Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Uranoste 2015–2017
*
 
Hankkeen nimi   Uranoste 2015–2017
Hanketyyppi   Osallistuminen muiden hankkeisiin
Salkku   Työllisyyssalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Uranoste 2015-2017 -hankkeen tavoitteena oli parantaa toiminta-alueen korkeakoulutettujen työllisyyttä sekä parantaa kohderyhmän työnhakutaitoja ja työelämäosaamista. Hankkeen keskeisiä toimintoja olivat urahallintaa ja työelämää koskevat koulutukset sekä Uranostajat-työnhakuryhmät. Kohderyhmän muodostivat korkeakoulutetut työnhakijat ja työttömyysuhassa olevat sekä loppuvaiheen korkeakouluopiskelijat ja vastavalmistuneet.

Uranosteen palvelut toteutettiin pääosin kolmen toimintatavan kautta:

1) Urahallinta- ja työelämäkoulutukset olivat kestoltaan puolipäiväisiä tai kokopäiväisiä tilaisuuksia, joissa osallistujia koulutettiin aktiiviseen työnhakuun mm. ansioluettelojen ja työhakemusten laatimisessa, työhaastatteluihin valmistautumisessa, LinkedInin ja sosiaalisen median hyödyntämisessä työnhaussa jne. Koulutuksia ja muita tapahtumia järjestettiin yhteensä 175 kpl. Hankkeen koulutuksien ja tapahtumien yhteiskävijämäärä oli 4182, ja näistä eri ihmisiä oli 1311.

2) Hankkeen järjestämät webinaarikoulutukset laajensivat palvelut koko Pohjois-Suomen alueelle. Webinaareja järjestettiin 22 kpl, ja livelähetyksiä seurasi yleensä n. 40-50 henkilöä. Webinaarit ovat katseltavissa myös jälkikäteen tallenteina.

3) Kolmantena keskeisenä toimenpiteenä olivat Uranostajat-työnhakuryhmät, joissa intensiivisesti kokoontuvat ryhmät toimivat vertaistukiperiaatteella. Uranostajat-työnhakuryhmiä oli yhteensä 16 ryhmällistä, joista jokaiseen osallistui noin 10 henkilöä. Ryhmäprosessin yleisteemat olivat osaaminen, uudistuminen ja hyvinvointi.

Tulokset

Hanke vastasi asettamiinsa kehittämistarpeisiin ja tavoitteisiin. Työnhakuun ja urahallintaan keskittyneitä tilaisuuksia järjestettiin suunniteltua enemmän, ja osallistujia oli yli asetetun tavoitteen. Hankkeen keskeiset innovaatiot, webinaarikoulutukset ja Uranostajat-vertaisryhmät, toteutettiin suunnitellusti. Keskeisten koulutusten sisällöt saatiin käännettyä myös verkossa toteutettavaan webinaarimuotoon ja näin hankkeen toiminta-alueena oli tavoitteen mukaisesti koko Pohjois-Suomi.

Hankkeen tavoitteina oli kohderyhmän työttömyyden vähentäminen ja/tai ainakin selvä edistävä vaikuttaminen osallistujien työllistymiseen. Nämä tavoitteet lunastettiin monipuolisia toimintoja tarjoamalla. Osallistujia koulutuksiin, webinaareihin ja muuhun toimintaan oli koko hankkeen ajan runsaasti ja palaute oli keskiarvoltaan loistavaa. Työllistymisilmoituksia hanke sai toiminta-aikanaan yhteensä 127.

Uranosteen tilaisuudet toimivat samalla myös verkostoitumistapahtumina ja estivät siten syrjäytymistä. Myös mahdollisen työttömyysajan lyhentäminen kuului toiminnan kohteisiin, mikä etenkin Uranostajat-työnhakuryhmien kohdalla myös realisoitui tuloksiksi. Ryhmien osallistujista työllistyi prosessin aikana tai heti sen jälkeen noin 58 %. Ryhmäläisiä työllistyi erityisesti piilotyöpaikkoihin (2/3 työllistyneistä). Ryhmien vertaisohjaajista kaikki 14 henkilöä löysivät joko oman ohjausprosessin aikana tai välittömästi sen jälkeen mielekkään ratkaisun työllistymisen (86 %) tai opiskelun / yrittäjyyden (14 %) kautta.

Kustannukset

Kustannukset yhteensä 638 535 euroa (91% budjetoidusta), kustannusarvio oli 700 000 euroa.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2015
Päättymispvm   31.1.2018
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Oulun yliopisto ja pohjoissuomalaiset ammattikorkeakoulut
Oulun kaupunki
Muut kunnat
Ammattiliitot
Toteuttajat  
Pohjois-Pohjanmaan omatoimisen työllistymisen tuki PPOTTY ry
Yhteyshenkilöt   PPOTTY ry, projektipäällikkö Sami Lopakka, p. 045 2373 206, sami.lopakka(at)uranoste.fi.
Business Oulu -liikelaitos, Työllisyyspalvelut, ohjelmakoordinaattori Nina Himsworth, p. 050 572 8533, etunimi.sukunimi(at)ouka.fi
Liitteet  
Uranoste 2015–2017 -verkkosivut   Linkki  
Logot    
  Uranoste
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi