Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Asiakaspalvelu 2014, ASPA2014
*
 
Hankkeen nimi   Asiakaspalvelu 2014, ASPA2014
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   IMPAKTI Tietohallintaohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

Tavoitteet

Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun kehittämishankkeen (Asiakaspalvelu2014 -hanke) tavoitteena on, että asiakkaat saavat julkisen hallinnon asiakaspalvelut yhteisistä asiakaspalvelupisteistä koko maassa yhdenvertaisesti ja kohtuuetäisyydellä asuinpaikastaan. Palvelut voidaan tuottaa näin myös tehokkaasti ja taloudellisesti.

Projektin perustana oli pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa yhteispalvelulle asetetut tavoitteet:

· Luodaan koko maassa kuntatasolle kattava yhteispalvelupisteiden verkko. Määritellään jokaisessa yhteispalvelupisteessä vähintään etäpalveluna saatavilla olevat valtion, kuntien ja eri viranomaisten palvelut.

Selvitetään kuntien mahdollisuudet toimia yhteispalvelupisteiden vastuuviranomaisina ja ainoana keskeisenä asiakasrajapintana julkisiin palveluihin.


Toteutuneet kustannukset yhteensä

48 604 euroa (65 000 euroa alkuperäinen budjetti, 75 % budjetoidusta)

Rahoitus
-Valtiovarainministeriö (100 %)


Projektin tulokset

- Pilotissa testattiin ja kehitettiin yhteisen asiakaspalvelun toimintamallia ja toimitiloja sekä käyttöön tulevia laitteita ja järjestelmiä.
- Pilotoinnin havainnot ja +/- kokemukset suunnitellusta ASPA2014 toimintamallista
- Havaintojen perusteella tehdyt tarkennukset toimintamalliin
-Pilotoinnissa muodostettiin toimivasta asiakaspalvelupisteestä viisi hyvää esimerkkiä, joiden avulla voidaan helpottaa yhteisten asiakaspalvelupisteiden rakentamista 2016 - 2019 ja varmistaa pisteiden laadukas toiminta.

Projektin hyödyt

- Asiakaspalvelupisteen käynnistäminen ja palveluiden sisäänotto
- Toimintamalliin suunniteltujen prosessien, toimintojen sekä käytänteiden toimivuus
- Toimintamalliin suunniteltujen toimitilojen toimivuus
- Palvelukorttien toimivuus
- Palveluntuottajan tuki palveluiden tarjoamiseen palveluneuvojan ongelmatilanteissa
- Asiakaspalvelua tukevat tietojärjestelmät (Digian CA asiakaspalvelujärjestelmä)
- Laitteistot (em. etäpalvelu) ja niihin liittyvät käytänteet
- Toimiva palvelunhallinta asiakaspalvelupisteen ja palveluntuottajan välillä
- Palveluiden ketjuuntumisten tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen
- Asiakaspalautteen kerääminen ja siihen liittyvät käytänteet ja järjestelmät
- Palvelunpisteen raportointi sidosryhmille (volyymiraportointi, laaturaportointi)
- Rahoitusmallin toimivuus
- Kapasiteetin mitoittamisen pilotointi.

Perustoimintaan tai muihin projekteihin siirrettävät hyvät käytännöt

ASPA projektin pilotoinnista pysyväksi Oulu10 organisaatioksi, toimintamalliksi ja toimintaympäristöksi sekä pilotoinnista tuotannon rahoitusmalliksi.

Pilotoinnissa muodostettiin viisi hyvää esimerkkiä, joiden avulla voidaan helpottaa yhteisten asiakaspalvelupisteiden rakentamista ja varmistaa pisteiden laadukas toiminta.

Muut huomiot

Pilotoinnin koordinoinnista vastasi valtiovarainministeriö.
Pilotointi tehtiin viidellä eri paikkakunnalla: Mikkelissä, Oulussa (Kiiminki), Paraisilla, Pelkosenniemellä ja Saarijärvellä.
Pilotointi suoritettiin yhdessä pilottikuntien ja palveluntuottajien eli Verohallinnon, maistraattien, TE- toimistojen, poliisin ja Kelan kanssa.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.3.2014
Päättymispvm   30.6.2015
Rahoittajat  
Valtiovarainministeriö
Toteuttajat  
Oulun Konttori
Yhteyshenkilöt   Vastuullinen johtaja Minna Rekilä-Similä, minna.rekila-simila@ouka.fi, 044-703 0612
Projektipäällikkö Jarmo Rossi, jarmo.rossi@ouka.fi, 044-703 1318
Liitteet  
Logot    
  Oulu
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi