Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Tapahtumien Hubi
*
 
Hankkeen nimi   Tapahtumien Hubi
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Kaupunkikulttuurisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   Hankkeen kehittämiskohteena ovat Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan tapahtumajärjestäjät ja niiden muodostama verkosto yhteistyökumppaneineen. Hanke tähtää tapahtumien ammattimaiseen järjestämiseen liittyvän elinkeinon toimintaympäristön parantamiseen.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on luoda Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan alueen profiilitapahtumien verkostomainen yhteistoimintamalli, vahvistaa Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan alueen houkuttelevuutta kulttuurimatkailun kohteena ja kehittää uusia innovaatioita tapahtumien yhteistuotantomalleihin, viestintä ja markkinointikonsepteihin sekä yritysyhteistyö- ja rahoitusmuotoihin. Hankkeen tavoitteena on myös parantaa Oulun tapahtumien toimintaedellytyksiä ja näkyvyyttä.

Hankkeessa kootaan yhteen alueen profiilitapahtumat, joiden ympärille rakennetaan alueellinen tapahtumien verkostomainen yhteistoimintamalli - tapahtumien hubi. Verkoston keskeisenä tehtävänä on säännöllisen yhteistyön kautta löytää yhteiset tavoitteet tapahtumatoimialan kehittämiselle, seurannalle, osaamisen vahvistamiselle sekä kansainvälistymisen tukemiselle.

Toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteet toteutetaan kolmessa paketissa, joista kahden ensimmäisen toteuttamisen päävastuu on Oulun kaupungilla ja kolmannen hankkeen osatoteuttajalla Oulun Kulttuuritapahtumayhdistys ry:llä:

1. Tapahtumien verkosto,
2. Viestinnän kanavat ja työkalut sekä
3. Tapahtumainnovaatiot ja toimintamallit.

Odotettavissa olevat tulokset

- Tapahtumatoimialan organisoituminen ja osaamisen lisääntyminen
- Tapahtumastrategia ja sitä tukevat työkalut
- Tiivistynyt yhteistyö alan toimijoiden kesken
- Uudet tuotantotavat ja yhteistuotantomallit
- Tapahtumien markkinointi ja tiedotus on suunnitelmallista ja palvelee myös matkailua
- Tapahtumien paikallinen, kansallinen ja kansainvälinen näkyvyys lisääntyy


Kustannukset ja rahoitus Oukalla

Kustannukset ja rahoitus

2016

2017

2018

Yhteensä

PPL, EAKR-rahoitus 65 %

119 679

136 466

109 060

365 205

Oulun kaupunki 35 %

63 121

71 974

57 520

192 615

YHTEENSÄ Rahoitus

182 800

208 440

166 580

557 820

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.4.2015
Päättymispvm   30.9.2018
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Oulun Kulttuuritapahtumayhdistys ry
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Yhteyshenkilöt   Sivistys- ja kulttuuripalvelut/tapahtumat, kumppanuudet ja kaupunkikulttuuritiimi, projektipäällikkö Taina Ronkainen 040 6211249 ja projektikoordinaattori Henri Turunen.
Tapahtumapäällikkö Samu Forsblom 044 703 7558. Vastuullinen johtaja Jarmo Laitinen, 044 703 8263.
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ouka.fi.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi