Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Asumisneuvontahanke
*
 
Hankkeen nimi   Asumisneuvontahanke
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Hyvinvointisalkku 2014-2020 
Tiivistelmä  

Hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä häätöjä ja vähentää niiden määrää. Tavoitteena on, että asiakkaat saavat tarkoituksenmukaisen tuen asumiseen ja elämänhallintaan. Tarkoituksena on, että kuntalaiset saavat tasavertaisesti ohjausta ja neuvontaa asumisen pulmissa ja palvelu on helposti saatavilla. Hankkeen aikana luodaan yhteinen toimintamalli ja sitoutetaanvuokrataloyhtiöt sekä muut toimijat osaltaan yhteistyöhönasumisneuvonnan järjestämiseksi.Asumisneuvontatyön tavoitteena on myös sähköisten palveluiden kehittäminen Oulun kaupungin www-sivuille.

Keskeiset tavoitteet ovat

1.Asumisneuvontahankkeen ensisijaisena tavoitteena on saada Ouluun selkeä toimintamalli asumisneuvontaan.

2.Asumisneuvontahankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää häätöjä.

3.Tavoitteena on integroida asumisneuvontatyö muiden alueellisten palvelujen kanssa.

4.Tavoitteena on se, että asiakas saa tarkoituksenmukaisen tuen asumiseen ja elämänhallintaan.

5. Kevyen asumisneuvontatyön tavoitteena on sähköisten palveluiden kehittäminen Oulun kaupungin www-sivuille.

Keskeisimmät odotettavissa olevat tulokset ovat

1.Asumisneuvonnan toimintamallin avulla asiakas osaa hakeutua avun piiriin ja myös kaikki toimijat tietävät, miten toimitaan silloin, kun henkilöllä on asumisen ongelmia.

2.Häätöjen määrä vähenee.

3.Matalan kynnyksen asumisohjausta ja neuvontaa voidaan toteuttaa sähköisten palveluiden turvin. Selkeä työnjako muiden toimijoiden ja hyvinvointipalveluiden kanssa asumisen ohjauksessa. Hyvinvointipalveluiden asumisen ohjauksen ja neuvonnan osuudessa painottuu paneutuva asumisneuvonta. Hyvinvointipalveluiden henkilöstömäärä ei kasva, sen vuoksi tarvitaan selkeä työnjako.

4.Yksittäisten ruokakuntien asumisen ongelmat havaitaan varhaisessa vaiheessa, asiakkaat pääsevät tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin ajoissa.

5.Oulun kaupunki on alueeltaan laaja. Sähköisten palveluiden avulla kuntalaiset saavat tasavertaisesti asumisen ohjausta ja neuvontaa ja palvelu on helposti saatavilla.

Kustannusarvio: 450 000,00 euroa (alkuperäinen budjetti), toteutuneet 304 200,87 euroa

Rahoitus:
94 271,89 euroa ARA (31 %), 53 225,49 euroa Oulun Sivakka Oy (17,5 %) ja 156 703,49 euroa Oulun kaupunki (51,5 %)

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.5.2015
Päättymispvm   31.12.2017
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
ARA
Toteuttajat  
Oulun kaupunki
Sivakka Oy
Yhteyshenkilöt   Vastuullinen johtaja Sirkka-Liisa Olli
Operatiivinen esimies Arja Heikkinen
Projektikoordinaattori Katja Karppinen
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi