Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Nuorten urapolut ja palveluohjauksen kehittäminen - 6Aika-pilottihanke
*
 
Hankkeen nimi   Nuorten urapolut ja palveluohjauksen kehittäminen - 6Aika-pilottihanke
Hanketyyppi   Osallistuminen muiden hankkeisiin
Salkku   Työllisyyssalkku 2014-2020 
Tiivistelmä   Nuorten työllistymisen edistämisen toimenpiteiden vaikutuksista ja kustannusvaikuttavuudesta ei ole saatavilla kattavaa tietoa jonka pohjalta voidaan kehittää nuorten työllisyyttä edistäviä palveluita. Palveluiden vaikuttavuutta on vaikea arvioida mm. siksi, että palveluiden kuvaus ja dokumentointi on usein puutteellista, syyseuraussuhteet ovat moninaisia, seuranta-ajat ovat usein liian lyhyitä ja asiakkaiden tavoitettavuus pidemmillä seuranta-ajoilla on vaikeaa.

Nuorten urapolut ja palveluohjauksen kehittäminen -pilottihanke tukee nuorisotakuun mukaisten toimintojen toimeenpanoa ja jatkokehittämistä. Hankeen toiminnalla edistetään välillisesti nuorten työllistymistä tuottamalla tietoa nuorille tarvittavista ja kohdennettavista työllistymistä tukevista palveluista sekä palveluiden vaikuttavuudesta. Pilottihankkeen tarkoituksena on auttaa tunnistamaan paikallisia hyviä käytäntöjä ja kehittämään työllisyyttä edistäviä palveluita ja toimenpiteitä paikallisiin vahvuuksiin tukeutuen. Hankkeessa tuotetaan tietoa siitä, mihin ehkäiseviä toimia ja voimavaroja nuorten työllistymisen tukemiseksi
olisi suunnattava.

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

1) Lisätä tiedontuotantoa nuoriin kohdentuvien työllisyystoimien vaikutuksista ja kustannusvaikuttavuudesta.

2) Kehittää palvelumuotoilua ja palveluohjausta sekä tiivistää nuorten kanssa työskentelevien asiantuntijoiden yhteistyöverkostoa.

3) Osallistaa nuoret mukaan palvelujen suunnitteluun ja palvelumuotoiluun

Kokonaiskustannukset: 302 032 €
Ulkopuolinen rahoitus (ESR): 211 422 € (70%)
Haettu kuntarahoitus (Ouka): 90 610 € ( 30%)
Ohjelma ja painopiste: Työllä hyvinvointia kehittämissalkku, painopiste 2: Nuorisotakuun mukaisten toimien tukeminen.
Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.9.2015
Päättymispvm   31.12.2017
Rahoittajat  
Helsingin kaupunki
Hämeen ELY-keskus
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Oulun kaupunki
Helsingin kaupunki
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilöt   Erikoistutkija Tiina Ristikari, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, etunimi.sukunimi(at)thl.fi, p. 029 524 6720.
Business Oulu -liikelaitos, Työllisyyspalvelut, työllisyyspalveluiden päällikkö Seija Mustonen, ohjelmakoordinaattori Nina Himsworth, p. 050 5728 533, etunimi.sukunimi(at)ouka.fi.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi