Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Hyvinvointia ja työkykyä, HYTY-projekti
*
 
Hankkeen nimi   Hyvinvointia ja työkykyä, HYTY-projekti
Hanketyyppi   Osallistuminen muiden hankkeisiin
Salkku   Työllisyyssalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

HYTY -projektin tavoitteena on kehittää monialainen ja laadukas asiakastyön toimintamalli, joka pitää sisällään osallisuutta ja hyvinvointia vahvistavan, työllistymisedellytyksiä parantavan ja työelämään suuntaavan arviointi-, tuki- ja palvelukokonaisuuden. Tavoitteena on toteuttaa osuvaa, sujuvaa ja tuloksekasta arvioivaa ja kuntouttavaa palvelua, joka vastaa erityisesti monialaisen palvelutarpeen omaavien työnhakijoiden tarpeeseen.

Projektin keskeiset tavoitteet ja sisältö

Projektin tavoitteena on osallistujien työ- ja toimintakyvyn sekä työelämävalmiuksien parantuminen, joiden kautta osallistujien syrjäytyminen vähenee ja työelämäosallisuus kasvaa.

Projektin tarjoaa siihen osallistuville henkilöille kartoitus- ja valmennusjaksot, joihin on integroitu mm. terveys- ja hyvinvointiarvio, ryhmävalmennusta, yksilötapaamisia sekä aktiivinen verkostoyhteistyö työnantajien-, yritysten-, yhdistysten sekä oppilaitosten kanssa.

Projektin kohderyhmänä ovat Oulun kantaväestön aikuiset (yli 25-vuotiaat) pitkäaikaistyöttömät ja muut vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt, joilla on monialainen palvelutarve. Lisäksi projekti palvelee työttömiä maahanmuuttajia, joilla on riittävä suomenkielen taito (ei tulkkipalvelutarvetta). Osallistujat ovat pitkäaikaistyöttömiä, joille on uuden lain myötä (tulossa voimaan 1.1.2015) maksettu vähintään 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella. Maahanmuuttajien osalta asiakkuuskriteerinä ei ole työttömyyden kesto vaan palvelutarpeen määrittää työttömyys ja syrjäytymisen uhka.

Määrällisesti projekti palvelee noin sataa työnhakijaa vuodessa, hankekauden aikana projektin toimintaan osallistuu yhteensä 300 henkilöä. Asiakkaat ohjautuvat projektiin Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston, Työvoiman palvelukeskuksen sekä Oulun kaupungin sosiaalitoimen kautta tehdyn palvelutarvearvion perusteella.

Kustannukset ja rahoitus

Rahoitus

2015

2016

2017

Yhteensä:

ESR-rahoitus

174 806

181 797

189 237

545 840

Oulun kaupunki

34 961

36 359

37 848

109 168

ODL omarahoitus

23 308

24 240

25 231

72 779

Yhteensä:

233 075

242 396

252 316

727 787

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2015
Päättymispvm   31.12.2018
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
ODL-säätiö
Yhteyshenkilöt   Business Oulu -liikelaitos, Työllisyyspalvelut, ohjelmakoordinaattori Nina Himsworth, puh.050 5728 533.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi