Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Kuutoskaupunkien Avoimet innovaatioalustat kärkihanke valtakunnallinen koordinaatioprojekti
*
 
Hankkeen nimi   Kuutoskaupunkien Avoimet innovaatioalustat kärkihanke valtakunnallinen koordinaatioprojekti
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Muut 
Tiivistelmä  

Hankkeella vastataan kaikkien kaupunkien yhteisiin kansallisesti ja samalla kansainvälisesti ajankohtaisiin haasteisiin;

1. Digitaalinen uutta luova talous - toimialojen murroksesta uutta liiketoimintaa

2. Kustannusvaikuttavat tulevaisuuden palveluinnovaatiot

Hankkeen tarve ja tavoitteet on kartoitettu yhteistyössä kuutoskaupunkien kanssa. Aidon, tarvelähtöisen kansallisen yhteistyön rakentamiseksi kaupunkien kärkihankkeiden sisällöt pohjautuvat kaupunkien omiin älykkään erikoistumisen valintoihin. Jokaisen kaupungin vahvuuksista nousevaan innovaatioalustakehittämiseen panostamalla suomalaiset kaupungit voivat myös ottaa keskeisen roolin kansallisen ja eurooppalaisen innovaatiotoiminnan vetureina.

Hankevalmistelu on tehty yhteistyössä alueellisten sidosryhmien (mm. yliopistot, yritykset, maakuntaliitot) kanssa. Hankevalmistelua on ohjannut kuuden suurimman kaupungin älykkään erikoistumisen strategiat, Suomen kestävän kehityksen strategia, TEM sininen kirja. Hankkeen sisältö on linjassa Suomen tutkimus- ja innovaatiopoliittisen linjauksen kanssa ja toteuttaa kansallisen innovaatiostrategian päämääriä. Avoimien innovaatioalustojen kärkihanke kytkeytyy vahvasti INKA-ohjelman hankkei­siin sekä poikkileikkaa 6Aika strategian avoin data ja avoin osalli­suus -painopisteiden sisältöä.

6Aika -Avoimet ja älykkäät palvelut on kestävän kaupunkikehityksen strategia, jossa ovat mukana Suomen suurimmat kaupungit, ns. kuutoskaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu. 6Aika -strategiaan kuuluu kolme yhteistyöakselia: avoin data, avoin osallisuus ja avoimet innovaatioalustat.

Tulokset

Innovaatioalustat ovat toiminnallisia kokonaisuuksia, joissa kaupunkiyhteisö yhdessä synnyttää uusia ratkaisuja ja uutta liiketoimintaa. Infra, fyysiset ja virtuaaliset ympäristöt, tuotteistetut prosessit ja toimintamallit sekä ihmi­set yhdistyvät arvoa luovaksi toiminnaksi.

Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat -kärkihanke toteuttaa 6Aika-strategian ja sen avoimet innovaatioalustat -teeman tavoitteita. Kärkihankkeen ensisijainen tarkoitus on vahvistaa Suomen kilpailukykyä yhdistämällä suurimpien kaupunkien innovaatio- ja kehitysympäristöt kansalliseksi avoimen innovaatioalustojen verkostoksi. Kokonaisuuden tavoitteena on synnyttää uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. Kuutoskaupunkien toimintaympäristöjen erilaisuutta ja erityisyyttä hyödyntäen luodaan parhaat käytänteet, toimintamallit ja konseptit kaupunkiratkaisujen liiketoimintapotentiaalille (Smart Market Creation).

Toimintamallin tuloksena on verkostomainen ja vetovoimainen kaupunkien innovaatiokeskittymistä muodostuva kansallinen innovaatioalusta, joka tukee suomalaisen innovaatioympäristön kansainvälistymistä ja toimintaedellytyksiä digitalisoituvassa maailmassa. Kärkihankkeessa rakennettava avoimien innovaatioalustojen kansallinen verkosto tarjoaa yrityksille, tutkimusorganisaatioille ja muille kohderyhmille “yhden luukun” periaatteella toimivan toimintalähtöisen tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden kehitysympäristön. Tavoitteena on helpottaa yritysten toimintakenttää kuntasektorissa Smart City ratkaisujen kehittäjänä, jalkauttaa markkinavuoropuhelu yritysten kanssa osaksi kuntien normaalia toimintaa sekä tukea vientiyrityksiä ja invest-in aktiviteetteja tarjoamalla kansallisesti merkittävä kuuden suurimman kaupungin referenssialusta. Samalla kaupunkien toimintamallia muutetaan palveluntuottajasta kohti innovatiivisten palveluiden mahdollistajaa.


Hankkeessa kehitetään yhteistyössä kuutoskaupunkien kanssa hyvien käytäntöjen jakamista edistäviä pysyviä rakenteita ja toimintamalleja, jotka sulautuvat osaksi kaupunkien normaalia toimintaa. Tekemisessä korostuvat kuutoskaupunkien välinen tiivis yhteistyö ja yhdessä sovitut toimintamallit, jotka mahdollistavat ratkaisujen skaalautuvuuden ja hyötyjen moninkertaistuminen.

Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat kärkihanke valtakunnallinen koordinaatioprojekti 1.1.2015-31.12.2017

Rahoitussuunnitelma

2015

2016

2017

Yhteensä

EAKR+TEM

255 827

215 627

217 302

688 756

6kaupunkien omarahoitus

126 004

106 204

107 029

339 238

josta jokaisen kaupungin osuus

21 001

17 701

17 838

56 540

Yhteensä

381 832

321 832

324 332

1 027 995

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.2.2015
Päättymispvm   31.7.2018
Rahoittajat  
Työ- ja elinkeinoministeriö
Uudenmaan liitto
Oulun kaupunki
Kuutoskaupungit
Toteuttajat  
BusinessOulu
Turku Science Park Oy Ab
Tampereen yliopisto
Forum Virium Helsinki
Muut kuutoskaupungit: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere ja Turku
Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy
Oulun yliopisto
Yhteyshenkilöt   Hankepäällikkö Jari Jokisalo. Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)businessoulu.com.
Liitteet  
6Aika-sivut   Linkki  
Logot    
  OuluEAKRVipuvoimaa6Aika
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi