Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Kuutoskaupungien avoin data yhteiset rajapinnat (Toteuttajana Forum Virium Helsinki)
*
 
Hankkeen nimi   Kuutoskaupungien avoin data yhteiset rajapinnat (Toteuttajana Forum Virium Helsinki)
Hanketyyppi   Osallistuminen muiden hankkeisiin
Salkku   Digiagendan salkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Salkku ja painopiste: Digiagendan salkku http://www.ouka.fi/oulu/kehittamishankkeet/digiagendasalkku
Painopiste 1 “asiakaslähtöisesti uudistettavat toimintamallit” ja tukee painopistettä 3 “avoin ja vuorovaikutteinen kaupunkiyhteisö”

Kuutoskaupunkien Avoin Data yhteiset rajapinnat projekti on osa 6Aika -avoin data ja rajapinnat -teeman kärkihanketta, johon kaikki kuutoskaupungit osallistuvat. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa kuutoskaupungeissa keskeiset olemassa olevat ja lähitulevaisuudessa toteutettavat harmonisointia vaativat rajapinnat sekä kartoittaa kultakin toimialalta jo löytyvät standardit. Yhteistyö kattaa olevien standardien mukaisten rajapintojen käyttöön ottamisesta kaupungeissa sekä rajapintojen jatkokehityksestä ja uusien rajapintojen määrittelystä ja toteutuksesta.

Oulun kaupungin konsernipalveluiden talous ja omistajaohjauksen palvelualue puoltaa Forum Viriumin vetämän Kuutoskaupunkien avoin data yhteiset rajapinnat projektin omarahoitusosuuden rahoittamista Oulun kaupungin kehittämisrahastosta.

Kustannukset ja rahoitus

Kustannukset (Alv. 0%)

2014

2015

2016

2017

Yhteensä

Palkkakulut

27 000

165 000

159 000

81 000

432 000

Flat Rate (24%)

6 480

39 600

38 160

19 440

103 680

Ostopalvelut

2000

23 000

18 000

17 000

60 000

Muut kulut

0

0

0

0

0

Yhteensä

35 480

227 600

215 160

117 440

595 680

Rahoitus- suunnitelma

2014

2015

2016

2017

Yhteensä

EAKR (50% + 17% Uudenmaan liitto)

23 772

152 492

144 157

78 685

399 106

Kuutoskaupunkien omarahoitusosuus (33%)

11 708

75 108

71 003

38 755

196 574

Yhteensä

35 480

227 600

215 160

117 440

595 680

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.7.2014
Päättymispvm   30.12.2017
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
EAKR + valtio
Muut kaupungit
Toteuttajat  
Forum Virium Helsinki
Muut kuutoskaupungit
Yhteyshenkilöt   Ohjelmakoordinaattori Juha Sirviö ja tietohallintopäällikkö Juhani Heikka, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ouka.fi.
Liitteet  
6Aika-sivut   Linkki  
Logot    
  OuluEAKRVipuvoimaa6Aika
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi