Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

FARMIS - Farmaseuttien erilliskoulutushanke
*
 
Hankkeen nimi   FARMIS - Farmaseuttien erilliskoulutushanke
Hanketyyppi   Osallistuminen muiden hankkeisiin
Salkku   Työllisyyssalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskuksen FARMIS - farmaseuttien erilliskoulutushankkeen tarkoituksena oli toteuttaa Oulun yliopiston ja Helsingin yliopiston välisenä yhteistyönä farmaseutin tutkintoon vaadittavat opinnot. Opintojen tarjoamisella alueelle pyrittiin vastaamaan Pohjois-Suomen apteekkien farmaseuttien työvoimatarpeeseen.

Hankkeen keskeiset tavoitteet ja tulokset

Koulutus kohdentui työttömiin ja työttömyysuhan alla oleviin, soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneisiin henkilöihin, jotka suorittivat hankkeen toteuttaman koulutuksen aikana farmaseutin pätevyyteen vaadittavat opinnot. Kohderyhmään kuuluivat mm. luonnontieteellisen (kemistit ja biokemistit), terveystieteellisen tai soveltuvan tekniikan alan korkeakoulututkinnon suorittaneita henkilöitä, sekä kyseisten alojen opinnot keskeyttäneitä työttömiä tai työttömyysuhan alla olevia henkilöita erityisesti Oulun seudulla mutta myös Kainuun ja Lapin alueelta.

Koulutukseen valittiin 41 opiskelijaa, joista suurin osa valmistui farmaseutiksi ennen hankkeen päättymistä. Hankkeen tarkoituksena oli myös kehittää etä- ja monimuoto-opetusta farmasian alalla. Hankkeen luennoista suurin osa pidettiin etäyhteyksien välityksellä ja Helsingin yliopiston opettajat kehittivät monimuoto-opetusta suunnitelman mukaisesti. Myös opiskelijoiden palaute etä- ja monimuoto-opetuksen joustavuudessa oli positiivista. Hankkeen aikana Helsingin yliopiston farmasian laitoksella kehitettyä etä- ja monimuoto-opetusta, ja siitä saatuja kokemuksia on tarkoitus hyödyntää jatkossa myös perusopetuksessa.

Hanke vahvisti hyvinvointia lisäävää osaamista sekä edesauttoi korkeasti koulutetun työvoiman saatavuutta Pohjois-Suomessa.

Hankerahoituksen toteuma

Kustannusarvio 734 479,00 €

Toteutuneet kustannukset 591 770,16 €

Toteutunut rahoitus (muu kuin ESR) 82 911,32 €

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   5.1.2015
Päättymispvm   30.11.2017
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Oulun yliopisto
Yksityinen rahoitus (apteekit)
Oulun kaupunki
Helsingin yliopisto
Toteuttajat  
Oulun yliopisto
Helsingin yliopisto
Yhteyshenkilöt   Business Oulu -liikelaitos, Työllisyyspalvelut, ohjelmakoordinaattori Nina Himsworth, puh.050 5728 533.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi