Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

6AIKA, Avoin osallisuus ja asiakkuus –kärkihanke
*
 
Hankkeen nimi   6AIKA, Avoin osallisuus ja asiakkuus –kärkihanke
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Digiagendan salkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Oulun osaprojektin toimenpiteet teemoittain:

1. Asioinnin toimintamallin kehittäminen

Määritellään Oulun kaupungin asioinnin toimintamalli, joka sisältää periaatteita seuraavista teemoista: kanavat, asiakasprosesseja kehittäminen, asiakasviestintä, asiakaspalvelun osaamisprofiilit, asiakasohjaus, asiakkuuksien hallinta, asiakastyytyväisyys, asiakkaiden kanssa tapahtuva palvelukehittäminen ja asiakaspalvelukehittämispanostusten vaikuttavuusarviointi.

2. Monikanavaisuuden ja keskitetyn asiakaspalvelun toimintamallin kehittäminen

Keskitetyn asiakaspalvelun toimintamalli kehittäminen ja konseptointi (Oulu10)

· Yleisneuvonnan tasoisen asiakaspalvelun automatisointi eri kanavissa toteutettavan asiakasneuvonnan lisäksi
· Kehitetään sähköisen asioinnin tukea eri kanavissa
· Palvelualueilla toteutetun sähköisen palvelutarjottimen käyttöönottaminen

Digitaalisten ympäristöjen palvelumuotoilu nuorisotyön tarpeisiin (Sivistys- ja kulttuuripalvelut)

· Toteutetaan mobiilisovellus tarjoamaan uuden mallin nuorten tavoitettavuuden laajentamiseksi. Tarjoaa uuden kanavan kaupunkilaisten osallisuudelle, yhteiskunnalliselle keskustelulle ja palveluista tiedottamiselle.
· Sovelluksen kehittämiseen osallistetaan kaupungin työntekijöitä, yrityksiä, osuuskuntia, opiskelijoita ja palveluita käyttäviä nuoria.
· Sovellus on laajennettavissa myöhemmin muillekin kohderyhmille.

3. Asiakasohjauksen ja asiakkuudenhallinnan kehittäminen

Lapsiperheiden alueellinen palvelutarjotin (Sivistys- ja kulttuuripalvelut)

· Rakennetaan (4kpl) lasten, nuorten ja lapsiperheiden alueellista matalankynnyksen palvelutarjotinta, joissa huomioidaan perheiden tarpeet ja alueiden erityispiirteet.
· Palvelutarjottimen suunnittelussa hyödynnetään KASTE -ohjelman Avaus-hankkeen (2011-2015) tuloksia ja jatkokehitystarpeita liittyen ikäihmisten palvelutarjottimeen.
· Kootaan palvelutarjotin sähköiselle alustalle alueella tarjolla olevat julkiset ja järjestöjen tuottamat avoimet, matalan kynnyksen lapsiperheiden palvelut samoin kuin valmiina olevat ja kehitettävät sähköiset palvelut.
· Rakennetaan toimintaympäristö ja toimintamalli, jossa alueellisia palveluja kehitetään, päivitetään ja hyödynnetään huomioiden palveluohjauksen tarjoamat mahdollisuudet ja kaupungin palvelujen järjestämistä ohjaavat periaatteet.
· Osallistetaan alueen yritykset, järjestöt ja kuntalaiset alueellisen palvelutarjottimen kehittämiseen kaupungissa jo käyttöön otettua innovatiivista hankintapolitiikkaa hyödyntäen.

4.Innovatiivisten ratkaisujen yhteiskehittäminen

Kirjastotilat avoimen innovaation ja osallisuuden kokeilupisteinä (Sivistys- ja kulttuuripalvelut)

- Toteutetaan pääkirjastoon yksi pysyvä matalan kynnyksen uusien tuotteiden ja palveluiden kokeilupiste, johon alueen yritykset tuovat tuote- ja palveluinnovaatioita kuntalaisten kokeiltaviksi.

- Uusien yhteiskehitysratkaisujen lisäksi kokeilupisteessä lisätään kuntalaisten tietoisuutta markkinoilla saatavista kotona asumista tukevista teknologisista tuotteista.

- Tuotetaan myös kevytrakenteinen mobiili-kokeilupiste, jota liikutellaan eri toimintayksiköihin ja tiloihin. Kokeilupisteen soveltuvuutta kokeilupistetoimintaan testataan yhteensä 14 eri kohteessa.

- Uutena alustana pilotoidaan myös mobiili-teknologian soveltuvuutta liikuteltavan etä-pisteen ja ns. pysyvän isäntäpisteen väliseen vuorovaikutukseen.

- Alueen yrittäjiä ja opiskelijoita osallistetaan tuotteijen ja palveluiden kehittämistoimintaan (Business Kitchen ja Demola).

- Markkinoilla saatavista teknologisista tuotteista sekä niiden hankinta-, vuokraus- tai lainaustavoista viestitään virtuaalisesti mm. UBI-näyttöjen avulla ja hyödyntäen opiskelijayhteistyötä.

- Markkinoilla jo saatavista tuotteista järjestetään lisäksi erillisiä teemapäiviä, jolloin yritykset esittelevät kuntalaisille kehittämiään tai myynnissä olevia tuotteita.

- Kuntalaiset kohtaavat ratkaisukehittäjät kokeilupisteissä ja samalla testaavat tuotteita ja palveluita. Kuntalaiset saavat myös tietoa markkinoilla jo olevista arkea helpottavista teknologiatuotteista.

Tuloksena

Hankkeen tuloksena on merkittävä muutos yrityskentässä. Kaupunki avaa toimintojaan yksityiselle ja kolmannelle sektorille, joka lisää yritystoimintaa ja työpaikkoja alueella. Yhteiskehittämisessä asukkaat, opiskelijat, tutkijat, yritykset ja kaupungin edustajat luovat yhdessä ratkaisuja arjen tarpeisiin. Oulun palvelujen järjestämisen päälinjaukset ovat asiakaslähtöisyys, monialaisuus, monikanavaisuus, monituottajuus ja talouden hallinta.

Kustannukset ja rahoitus

Rahoitusosuudet

2015

2016

2017

2018

yhteensä

Ouka 33 %

111 578

179 507

138 024

16 394

445 503

EAKR 67 %

226 536

364 451

280 230

33 282

904 499

yhteensä

338 114

543 958

418 254

49 676

1 350 002

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.4.2014
Päättymispvm   31.3.2018
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Uudenmaan liitto
Toteuttajat  
Konsernipalvelut
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Business Oulu
Oulun Konttori
Yhteyshenkilöt   Projektipäällikkö Krista Piippo, BusinessOulu, 044 703 1211
Keskitetyn asiakaspalvelun toimintamalli kehittäminen ja konseptointi (Oulu10): Jarmo Rossi, 044 703 1318
Digitaalisten ympäristöjen palvelumuotoilu nuorisotyön tarpeisiin (Sivistys- ja kulttuuripalvelut) : Jukka Vasama, 044 703 8239
Lapsiperheiden alueellinen palvelutarjotin (Sivistys- ja kulttuuripalvelut): Johanna Timonen, 044 703 1643
Kirjastotilat avoimen innovaation ja osallisuuden kokeilupisteinä (Sivistys- ja kulttuuripalvelut) : Katja Lehtonen
Vastuullinen johtaja: innovaatiopäällikkö Aarne Kultalahti, BusinessOulu 044 703 1239

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi
Liitteet  
6Aika-sivut   Linkki  
Logot    
  OuluEAKRVipuvoimaa6Aika
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi