Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Omapolku työelämään
*
 
Hankkeen nimi   Omapolku työelämään
Hanketyyppi   Osallistuminen muiden hankkeisiin
Salkku   Työllisyyssalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Omapolku työelämään -projektissa toteutettiin ammattiin vasta valmistuneille tai valmistumassa oleville henkilöille työelämään ohjaavaa uraohjausta siten, että tutkinnon suorittamisen jälkeen kohderyhmä työllistyisi mahdollisimman sujuvasti. Kohderyhmänä oli vuoden sisällä valmistumassa olevat tai valmistuneet henkilöt, joilla oli riski valmistumisen jälkeen jäädä työttömäksi.

Keskeiset toimenpiteet:

Omapolku työelämään projektissa tarjottiin mm. työnhaun yksilö- ja ryhmäohjausta, lisä- ja täydennyskoulutuksia, kartoitettiin työntekijätarpeita, järjestettiin tiedottavia tapahtumia, sekä toteutettiin ja kehitettiin työnhakuvalmennusta, ohjausta ja tiedottamista sekä sähköisessä että mobiilissa muodossa.

Projektin tulokset:

Projektin toimenpiteissä oli mukana yhteensä 302 kohderyhmään kuuluvaa asiakasta. Määrällisesti eri toimenpiteinä suoritettiin mm. lyhytkoulutuksia 35 kpl, ryhmävalmennuksia eri oppilaitoksissa 7 kpl, eri aloille suunnattuja koulutus- ja rekrytointitapahtumia sekä päätösseminaari 6 kpl. Asiakasohjaustunteja oli n. 2000 tuntia. Projektiin osallistuneita yrityksiä ja organisaatioita oli yhteensä 35 kpl.

Projektin hyödyt:

Projektin hyötynä voidaan nähdä projektin asiakkaiden kanssa saavutetut tulokset kuten työllistyminen, työnhakuun aktivoituminen, työnhakutaitojen parantuminen, itsetunnon vahvistuminen ja täydennyskoulutukset. Lisäksi yhteistyötahojen kanssa ohjausosaamisen vahvistui, yhteistyöverkostossa toimiminen kehittyi ja sekä tehtiin yhteisiä julkaisuja.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2015
Päättymispvm   30.4.2018
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Oulun kaupunki
Muut kunnat
Yksityinen rahoitus
Toteuttajat  
Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy (OAKK)
Yhteyshenkilöt   OAKK, projektipäällikkö Marjo Kumpulainen, p. 044 703 7803, etunimi.sukunimi(at)oakk.fi
Business Oulu -liikelaitos, Työllisyyspalvelut, ohjelmakoordinaattori Nina Himsworth, p. 050 5728 533, etunimi.sukunimi(at)ouka.fi
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi