Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Kielen taidot työllistymisen tukena
*
 
Hankkeen nimi   Kielen taidot työllistymisen tukena
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Työllisyyssalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Tavoitteet

Parannetaan kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti eri viranomaisten yhteistyöllä maahanmuuttajataustaisten syrjäytymisuhan alla olevien aikuisten
- työllistymisen edellytyksiä
- työ- tai opiskelupaikan hakemisen edellytyksiä
- kielellisten, sosiaalisten ja elämänhallinnan taitojen kokonaisvaltaista ja yksilöllistä kehittämistä

Toimenpiteillä parannetaan kohdehenkilöiden mahdollisuuksia itsenäiseen työskentelyyn ja opiskeluun, lisätään toimintaan osallistujien aktiivisuutta ja osallisuutta sekä ehkäistään heidän syrjäytymistään mm:

- kielitaidon sekä tiedon haun (sähköiset palvelut) taitojen parantamisella
- virtuaalisen suomen kielen S2-opetuksen oppimisympäristön rakentamisella
- hyödyntämällä tehokkaammin jo olemassa olevia viranomaisten toimintamalleja
- eri toimijoiden välistä yhteistyötä kehittämällä

Tavoitteena on luoda kotoutumisajan jälkeen maahanmuuttajille mahdollisuuksia ja edellytyksiä osallisuuteen, koulutuksen sekä työllisyystoimenpiteiden kautta itsenäisen ja täysipainoisen elämän hallintaan. Hankkeen eri toimenpiteitä seuraa kielen, kulttuurin ja yhteiskunnallisten taitojen kontekstuaalinen opetus. Eri toimijoiden ja toimenpiteiden kokonaisvaltaisella suunnittelulla sekä viranomaisyhteistyöllä saadaan aikaan säästöjä ja synergiaetua.

Toimenpiteet

Kehitetään yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa asiakaslähtöisesti toteutettua koulutustoimintaa:
- toteutustapoina mm. teemalliset kurssit esim. työnhakuun ja oppimistaitoihin liittyen
- työharjoittelupaikkojen ja maahanmuuttajataustaisten harjoittelijoiden kohtaamisen parantaminen kielikoulutuksen yhteydessä sekä työnantajayhteistyön kautta
- muut koulutustilaisuudet ja seminaarit

Kehitetään Suomen kielen S2-opetusta em. tavoitteiden mukaisesti:
- luku- ja kirjoituspiiri primaarisesti lukutaidottomille
- lähiopetuksen eriyttäminen ja yksilöllisen opetuksen ja oppimissuunnitelmien tekeminen
- muut teemalliset tiedotustilaisuudet

Virtuaalisen oppimisympäristön luominen lähiopetuksen tueksi ja materiaalipankiksi:
- virtuaaliopetus laajentaa opetuksen kenttää
- mahdollistaa paremmin opetuksen eriyttämisen, yksilöllisen tutoroinnin sekä itsenäisen opiskelun
- pilotoidaan virtuaaliopetuksen käyttöä ja soveltuvuutta maahanmuuttajien S2-kielen opetukseen
- lähiopetusta tukevaa materiaalia, virtuaalikursseja sekä Kielitori-keskustelufoorumia varten

Virtuaalinen opetusympäristö integroidaan osaksi Oulun kaupungin sähköisiä palveluja.

Yliopistoyhteistyö opetuksen kehittämisessä ja toteuttamisessa:
- toimintamalli, jossa Oulun yliopiston S2-opettajakoulutuksessa opiskelevat voivat suorittaa opetusharjoittelunsa osana hankkeessa järjestettävää suomen kielen opiskelua
- yliopistoyhteistyöllä kehitetään kohderyhmää parhaiten palvelevaa opetusmateriaalia sekä opetusmetodeja sekä luodaan opetukselle laatukriteerit ja seuranta

Odotettavissa olevat tulokset

Hankkeen toimenpiteet parantavat vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien maahanmuuttajataustaisten työnsaantimahdollisuuksia sekä elämänhallintataitoja. Hankkeen toiminnan tuloksena kohderyhmän yhteiskunnallisen syrjäytymisen riski pienenee ja osallisuus lisääntyy. Hanketoiminnan kautta edistetään maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista sekä etsitään myös piilotyöpaikkoja kohderyhmän tarpeisiin. Hanketoimenpiteiden avulla voidaan tukea välillisesti työyhteisöjen monimuotoisuuden ja monikulttuurisuuden kehittymistä, minkä tavoitteena on kaksisuuntainen kotoutuminen.

Hanketoiminnan myötä suomen kielen S2-opetuksen laatutaso, monipuolisuus ja saavutettavuus parantuvat alueella merkittävästi. Virtuaalinen oppimisympäristö mahdollistaa myös niiden opiskelun, jotka eivät muuten pysty osallistumaan lähiopetukseen, ja näin heidän osallisuus paranee. Virtuaalinen ympäristö mahdollistaa myös yksilöllisemmän opetuksen sekä eriyttämisen kohderyhmän tarpeiden mukaisesti. Yliopistoyhteistyön avulla saadaan opettajaharjoittelijoiden kautta monipuolisia ja uudenlaisia opetusresursseja sekä kehitetään uusia opetusmetodeja maahanmuuttajien kielenopetukseen.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.7.2015
Päättymispvm   31.8.2018
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Oulun kaupungin yhteistötoiminta, monikulttuurikeskus Villa Victor
Yhteyshenkilöt   Projektin vastuullinen johtaja: yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka. Projektipäällikkö Veli-Pekka Pelkonen, p. 050 361 3842. Projektikoordinaattori
Sannamari Sala, p. 050 465 1317. Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ouka.fi.


Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi