Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Oulun seudun ICT-muutostukihanke
*
 
Hankkeen nimi   Oulun seudun ICT-muutostukihanke
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Digiagendan salkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Tavoitteet

-Kuvata selvitysalueen ICT-arkkitehtuuri ja tietoliikenneyhteydet.Määritellä ICT-ympäristön tulevaisuuskuvat ja kehittämismahdollisuudet seudulla.
-Lisätä ICT:n ja sähköisten palveluiden hyödyntämistä palveluiden järjestämisessä ja tuotannossa. Valtion ja kuntien kanssa solmitun kasvusopimuksen mukainen tavoite on lisätä kuntien sähköisiä palveluja siten, että v. 2020 ne olisivat 30 % kaikista kuntapalveluista.

Oulun kaupunki kehittää omaa johtamisjärjestelmää tukevaa arkkitehtuuria. Työssä osallistutaan yhteistyöhön Kuntatieto-ohjelman johtamisarkkitehtuurin määrittelyhankkeen kanssa.

Projektissa kehitetään ja kokeillaan uudenlaisia sähköisiä kuntalaisten osallistumismenetelmiä palveluiden kehittämisessä.

Toimenpiteet / Sisältö

Projektin toteutus on jaettu kolmeen eri projektivaiheeseen:

1) ICT-arkkitehtuurin ja tietoliikenteen perusselvitysvaihe

Aikataulu: 1.5.2014-30.9.2014

Kuvata selvitysalueen ICT-arkkitehtuuri ja tietoliikenne. Selvityksessä huomioidaan SOTE-järjestämislain vaikutukset palveluiden järjestämiseen.

2) ICT-arkkitehtuurin ja sähköisten palveluiden kehittämisvaihe

Aikataulu: 1.10.2014 - 17.12.2014

Luoda tulevaisuuden kuva ICT-arkkitehtuurista kaupunkiseudun kunnissa ja luoda kehittämis- ja toteuttamissuunnitelma ICT-arkkitehtuurin toteuttamiseksi kaupunkiseudun kunnissa.

3) Oulun johtamisjärjestelmän kehittäminen

Aikataulu: 1.8.2014 - 17.12.2014

Oulun kaupunki kehittää aktiivisesti johtamisjärjestelmäänsä ja tiedolla johtamisen toimintamallia omassa toiminnassaan. Johtamisjärjestelmän arkkitehtuurin kehittämisessä tehdään yhteistyötä Kuntatieto-ohjelman osahankkeena toteutettavan valtiovarainministeriön ja suurimpien kaupunkien johtamisarkkitehtuurin valtakunnalliseen määrittelyyn.

Odotettavissa olevat tulokset/tuotokset ja hyödyt

Selvitys alueen ICT-arkkitehtuurista kaikkien palvelukokonaisuuksien osalta, osa kuntaliitosselvitystä.

Selvitys alueen tietoliikenteestä, osa kuntaliitosselvitystä.

Arvioidaan sähköisten osallistumismenetelmien hyödyntämistä kuntalaisten osallisuudesta mm. palveluiden ja sähköisten palveluiden kehittämiseen sekä kuntarakenneselvitysten kokonaisuuteen (sähköinen kysely).

Kehittämissuunnitelma tulevaisuuden ICT-ympäristöstä ja uusista sähköisistä palveluista seudulla, osa kuntarakenneselvityksen tulevaisuuden tiekarttaa (kehittämissalkku).

Oulun kaupungin ja seudun kuntien johtamisjärjestelmän arkkitehtuuri, joka on yhteensopiva Kuntatieto-ohjelman yleisen johtamisen arkkitehtuurin kanssa (tuotos tarkentuu myöhemmin).

- Työ sisältää määrityksen tietojen yhteisestä tasosta, jota johtamisessa käytetään

- Johtamisjärjestelmän arkkitehtuurin kuvaaminen yhdessä Espoon ja Tampereen kanssa

- Työhön sisällytetään myös tiedolla johtamisen kuvaus ja kytkentä VM:n Kuntatieto-ohjelmaan.

Yhteistyökumppanit

Kaupunkiorganisaation ulkoiset

- Kunnat: Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä
- Valtiovarainministeriö

Kustannukset ja rahoitus

Hankkeen toteutuneet kokonaiskustannukset ajalla 1.5.-17.12.2014 olivat 29.870 euroa ja valtiovarainministeriöstä saatu rahoitus oli 11.160 euroa (37%).

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.5.2014
Päättymispvm   17.12.2014
Rahoittajat  
Valtiovarainministeriö
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Konsernipalvelut, kehittämisen palvelualue
Yhteyshenkilöt   Projektin vastuullinen johtaja: kehittämisjohtaja Timo Nousiainen
Projektipäällikkö Pirjo Mäkinen
Taloussihteeri: Anne-Maria Simojoki
Liitteet  
Kuntajakoselvitys   Linkki  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi