Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Kuutoskaupunkien Avoimet innovaatioalustat kärkihanke, Oulun yliopiston osaprojekti
*
 
Hankkeen nimi   Kuutoskaupunkien Avoimet innovaatioalustat kärkihanke, Oulun yliopiston osaprojekti
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Digiagendan salkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Oulun kaupungin avoimen innovaatioalustan kärkihankkeen osahanke vastaa niin Oulun alueen yrityskentän sekä kaupunkien yleisiin että Oulun kaupungin erityisiin haasteisiin. Erityisesti hanke parantaa alueen valmiuksia tutkimuksen ja innovoinnin huippuosaamisen kehittämiseen ja teknologiseen muutokseen.

Toimenpiteet / Sisältö

Oulun yliopiston hankkeen tavoitteena on kehittää älykästä kaupunkiverkkoa ja integroida se rakenteilla olevaan 5G-testiverkkoon. Älykkään kaupunkiverkon ja 5G-testiverkon integraatio synnyttää uusia T&K-mahdollisuuksia alan yrityksille ja tukee Oulun alueen tietoliikenneteknologiaosaamisen kansainvälistä haluttavuutta ja tunnettavuutta. Tämän kehityksen tukemiseksi luodaan kaupunkiverkkoa ja 5G-testiverkkoa hyödyntävä yhteistyöverkosto yritysten kanssa.

Hanke keskittyy kehittämään ja hyödyntämään kolmea toisiinsa läheisesti liittyvää, Oulun alueen T&K&I-vahvuuksiin perustuvaa innovaatioalustaa, jotka tukevat niin tulevaisuuden kustannusvaikutteisten palveluinnovaatioiden kehittymistä kuin uutta luovaa taloutta.

Älykäs kaupunkiverkko tarjoaa avoimen alustan tulevaisuuden sähköisille ja virtuaalisille kaupunkipalveluille, jota voivat hyödyntää niin yritykset kuin kaupunkikin. Älykäs kaupunkiverkko ja siihen liitettävä 5G-testiverkko innovaatioalustana parantaa alueen tietoliikennesektorin tutkimus- ja tuotekehitysmahdollisuuksia luoden valmiuksia tutkimuksen, innovoinnin ja huippuosaamisen kehittämiseen, teknologiamurrokseen ja siten edesauttaa kilpailukykyisen teollisuuden ja uusien työpaikkojen syntymisessä.

Virtuaalikaupunki tarjoaa vuorovaikutteisten ja yhteiskäyttöisten 3D-virtuaalitilojen muodossa monimuotoisen ja laajan ympäristön sekä virtuaaliteknologioiden ja niihin perustuvien palvelujen kehittämiseen että kaupallisten ja julkisten palvelujen tarjoamiseen.

Kaupungin Living Lab -ympäristö mahdollistaa käyttäjien osallistamisen tuote- ja palvelukehitykseen synnyttäen uusia kustannustehokkaita kaupunkipalveluita. Käyttäjälähtöinen kehittäminen varmistaa yritysten tuotteiden ja palveluiden käytettävyyden, hyödyllisyyden ja haluttavuuden kuluttajamarkkinoilla sekä luo edellytyksiä yritysten menestymiselle kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla.

Tulokset
Hanke vastaa suunnitellussa laajuudessaan Oulun alueen ICT sektorin murroksen haasteisiin parantaen yritysten mahdollisuuksia uusien kaupunkiympäristöön suunnattujen tuote- ja palveluinnovaatioiden luomiseen, lisää alueen yritysten kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuuksia, luo edellytyksiä kilpailukykyisen liiketoiminnan kehittämiseen ja siten edesauttaa uusien sukupuolineutraalien työpaikkojen syntymisessä. Toimenpiteiden ansiosta alueen houkuttelevuus kasvaa ja alueelle saadaan sijoittumaan uusia yrityksiä ja uusia investointeja.

Älykäs kaupunkiverkko
Hankkeen tuloksena syntyvästä kaupunkiverkosta luodaan mukautuva konsepti, joka on tuotteistettavissa ja kansallisesti monistettavissa muihin 6Aika-kaupunkeihin. Syntyessään Kaupunkiverkko mahdollistaa laajamittaisen uuden innovoinnin ja yritysvetoisen uusien kaupunkiympäristöön suunnattujen palveluiden palvelukehityksen.

Luodaan alueen tietoliikennesektorin yrityksille valmiudet olemassa olevien radioteknologioiden integraatioon 5G-testiverkkoon ja sen päällä tapahtuvaan uuteen tuotekehitystoimintaan.

Uusi tutkimus- ja tuotekehitysalusta synnyttää alueelle uusia tietoliikenteen ja palveluliiketoiminnan tutkimus- ja tuotekehitystyöpaikkoja.

Kaupunkiverkon kautta sähköisesti saavutettavat ja etäkäytettävät palvelut pienentävät kaupunkiympäristön palveluiden hiilijalanjälkeä.

Virtuaalikaupunki

Virtuaalikaupungin kehittämisen hyöty: Tarjotaan kaupungille uusi ympäristö julkisten palvelujen tarjoamiseen. Tuotetaan kaupungin käyttöön uutta tietoa käyttäjien ja kuntalaisten tarpeista, vaatimuksista ja kokemuksista virtuaali- ja hybriditiloista ja niihin perustuvista palveluista.

Rakennetaan yritysten käyttöön laajamittainen ympäristö virtuaali- ja hybriditilojen teknologioiden ja palvelujen kehittämiseen ja koestamiseen sekä kaupallisten palvelujen tarjoamiseen;

Kaupungin Living Lab-ympäristö

Hankkeen tuloksena syntyy yritysten ja kaupunkien tarpeisiin kevyt ja muuntautuva innovaatioympäristö (OULLabs 2.0), joka tukee koko innovaatioprosessia ideoinnista testaukseen. Lisäksi luodaan OULLabs 2.0 operointi- ja liiketoimintamallit. Ympäristö aktivoi yritysten ja kaupunkien innovaatiotoimintaa, auttaa tunnistamaan liiketoimintamahdollisuuksia ja tukee uusien tuote- ja palveluinnovaatioiden toteuttamisessa.

Kaupungin Living Lab -ympäristö mahdollistaa kuntalaisten osallistumisen heille tarjottavien paikallisten palveluiden kehittämiseen, vahvistaa lähidemokratian ja kunnallisen alueellisen tasa-arvon toteutumista. Lisäksi kansallinen käyttäjäyhteisöverkosto mahdollistaisi parhaimmillaan useamman kaupungin tai jopa kansallisten palvelukonseptien kehittämisen.

Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat Oulun yliopiston osaprojekti 23.1.2015-31.12.2017

Rahoitussuunnitelma

2015

2016

2017

Yhteensä

EAKR + TEM

331 678

331678

333688

997045

Oulun yliopisto omarahoitus

81 682

81 682

82 177

245 541

Oulun kaupungin rahoitusosuus

81 682

81 682

82 177

245 541

Yhteensä

495042

495042

498042

1488126

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   23.1.2015
Päättymispvm   31.12.2017
Rahoittajat  
Uudenmaan liitto
Oulun kaupunki
Kuutoskaupungit
Työ- ja elinkeinoministeriö
Toteuttajat  
Oulun yliopisto
Oulun kaupunki
Kuutoskaupungit: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere ja Turku
Turku Science Park Oy Ab
Tampereen kaupunkiseudun elinkeino ja kehitysyhtiö Tredea Oy
Forum Virium Helsinki
Yhteyshenkilöt   Oulun yliopisto
Professori Timo Ojala, tietotekniikan osasto
Liitteet  
6Aika-sivut   Linkki  
Logot    
  Oulun yliopistoEAKRVipuvoimaa6Aika
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi