Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Nuorisotakuusta toimeen
*
 
Hankkeen nimi   Nuorisotakuusta toimeen
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Työllisyyssalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Nuoristotakuusta toimeen -hankkeen tavoitteena oli kehittää uusia toimintamalleja Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palvelutuotantoon, jotka ennaltaehkäisevät nuorten syrjäytymistä ja edistävät nuorisotakuun toteutumista. Tavoitteena oli kehittää uudenlaista nuoren tuen mallia; yhden aikuisen tuen mallia. Muita tavoitteita oli mm. tiivistää yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä, vahvistaa nuorten osallisuutta, tehostaa tutkintojen läpäisyä ja vahvistaa yrittäjyyskasvatusta käytännön tasolla.

Projektin tulokset:

Hankkeessa kehitettiin ns. Yhden aikuisen tuen-mallia, jossa tukea tarvitsevat nuoret saavat rinnalleenyhden aikuisen, joka auttaa ja tukee nuorta eritilanteissa eikä nuori joudu toimimaan yksinmonien eri organisaatioiden ja viranomaisten kanssa. Yksi aikuinen on nuorta varten ja tukee nuorta matkalla itsenäisyyteen ja aikuisuuteen.Malin tavoitteena on selkiyttää ja johdonmukaistaanuoren tuen polkua.´

Nivelvaiheen opinto-ohjausmalli eli ns. Nopo-opinto-ohjaus.Nivelvaiheen opinto-ohjauksen tavoitteena on vahvistaa nuoren saamaa tukea siirryttäessä yläasteelta jatko-opintoihin. Hankkeen aikana työskentely nuorten kanssa aloitettiin hankkeen kestosta johtuen 9. luokan syksyllä ja hankkeen aikainen kokeilu päättyi ammatillisten opintojen 1. vuoden jouluna. Nivelvaiheen opinto-ohjaajat toimivat perusopetuksen opinto-ohjaajan tukena ja perusopetuksen yläkouluikäisten oppilaiden toisena opinto-ohjajana. Nivelvaiheen opinto-ohjaus tuo uudenlaisen toimintatavan ja lisäresurssin nuoren tukemiseen ja ammatinvalintaan. Mallin tavoitteena on tukea oppilaan ammatinvalintaa ja parantaa mahdollisuuksia päästä haluamaansa jatko-opiskelupaikkaan. Tavoitteena on myös tukea tutkintojen läpäisyä ja ehkäistä niiden keskeytymistä.

Yrittäjyyskasvatuksen vahvistaminen:

Työelämäluotsitoiminnan koordinoiminen ja yritysyhteistyö.Työelämäluotsit ovat työelämän edustajia ja yrittäjiä, jotka kertovat nuorille työelämästä ja yrittäjyydestä oman tarinansa kautta.

Yrittäjien ja opettajien verkostoitumistilaisuuksien järjestäminen yhdessä Business Oulun kanssa. Kohti työelämää -koulukiertue lukiolaisille ja yhdeksäsluokkalaisille. Vahvistamaan työelämätaitoja. Hanke kiersi 9 Oulun kaupungin ylläpitämää lukiota. Kouluissa joissa perusaste toimi samoissa tiloissa, myös 9-luokkalaiset osallistuivat työpajoihin.

Demola-TET (työelämään tutustumismalli) malli 8-luokkalaisille yhdessä Demola Oulun ja Luovan laboratorion kanssa.

Projektin hyödyt:

Projektin hyödyt ovat nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisemisessä. Tähän vastattiin Nopo-mallilla, jossa oli mukana reilut 50 nuorta ja Yhden aikuisen tuen mallilla, jossa oli mukana noin 70 nuorta. Nopo-opinto-ohjauksen avulla vältetään opintojen keskeytymisiä ja tuetaan tutkintojen suorittamista. Pitkällä aikavälillä Nopo-malli edistää nuorten työllistymistä.

Käytännön yrittäjyyskasvatusta vahvistettiin työelämäluotsitoiminnan avulla ja tuettiin nuorten työllistymistä Nuorille töitä! -kampanjan avulla. Koulukiertueen avulla vahvistettiin nuorten työelämätaitoja käytännön työpajoissa: Kiertueella oli mm. CV-työpaja, jossa nuoret pääsivät tekemään tai päivittämään ansioluetteloa rekrytoinnin asiantuntijoiden opastuksella, sekä työhaastattelutyöpaja, jossa nuoret saivat opastusta työhaastattelutilanteeseen, sekä saivat mahdollisuuden osallistua oikeaan kesätyöpaikkahaastatteluun.

Perustoimintaan tai muihin projekteihin siirrettävät hyvät käytännöt:

Nopo-opinto-ohjaus jatkuu Sivistys- ja kulttuuripalveluiden ja OSAO:n toimesta. Opettajien ja yrittäjien verkostoitumistilaisuuksien järjestäminen jatkuu hankkeen päättymisen jälkeenkin. Kaikkia hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja pystytään hyödyntämään myös jatkossa.

Kustannukset: 473 938 €

Rahoitus: 142 182 € Oulun kaupunki (30 %) ja 331 756 € ESR (70 %)

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2015
Päättymispvm   31.1.2018
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Toteuttajat  
Sivistys- ja kulttuuripalvelut, kehittäminen
Yhteyshenkilöt   Projektipäällikkö Pauliina Pernu, p. 046 922 2431 ja projektityöntekijä Tuija Auvinen, p. 044 703 8321. sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ouka.fi
Liitteet  
Nuorisotakuusta toimeen loppuraportti   Nuorisotakuusta toimeen loppuraportti.pdf   1 646 kt
Logot    
  OuluESRVipuvoimaa EU:ltaELY-keskus
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi