Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Hankinnoista duunia -hanke, Oulun osatoteutus
*
 
Hankkeen nimi   Hankinnoista duunia -hanke, Oulun osatoteutus
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Työllisyyssalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Oulun kaupungin työllisyyspalveluissa toteutettiin vuosina 2015-2017 Hankinnoista duunia -hanketta. Oulun osahanke kuului Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hallinnoimaan valtakunnalliseen Hankinnoista duunia -kehittämishankkeeseen, jossa osatoteuttajina toimivat Oulun kaupungin lisäksi Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki ja Helsingin kaupunki.

Tavoitteet:

Hankinnoista duunia -hankkeen tavoitteena oli lisätä työllisyyttä edistävien hankintakriteerien käyttöä ja sitä kautta edistää työllisyyttä ja työpaikkojen syntymistä alueella. Hankkeessa toteutettiin hankintapilotteja, joiden kautta kokeiltiin erilaisten työllisyyttä edistävien hankintakriteerien käyttöä ja työllistämiskriteerien toimeenpanoa. Määrällisenä tavoitteena oli 4 hankintapilottia ja työllistyneitä tai työmarkkinatoimenpiteisiin sijoittuneita henkilöitä yhteensä 20, joista puolet on nuoria. Työmarkkinatoimenpiteeksi Oulun osahankkeessa luettiin myös työkokeilupaikat, oppisopimuskoulutus sekä erilaiset kesätyö- ja työharjoittelumahdollisuudet.

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä olivat heikossa työmarkkina-asemassa olevat alle 30-vuotiaat nuoret, yli 54-vuotiaat työttömät ja pitkäaikaistyöttömät. Myös yritykset, jotka osallistuvat hankintasopimusten kilpailutuksiin, sekä kuntien hankintayksiköiden, hankintayhtiöiden ja työllisyyspalveluiden henkilöstö olivat tärkeitä kohderyhmiä.

Toteutuneet kustannukset yhteensä: 139 887 €
Rahoitus: 41 966,10 € Oulun kaupunki (30 %), 97 920,90 € ESR (70 %)

Projektin tulokset:

Suunnitelmassa asetetut tavoitteet toteutuivat hankkeessa hyvin. Hankkeen aikana toteutettiin yhdeksän hankintapilottia eri toimialoilla. Valtakunnallisesti eniten toteutettiin pilotteja sote- ja puhtauspalveluissa ja näin tapahtui myös Oulussa: sekä asumispalveluihin että siivouspalveluihin toteutettiin molempiin kaksi hankintapilottia.

Tärkeä työkalu sopivien hankintojen löytämiseen oli hankintojen strategisen ohjauksen vuosittain talousarvion yhteydessä toteuttama hankintasuunnitelmien kysely, johon lisättiin nyt ensimmäistä kertaa kysymys työllisyyttä edistävien kriteerien käyttömahdollisuuksista. Kyselyn ansiosta saatiin selville potentiaaliset hankinnat ja voitiin tarjota hankintayksiköille apua työllistämisehdon määrittelyyn ja kilpailutuksen suunnitteluun.

Hankintapilotteihin valittiin toimittajiksi yhteensä 56 yritystä tai yritysten itsenäisiä yksikköjä. Yrityksille järjestettiin infotilaisuuksia, joissa kerrottiin työllistämisehdon täyttämisestä ja Työllisyyspalveluiden tarjoamasta tuesta rekrytointiin. Hankkeen valtakunnallisten tulosten perusteella valtaosa yrityksistä suhtautui työllistämisehtoon positiivisesti. Valtakunnallisesti hankkeessa todettiin, että hankintaprosessit ja niihin liittyvien työllistämisehtojen täyttäminen ovat pitkiä prosesseja. Oulun osahankkeessa erilaisia paikkoja syntyi vähintään 60 kpl.

Hankkeessa tuotettiin myös hankinnoilla työllistämisen toimintamalli valtakunnalliseen käyttöön. Oulun seudulla tietoa on levitetty yhteistyössä Seudullisen työllisyyspalveluiden kehittämishankkeen kanssa Liminkaan ja Iihin ja myös muihin seudun kuntiin on viety tietoa.

Hankkeen kokemuksien perusteella voidaan todeta, että hankinnoilla työllistämisen onnistumisen kannalta olennaista on tehdä tiivistä yhteistyötä hankintayksiköiden ja Työllisyyspalveluiden välillä koko prosessin ajan suunnitteluvaiheesta rekrytointiin saakka. Tärkeää työllistämisehdon laajamittaiselle soveltamiselle on myös johdon tuki ja seurannan toteutus.

Projektin hyödyt:

Hankkeen hyötynä voidaan nähdä erityisesti se, että työllistämisehtoa pystyttiin kokeilemaan laajemmin kuin aiemmin. Hankkeen resurssien ansiosta voitiin levittää tietoa toimialoille ja lisätä yhteistyötä hankintayksiköiden ja Työllisyyspalveluiden välillä. Työllisyyspalveluiden toimintaa pystyttiin kehittämään ja vastaamaan hankintojen luomiin työllistämistarpeisiin.

Perustoimintaan tai muihin projekteihin siirrettävät hyvät käytännöt:

  • Hankinnoilla työllistämisen toimintamalli jää kaikkien hyödynnettäväksi.
  • Hankintojen strategisen ohjauksen, hankintayksiköiden ja Työllisyyspalveluiden yhteistyö jatkuu tulevaisuudessakin.
  • Hankintasuunnitelmien kyselyssä kysytään työllisyyttä edistävien kriteerien käyttömahdollisuuksista myös jatkossa.
  • Edellä mainittuja kokemuksia hyödynnetään Business Oulu -liikelaitoksen työllisyys- ja yrityspalveluiden kehittämisessä.
Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.5.2015
Päättymispvm   31.10.2017
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Hämeen ELY-keskus
Toteuttajat  
Oulun kaupunki, työllisyyspalvelut
Yhteyshenkilöt   Työllisyyspalveluiden päällikkö Seija Mustonen, puh. 044 7034842, sähköposti etunimi.sukunimi(at)ouka.fi.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi