Management & Entrepreneurship, markkinoinnin yksikön osuudesta vastaa, prof. Pauliina Ulkuniemi, Marketing ja Lapin yliopiston oikeustieteellisen osuudesta prof. Juha Karhu, CIEn osuudesta Pasi Mattila.


Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 730 736 € (Tekesiltä haettu tutkimusrahoitus 430 000 €), josta Oulun kaupungille esitetty rahoitusosuus on maksimissaan 20 000 €. Oulun kaupungin osuus koostuu hankkeen kuntarahasta 15 000 € (2,05 %) sekä 5 000 € palveluiden ostosta, jolla Oulun kaupunki voi halutessaan testata ja hyödyntää tulevissa hankintatapauksissa CIE:n teknologiasovelluksia (mm. Patio-alusta ja 3D-mallintaminen). Hankkeen kesto on 1.6.2014 - 31.5.2016.

Käsittelyvaihe   Hakuvaiheessa
Aloittamispvm   1.6.2014
Päättymispvm   31.5.2016
Rahoittajat  
Tekes
Toteuttajat  
Oulun yliopisto, kauppakorkeakoulu, Martti Ahtisaari Instituutti
Center for Internet Excellence (CIE)
Lapin yliopiston oikeudentieteiden tiedekunta
Oulun kaupunki
Yhteyshenkilöt   Yhteyshenkilö Oulun kaupungilla Anna-Maria Levy p. 044 703 1889, sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi

Hankkeen vastuullisena johtajana toimii prof. Tuija Mainela, International Business, Management & Entrepreneurship, markkinoinnin yksikön osuudesta vastaa, prof. Pauliina Ulkuniemi, Marketing ja Lapin yliopiston oikeustieteellisen osuudesta prof. Juha Karhu, CIEn osuudesta Pasi Mattila.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi