Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

6Aika strategian koordinointiprojekti
*
 
Hankkeen nimi   6Aika strategian koordinointiprojekti
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Digiagendan salkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Tavoitteet
6Aika strategian koordinointi - projektin tavoitteena on 6Aika strategian kaupunkikohtainen toimeenpano. Hankevalmistelun ja paikallisten toimijoiden yhteistyön koordinaatiolla varmistaa 6Aika rahoituksen täysimääräinen hyödyntäminen alueella. Seurata edunvalvonnan näkökulmasta alueelle toteutuvan rahoituksen määrää niin että alueen rakennerahastokehyksestä irrotettu 6Aika (EARK) osuus sekä ESR rahoitus hyödynnetään mahdollisimman täysimääräisesti alueen elinvoiman ja kasvun edistämiseen.

6Aika strategian koordinointi - projektilla on vahva elinkeinopoliittinen tavoite: tuottavuuden ja talouskasvun voimistaminen.

Toimenpiteet / Sisältö
Hankkeen sisältökuvaus lyhyesti
- 6Aika-hanketoiminnan vaatiman päätöksenteon valmistelu,
- Paikallisen yhteistyöverkoston kokoaminen ja vetäminen
- 6Aika hanketoiminnan alueellisen yhteistyön koordinointi ja linkittäminen osaksi laajempaa aluekehittämistä ja elinvoimaa,
- Kaupungin omarahoitusosuuden käytön suunnittelu ja budjetointi sekä rahoittajayhteydet,
- Hankehakujen sisältöjen määrittely yhdessä muiden kaupunkien kanssa,
- Kaupungin 6Aika-hankekokonaisuuden koordinointi ja seuranta,
- 6Aika strategian -viestintä alueella
- Kansallisten kokousten valmisteluun osallistuminen (ohjausryhmän jäsenyys, johtoryhmän kokousten valmistelu ja johtoryhmän kaupunkijäsenen ajan tasalla pitäminen)

Projekti toteuttaa Oulun seudun kasvusopimusta Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategian keskiössä olevia sisältöjä. Tavoitteena on tuottavuuden ja talouskasvun voimistaminen.

Odotettavissa olevat tulokset/tuotokset ja hyödyt

Projektin tuloksena on 6Aika strategian kaupunkikohtainen toimeenpano ja 6Aika rahoituksen täysimääräinen hyödyntäminen Oulun alueella sekä alueen elinvoiman ja kasvun edistämiseen.

Projektin tuomien mahdollisuuksien avulla on toteutettu Oulun kaupungin strategian, Oulun seudun kasvusopimuksen ja Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategian keskiössä olevien sisältöjä.

Projektin avulla Ouluun on saatu projekteja, joilla rakennetaan älykästä ja kestävää kaupunkia avoimen datan, avoimien innovaatioalustojen ja avoimen osallisuuden kehittämisen avulla.

6Aika strategian koordinointi - projektin mahdollistaa avoimen datan, innovaatioalustojen ja avoimen osallisuuden kehittämisen:

• mahdollistaa paremmat ja tehokkaammat palvelut, laajemman osallistumisen ja kilpailukykyisemmän liiketoiminnan,
• kehittää tiedolla johtamista ja tuottaa entistä kehittyneempää tietoa päätöksenteon ja toiminnan vaikuttavuuden tueksi,
• tukea parempien verkkopalveluiden kehittämistä perinteisten palvelujen rinnalle palvelujen saatavuuden, vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantamiseksi,
• rakentaa osalta ketterämpää julkisorganisaatiota: entisillä tai vähenevillä verotuloilla entistä enemmän ja parempia palveluja ja entistä parempi reagointi kaupunkilaisten kysynnän ja tarpeiden muutoksiin,
• ottaa laajemmin hyötykäyttöön kaupunkiyhteisön innovointikapasiteetin, • on mukana rakentamassa entistä kestävämpiä kaupunkeja, jotka pystyvät vastaamaan tulevaisuuden muutoksiin ja tarttumaan niiden luomiin mahdollisuuksiin.
- on mukana rakentamassa entistä kestävämpiä kaupunkeja, jotka pystyvät vastaamaan tulevaisuuden muutoksiin ja tarttumaan niiden luomiin mahdollisuuksiin.

Yhteistyökumppanit

Kaupunkiorganisaation sisäiset
- Konsernipalvelut
- Sivistys- ja kulttuuripalvelut
- Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
- Kaupungin liikelaitokset

Kaupunkiorganisaation ulkoiset
- Forum Virium Helsinki (FVH)
- Uudenmaanliitto
- Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Turun kaupunki, Tampereen kaupunki
- OAMK
- Oulun yliopisto
- PPSHP
- VTT
- Diak
- OSAO
- OAKK

Rahoitus

2014

2015

2016

2017

Yhteensä

EAKR (50 %) (TEM 17 %)

33 500

33 500

33 500

11 390

111 890

Ouka (33 %)

16 500

16 500

16 500

5 610

55 110

Yhteensä

50 000

50 000

50 000

17 000

167 000

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   16.5.2014
Päättymispvm   30.4.2017
Rahoittajat  
Työ- ja elinkeinoministeriö (EAKR)
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Konsernipalvelut, kehittämisen palvelualue
Yhteyshenkilöt   Projektin vastuullinen johtaja: innovaatiopäällikkö Aarne Kultalahti.
Kaupunkikoordinaattori Soile Jokinen. Sähköposti: etunimi,sukunimi (at) businessoulu.com.
Liitteet  
6aika-strategia   Linkki  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi