Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

RAKSA 2, rakennustekniikan erilliskoulutus
*
 
Hankkeen nimi   RAKSA 2, rakennustekniikan erilliskoulutus
Hanketyyppi   Osallistuminen muiden hankkeisiin
Salkku   Työllisyyssalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Hankkeella vastataan alueen työ- ja elinkeinoelämän osaavien työntekijöiden tarpeeseen muunto- ja täydennyskoulutuksen keinoin. Hankkeessa toteutetaan DI-tutkintoon johtavat rakennustekniikan opinnot, joihin otetaan 30 opiskelijaa.

Tavoitteet

Tavoitteena hankkeessa on tarjota 30 koulutukseen osallstuvalle rakennustekniikan koulutusohjelmaan tarvittavat rakennustekniikan DI-tutkintoon johtavat pää- ja sivuaineopinnot sekä ohjata diplomityöt. Hankkeessa toteutettavan koulutuksen pedagogia suunnitellaan aikuiskoulutukseen soveltuvaksi. Koulutus annetaan paikallisesti Oulussa sisältäen molempien hanketta toteuttavien yliopistojen kursseja. Oulun yliopiston antama koulutus tapahtuu pääsääntöisesti integroituna perusopetukseen ja Tampereen teknillisen yliopiston kurssit erilliskursseina kohderyhmälle.

Projektissa suunnitellaan ja toteutetaan DI-tutkintoon johtavat rakennustekniikan opinnot yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. Opinnot järjestetään Oulussa. Sisäänotto on 30 opiskelijaa.

Kokonaiskustannukset: 1 064 814 €
Ulkopuolinen rahoitus (ESR): 849 774 € (79,9%)
Tuen saajan omarahoitus (yliopistot): 59 000 € (5,5%)
Yksityinen rahoitus (yritykset) 96 500 € (9,1%)
Haettu kuntarahoitus (Ouka): 58 000 € ( 5,5%)
Ohjelma ja painopiste: Työllä hyvinvointia kehittämissalkku, painopiste 3: Työn ja tekijän kohtaaminen, rakennemuutoksesta johtuvaan työttömyyteen ja muuttuneiden osaamistarpeiden tuomiin haasteisiin vastaaminen.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2015
Päättymispvm   30.4.2018
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskus
Tampereen teknillinen yliopisto
Yhteyshenkilöt   Oulun yliopisto, Teknillinen tiedekunta, projektipäällikkö Hannu Liedes, p. 029 448 2050, etunimi.sukunimi(at)oulu.fi
Business Oulu -liikelaitos, Työllisyyspalvelut, ohjelmakoordinaattori Nina Himsworth, p. 050 5728 533, etunimi.sukunimi(at)ouka.fi
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi