Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat (6Aika)
*
 
Hankkeen nimi   Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat (6Aika)
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Digiagendan salkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Tarve

Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat -hanke on 6Aika-strategian Avoin data ja rajapinnat - teeman pilottihanke. Hankkeen tavoitteena on pilotoida liikenteen reaaliaikaisten rajapintojen avauksia kolmessa kaupungissa (Tampere, Helsinki, Oulu). Avaamalla rajapintoja yhteistyössä useiden kaupunkien kesken, ja hyödyntämällä 6Aika-strategian Avoin data ja rajapinnat - kärkihankkeessa luotavaa avoimen datan infrastruktuuria, luodaan yrityksille ja tutkimusorganisaatioille mahdollisuus hyödyntää nyt avattavia rajapintoja tehokkaasti omassa liiketoiminnassa, tuotekehityksessä ja tutkimuksessa. Hankkeen toteutus vaatii sekä keskitettyä koordinointia että kaupunkikohtaisia toimenpiteitä, mistä johtuen hanke toteutetaan kaupunkien yhteishankkeena.

Toimenpiteet / Sisältö

Tampere, Helsinki, Turku ja Oulu avaavat hankkeessa liikenteen reaaliaikaisia rajapintoja avoimen datan periaatteiden mukaisesti hyödyntäen yhteisiä ja yhdessä sovittuja ja kehitettyjä toimintamalleja, julkaisualustoja, lisenssimalleja ja standardeja. Tässä hankkeessa avattavat liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat liittyvät seuraaviin liikenteen osa-alueisiin: tie- ja katuverkon kunnossapito, liikenteen ohjaus, julkinen liikenne ja pysäköinti.

Tulokset

Kadunpitäjät hyödyntävät paremmin liikenteestä kertyvää tietoa omassa toiminnassaan sekä jakavat tietoa vapaasti hyödynnettäväksi. Tiedon avulla ohjataan toimintaa todellisen tarpeen perusteella ja voidaan toisaalta kehittää uutta liiketoimintaa. Säästöjä voidaan saavuttaa julkisen sektorin toimintaa kehittämällä ja tuloja uuden liiketoiminnan kautta. Tarpeet ovat käytännössä samat kaikissa kaupungeissa, jonka vuoksi Suomessa tehdyillä liikennealan innovaatioilla on potentiaaliset markkinat kansainvälisestikin.

Yhteistyökumppanit

Kaupunkiorganisaation sisäiset

- Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
- Konsernipalvelut

Kaupunkiorganisaation ulkoiset

- Tampereen yliopisto
- Helsingin kaupunki
- Tampereen kaupunki
- Turun kaupunki

Rahoitus

2015

2016

2016

Yhteensä

EAKR+TEM

26 331

35 108

8 777

70 216

Oulun kaupunki

5 468

7 292

1 823

14 583

Suora rahoitus

31 800

42 400

10 600

84 800

Laskennallinen rahoitus

7 500

10 000

2 500

20 000

Rahoitus yhteensä

39 300

52 400

13 100

104 800


Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.3.2015
Päättymispvm   28.2.2017
Rahoittajat  
Uudenmaan liitto
Oulun kaupunki
Tampereen yliopisto
Työ- ja elinkeinoministeriö
Tampereen kaupunki
Turun kaupunki
Toteuttajat  
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Yhteyshenkilöt   Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
projektipäällikkö Juha Isoherranen
044 703 2429
etunimi.sukunimi@ouka.fi
Projektin vastuullinen johtaja: kaupungininsinööri Pasi Heikkilä
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi