Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Kuntalaislähtöinen kaupunkikehittäminen
*
 
Hankkeen nimi   Kuntalaislähtöinen kaupunkikehittäminen
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Kaupunkikulttuurisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Kuntalaislähtöinen kaupunkikehittäminen -hankkeen tavoitteena on sosiaalisen osallisuuden lisääminen, kuntalaisten yhteiskuntavalmiuksien nostaminen, kunnan palvelutuotannon kehittäminen sekä kestävän kumppanuuden kehittäminen kaupunkiorganisaation ja 3. sektorin toimijoiden välillä.

Hankkeen ytimessä ovat kuntalaislähtöiset kaupunkikehittämisen projektit, joiden kautta toimimalla tavoitteisiin pyritään. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat heikommassa työmarkkina-asemassa olevat 15-29 -vuotiaat oululaiset. Välillisenä kohderyhmänä ovat paikalliset 3. sektorin toimijat sekä kaupungin palveluiden työntekijät ja johtajat.

Hankkeen tuloksena ovat kohderyhmän lisääntynyt sosiaalinen osallisuus sekä paremmat yhteiskuntavalmiudet, parantuneet kuntalaislähtöisen kehittämisen prosessit, vahvempi 3. sektorin palvelutuotanto- ja kumppanuusvalmius sekä tehokkaammat asiakaslähtöiset yhteistyö- ja rahoitusprosessit kaupungin palveluiden vastuualueilla.

Toimenpiteet

Työpaketti 1.Sosiaalisen osallisuuden lisääminen ja kuntalaisten yhteiskuntavalmiuksien nostaminen (ml. työmarkkina-asema)

Sosiaalinen osallisuus ymmärretään kumppanuuksien, jaetun vallan ja kuntalaisvaikuttamisen kautta syntyväksi yhteisöllisyyden tunteeksi. Hankkeessa ohjataan ja resursoidaan osallisuutta ja hyvinvointia edistävien palvelujen ja toimintojen kehittämisprojekteja ja pilotointia.

Projektien ja pilottien ideat kerätään kuntalaisilta eri menetelmin ja niitä työstetään hankehenkilöstön toimesta keskenään vertailukelpoiseksi. Toteutukseen valitaan yhteisön avoimessa prosessissa valitsemat projektit. Valintamenetelmä toteutetaan yhteistyössä suurimman paikallismedian (Kaleva) kanssa. Toteutusvaiheessa osallistetaan idean esittäjät ja käytetään resursseja hankkeesta ja palvelualueilta.

Työpaketti 2.Kunnan palvelutuotannon kehittäminen asiakaslähtöisemmäksi ja ennaltaehkäisevämmäksi

Kuntalaislähtöisten projektien kautta kehitetään myös kaupunkiorganisaation palveluita sekä kumppanuutta järjestöjen ja 3. sektorin toimijoiden kanssa. Hankkeen kautta pilotoidaan toimintoja, jotka vaikuttavat suoraan palvelualueiden tuottamien palveluiden kehittämiseen.

Kaupunkiorganisaation sisällä lisätään uskallusta, osaamista ja halua kuntalaislähtöisen kaupunkikehittämisen pilottien kautta. Perusprosesseja muotoillaan palvelumuotoilun keinoin siten, että sosiaalisen osallisuuden edistäminen liittyy saumattomasti peruspalveluihin.

Työpaketti 3.Kestävän kumppanuuden kehittäminen osallisuutta ja hyvinvointia edistävien kolmannen sektorin toimijoiden kanssa

Hankkeessa toteutettavien projektien kautta vaikutetaan myös yhdistysten tuotteistamis- ja tuotantokyvyn tason nostamiseen. Yhdistyksiä neuvotaan ja koulutetaan osana projekteja tuotteistamaan omaa ydintoimintaansa siten, että se voi jossain vaiheessa suunnata palveluitaan vastaamaan kuntalaisten ja kaupunkiorganisaation tarpeisiin.

Rahoitus

2015

2016

2017

2018

Yht.

ESR 70%

50 722

220 231

220 231

173 470

664 655

OUKA 30%

21 738

94 384

94 384

74 345

284 850

YHTEENSÄ

72 460

314 615

314 615

247 815

949 505

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.10.2015
Päättymispvm   30.9.2018
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Yhteyshenkilöt   Sivistys- ja kulttuuripalvelut/projektitoimisto: projektipäällikkö Jaakko Jokipii, p. 044 703 8307. Vastuullinen johtaja, suunnittelupäällikkö Jarmo Laitinen, p. 044 703 8263. Projektityöntekijät: Hanna Jakku, p. 050 346 8537 ja Antti Takalo, p. 044 703 8278. Sähköposti: etunimi.sukunimi (at) ouka.fi.
Liitteet  
Nettisivut Ouka.fi -sivustolla   Linkki  
Kaaos-toiminta   Linkki  
Logot    
  ESRELY-keskus
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi