Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Kuutoskaupunkien Avoimet innovaatioalustat kärkihanke, Oulun osaprojekti
*
 
Hankkeen nimi   Kuutoskaupunkien Avoimet innovaatioalustat kärkihanke, Oulun osaprojekti
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Muut 
Tiivistelmä  

Oulun kaupunki toimii koko Pohjois-Suomen elinkeinoelämän veturina ja kehitysyhteisöjen aktivoijana. Oulun aluetta on koetellut merkittävä ICT-sektorin rakennemuutos, joka edellyttää alueen elinkoinoelämän ja tutkimus- ja tuotekehityspanostusten ja painopisteiden uudistamista. Rakennemuutoksesta johtuen panostuksia tarvitaan ennen kaikkea PK- ja start-up yritysten toiminta- ja kehittymismahdollisuuksien edistämiseen sekä tutkimuslaitosyhteistyön edistämiseen uusien innovaatioiden ja palveluiden synnyttämiseksi.

Kaupunkistrategian ja Digitaalisen Agendan toteuttaminen

Uudistetussa kaupunkistrategiassa Oulun kaupunki on nostanut keskiöön nämä edellä mainitut asiat (elinkeinoelämän kehittämisen, kehitysympäristöjen avaamisen sekä digitalisaation mahdollisuuksien yhdistämisen) alueen elinvoiman edistämiseksi. Oulun kaupungin digitalisaation tavoitteita on avattu kaupungin ”Digitaalisessa Agendassa”.

Oulun kaupungin vahvuuksista nousevan osahankkeen tavoitteet:
Hankkeen sisällöt ovat Oulun kaupungin strategisten linjausten ja kehittämisen painopisteiden mukaisia, pohjautuvat alueen älykkään erikoistumisen strategiaan sekä kasvusopimuksen sisältöihin. Hanke tukee myös 6Aika kokonaisuuden Avoin Data ja Rajapinnat sekä Avoin Osallisuus kärkiteemoja.

1. Uudet liiketoimintamallit; Virtuaalimallinnuksen, verkkoteknologioiden ja tietoliikenneinfran nostaminen uuden liiketoiminnan kasvualustaksi sekä verkkoliiketoiminnan potentiaalin hyödyntäminen kasvuyrityksissä

Alueellisen tietoliikennealan kilpailukyvylle on oleellista jatkuva osaamisen kehittäminen. Hankkeella vahvistetaan alueen langattoman teknologian osaamista, osaavan työvoiman pysymistä alueella sekä mahdollistetaan uusien palvelu-, tutkimus- ja tuotekehityspilottien avulla uusia työpaikkoja ja yrityksiä langattoman teknologian ja digitaalisten palveluiden alueella.

2. Älykkään kaupunkiverkon mahdollistamat kustannusvaikuttavat digitaaliset palvelut sekä digitaalinen tasa-arvo

Älykäs kaupunkiverkko on tänään tärkeä osa Oulun kaupungin kunnallista monikanavaista palveluinfrastruktuuria ja fiksun yhteisön -brändiä. Vuosien varrella verkko on ollut ja on yhä edelleen myös arvokas resurssi lukuisille tuotekehityshankkeille.

Oulu tarvitsee uusia palveluja ja olemassaolevien palvelujen suunnitelmallista digitalisointia. Avaamalla kaupungin palvelutarpeita avoimeksi innovaatioympäristöksi yhdessä älykkään verkon kehittämisen kanssa kaupunki tarjoaa yrityksille, yhteisöille, tutkimuslaitoksille ja kuntalaisilleen mahdollisuuden osallistua julkisten palvelujen digitalisointiin. Palveluiden laadun ja palvelumuotoilun tukeminen mahdollistetaan LivingLab toiminnan kautta.

Kaupungin toimintakulttuurin muutoksen ja palveluprosessien uudistamisen myötä liikkuvan työn /etätyön ja liikkuvien työyksiköiden toimintamallit ovat arkipäiväistyneet. Avoimen kansalaisverkon lisäksi älykäs kaupunkiverkko sisältää myös yhteistä verkkoinfrastruktuuria hyödyntävän kaupungin sisäisen tuotantoverkon, jonka päivittäminen tämän päivän ja tulevaisuuden työn tekemisen vaatimalle tasolle on olennainen osa kustannusvaikuttavuuden elementtejä palvelutuotannossa.

Tulokset:

Hankkeen toimenpiteet tehdään tiiviissä yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa (osatoteuttaja).
Oulun kaupunginosatoteutuksen tuloksena syntyy älykkään kaupunkiverkon ympärille monistettava konsepti, avoin innovaatioalusta, jonka avulla tietoliikennesektorin ja 3D-mallinnusta (virtuaalimallinnus) hyödyntävät yritykset yhdessä digitaalisten palvelujen kehittämiseen keskittyvien yritysten kanssa voivat toteuttaa määritellyt tavoitteet. Tutkimuslaitoksille ja yrityksille tämä innovaatioalusta näkyy eritoten yritysten kilpailukykyä lisäävänä 5G -tutkimusverkkona ja kaupungin virtuaalimalli, jotka ovat yritysten käytettävissä ensimmäisten joukossa maailmassa.

Hankkeen tuotoksena:

  • Monistettava avoin innovaatioalusta -konsepti langattoman verkon hyväksikäyttämiseksi virtuaalipalvelujen tuotteistuksessa.
    • Merkittävä hyöty yritysten tuote- ja palvelukehitykseen sekä liiketoimintamallien uusiutumiseen.
  • Edistetään ja vauhditetaan alueen innovaatiokeskittymien ja ekosysteemin syntymistä yritysyhteistyötä promotoimalla.
  • Virtuaalipalvelujen toiminta- ja tuotteistuskonsepti tehokkaan Living Lab- toiminnan kautta
  • Saavutetaan julkisten palvelujen digitalisoinnin kautta kustannusetuja ja toiminnan tehokkuutta joko lyhyellä tai pitkällä aikavälillä (palvelusta riippuen).
  • Älykäs kaupunkiverkko tulevaisuuden testaus- ja kehitysympäristönä tukee kaupungin SmartCity -brändiä, tukee kaupunkimarkkinointia sekä toimii yritysten ja invest in aktiviteettien houkuttimena.
  • Osatoteutus kansalliseen avoimien innovaatioverkkojen kokonaisuuteen.

Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat Oulun -osaprojekti 23.1.2015-31.12.2017

Rahoitussuunnitelma

2015

2016

2017

Yhteensä

EAKR+TEM

275 084

241 584

243 259

759 928

Omarahoitus

135 489

118 989

119 814

374 293

Yhteensä

410 574

360 574

363 074

1 134 221

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   23.1.2015
Päättymispvm   31.12.2017
Rahoittajat  
Uudenmaan liitto
Työ- ja elinkeinoministeriö
Oulun kaupunki
Kuutoskaupungit
Toteuttajat  
Tampereen kaupunkiseudun elinkeino ja kehitysyhtiö Tredea Oy
Oulun yliopisto
Turku Science Park Oy Ab
BusinessOulu
Muut kuutoskaupungit: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere ja Turku
Vantaan Innovaatioinstituutti Oy
Tampereen yliopisto
Oulun yliopisto
Forum Virium Helsinki
Yhteyshenkilöt   Projektipäällikkö: Heikki Huhmo
sähköposti: etunimi.sukunimi@businessoulu.com
Liitteet  
6Aika-sivut   Linkki  
Logot    
 

OuluEAKRVipuvoimaa6Aika

   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi