Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Oulu SoTe Labs
*
 
Hankkeen nimi   Oulu SoTe Labs
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Digiagendan salkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Oulu SoTe Labs-projektin tavoitteena muodostaa on kansainvälisesti tunnettu hyvinvoinnin ja terveydenhuollon innovaatioympäristö. Oulun kaupungin tavoitteina ovat sosiaali- ja terveystoimen avaaminen yritysten tuotteiden ja palveluiden testaamiseen ja pilotointiin, tuotetestausmallin levittäminen ja oppimiskeskuksen luominen yhteistyössä PPSHP:n, OAMK:n ja Oulun yliopiston kanssa.

Tavoitteet

• Tavoitteena muodostaa kansainvälisesti tunnettu hyvinvoinnin ja terveydenhuollon innovaatioympäristö
• Yritysten tuotekehityksen ja kaupallistamisen tehostumisen sekä kansainvälisen verkoston kehittymisen myötä Oulun seudulle syntyy uusia työpaikkoja - Vetovoimainen Oulu
Oulun osahankkeen keskeinen tavoite on Oulun kaupungin Sosiaali- ja terveystoimen avaaminen yritysten tuotteiden ja palveluiden testaamiseen ja pilotointiin sekä Oulun kaupungin tuotetestausmallin levittäminen. Hankkeessa mallinnetaan ja toteutetaan innovaatioympäristö verkostoyhteistyössä Sote Labs / Oulu Health Labs toimijoiden kanssa sekä laajennetaan tuotetestaustoimintamallia muille palvelualueille.

Toimenpiteet / Sisältö
- Tuotteistetun ja verkostomaisen testaus-, kehitys- ja innovaatioympäristön luominen, joka mahdollistaa yritysten tuotteiden ja palveluiden käyttäjälähtöisen kehittämisen - ketterä kehittäminen ja kaupallistaminen
- Oulun Kaupungin Sosiaali- ja terveystoimen avaaminen yritysten tuotteiden ja palveluiden testaamiseen ja pilotointiin
- Oulun yliopistosairaalan yhteyteen paikallinen testausympäristö
- Oulun kaupungin tuotetestausmallin levittäminen
- Yhteinen oppimiskeskus OYS, Ouka, OAMK, OY
- Tuottaa menetelmiä kansalaisten ja ammattilaisten osallistamiseen ideointiprosessiin
- Luoda kansainvälinen yhteistyöverkosto - Tavoitteena yhteistyöhankkeiden toteuttaminen Skandinavian ja Euroopan vastaavien ympäristöjen kanssa.

Oulun osahanke koostuu neljästä työpaketista:
Työpaketti 1: Tuotetestaustoimintamallin laajentaminen muille hyvinvointipalvelujen palvelualueille , kotihoitoon ja sosiaalipalveluihin.
Työpaketti 2: Yhteisen innovaatioympäristön luominen Sote Labs -toimijoiden kanssa
Työpaketti 3: Oppimiskeskuksen toimintamallien luominen yhteistyössä OAMK
Työpaketti 4: Tuotetestaustoiminnasta, innovaatioympäristöstä ja oppimiskeskuksesta viestiminen ja henkilöstön sitouttaminen.

Odotettavissa olevat tulokset/tuotokset ja hyödyt
Siirtyä yksittäisistä ja hajanaisista innovaatio-, kehitys- ja testauspalveluista kohti yhtenäistä asiakaslähtöistä palvelukokonaisuutta - tukee Tulevaisuuden Sairaala 2030 -kokonaisuutta. Palvelee yritysten syntyä ja kasvua sekä julkisen sektorin tuote- ja palvelukehitystä, edesauttaa uusien työpaikkojen syntymistä, tukee terveyden ja hyvinvoinnin toimialan koko palveluketjua ennaltaehkäisevästä toiminnasta erikoissairaanhoitoon ja muodostettavan kansainvälisen verkostoyhteistyön tuloksena yrityksillä on käytössään kanava kehityshankkeiden nopeaan viemiseen kansainväliseen ympäristöön. Tavoitteena on, että luotavan yhteistyön avulla alueen houkuttelevuus kasvaa ja alueelle saadaan sijoittumaan uusia yrityksiä ja uusia investointeja.

Yhteistyökumppanit
Kaakkurin TT levittäminen muille hallinnonaloille - kotihoito, sospa. Oppimiskeskus Kontinkangas.

Kaupunkiorganisaation ulkoiset

• Toteutetaan yhteistyössä Oulun kaupungin (Kaakkurin TT levittäminen muille hallinnonaloille - kotihoito, sospa), Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, Oulun ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston sekä yritysten kanssa. BusinessOulu tukee toteutusta.
• Yhteistyötä kansallisesti INKA-kumppanikaupunkien kanssa

Kustannukset ja rahoitus

Hankkeen kokonaiskustannukset 947 522 e-

Oulun osaprojektin kustannukset ja rahoitus:

Rahoitussuunnitelma

2015

2016

Yhteensä

PPL, EAKR (70%)

65 464

65 464

130 928

Oulun kaupunki (30 %)

28 056

28 056

56 112

Yhteensä

93 520

93 520

187 040

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2015
Päättymispvm   30.6.2017
Rahoittajat  
Valtiovarainministeriö
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Hyvinvointipalvelut
Yhteyshenkilöt   Projektin vastuullinen johtaja Oulun kaupungilla: Sirkka-Liisa Olli.
Yhteyshenkilö Erika Kukkonen. Sähköposti: etunimi.sukunimi (at) ouka.fi.
Projektipäällikkö, vetovastuu PPSHP Timo Alalääkkölä
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi